• KING of the LAKE
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Stanovení hodnoty upytlačených ryb

  • Hobby G 3
14. 08. 2017

Sazebník pro stanovení hodnoty ryb ulovených pri neoprávneném lovu (pytláctví) v rybárských revírech a v rybníkárství

Hodnoty ryb ulovených pri neoprávneném lovu (pytláctví), které jsou uvedeny v tomto sazebníku, vyjadrují souhrn nákladu spojených s vysazením ryb stejných nebo co nejbližších parametru, jako byly ryby upytlacené. Tento sazebník je urcen pro úcely definování výše škody podle § 137 a § 304 zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Násadové a tržní ryby

Hodnota upytlacené ryby, která má parametry násadové nebo tržní ryby, vychází z obvyklé maloobchodní ceny konkrétního druhu ryby a dále z režijních nákladu (doprava a manipulace, veterinární úkony, administrativa, apod.) ve výši 28 % spojených se získáním a znovu vysazením náhrady za upytlacenou rybu.
V rybárském revíru se za tržní rybu považuje každá ryba, které dosahuje nejméne nejmenší lovné míry (§ 11 vyhlášky c. 197/2004 Sb.).

Trofejní ryby

Sazebník zvlášt stanovuje hodnotu upytlacených „trofejních ryb“. Trofejní rybou se rozumí ryba, která presahuje hmotnostní hranici, stanovenou v tomto sazebníku samostatne pro každý druh. U trofejní ryby není z hlediska její hodnoty nejduležitejší vlastní maloobchodní cena rybího masa, ale samotná hodnota a výjimečnost „trofejního úlovku“, která nekolikanásobne presahuje bežnou maloobchodní kilogramovou cenu tržní ryby. Vzhledem k velikosti a pohlavní dospelosti trofejních ryb vyjadruje jejich cena i chovnou hodnotu a význam pro prirozenou reprodukci prispívající k zachování genetické variability a druhové stability.
U ryb v trofejních velikostech je hodnota stanovena prevzetím hodnoty z nižší kategorie nejbližší k trofejní, vynásobené koeficientem 5.

Remontní a generacní ryby

Sazebník vede jako samostatnou kategorii i hodnotu upytlacených remontních a generacních ryb, kde je zohlednena jejich chovná hodnota a u nekterých druhu (napr. pstruh obecný, lipan podhorní) i praktická nemožnost, resp. velmi obtížná možnost nakoupit remontní a generacní ryby stejných parametru. Jako remontní a generacní rybu oznacujeme ryby chované v rízených podmínkách (rybníky, nádrže pro ryby soustredené pred výterem, speciální zarízení – líhne, apod.), dále ryby v chránených rybích oblastech, ryby slovené z revíru a krátkodobe soustredené pro potreby reprodukce v cásti rybárského revíru (napr. v úseku mezi dvema jezy), ryby na trdlištích v dobe jejich rozmnožování apod.
Hodnota remontní a generacní ryby nemusí být vždy vyšší než hodnota trofejní ryby, a to vzhledem k velikosti a dostupnosti ryb používaných k reprodukci.

Plemenné ryby a genetické zdroje


Sazebník nereší hodnotu plemenných ryb a ryb oznacených jako genetické rezervy a zdroje. Vzhledem k specifické a mimorádné hodnote techto ryb musí být jejich hodnota stanovena na základe stanoviska Šlechtitelské rady Rybárského sdružení CR nebo na základe odborného znaleckého posudku.

Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 2

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se