• FFA
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Písník Machač

  • Hobby G 2
22. 02. 2017

Písník Machač se nachází nedaleko Pardubic.Rozloha písníku je asi 8 ha,max. hloubka 7 metrů,dno písčité,někde jílovité.             Obsádku tvoří větší množství trofejních ryb,zejména kaprů( v minulosti jsou evidovány úlovky kaprů 28kg,27kg,25kg apod).

Rybolov je povolen pouze z jedné strany písníku a to metodou chyť a pusť.Při rybolovu je dbáno na slušné zacházení s úlovky v maximalní možné míře.

V areálu písníku je možnost navštívit restauraci,k dispozici je sprcha s teplou vodou,zděné WC,přípojka 230 V.

Celý areal je na soukromém pozemku . Je vhodný pro rybářskou dovolenou,ale i např.pořádání ryb.závodů.

  
  Místní rybářský řád


 Tento rybářský řád platí na pískovně Machač, každý držitel povolenky je povinen se před začátkem lovu seznámit s tímto řádem a mapkou revíru. Povolenka je platná od 17hod do 17hod následujícího dne.

    · Lov ryb je možný pouze po vydání povolenky v kanceláři provozovatele. Lov je povolen pouze metodou chyť a pusť. Vzhledem k tomu,že je v písníku vysazeno větší množství trofejních ryb je vyžadováno rybářské vybavení lovu trofejních ryb odpovídající.

    · Je přísně zakázáno používání odhozové pletené šňůry. Použití olověné šňůry v min. délce 1 metru je povoleno. Je zakázáno použití neůnikových koncových montáží.

    · Je vyžadováno použití podložky vaničkového typu a podběráku o min délce ramen 90cm.(lze zapůjčit v kanceláři provozovatele).Podložka,podběrák a nádoba k polévání ryb musí být vždy připravena na břehu co nejblíže vody ihned po začátku lovu. Dále je vyžadováno použití dezinfekce k ošetření ryb po ulovení.

    (dezinfekce k zakoupení v kanceláři provozovatele)

    · Je povoleno zavážení návnad i nástrah. Lovící nesmí vjíždět loďkou do sousedních sektorů, toto je tolerováno pouze při zdolávání ryb. Označení lovného místa je povoleno pouze tyčovou bojkou.

    · Zákaz použití nevařeného partiklu jako návnad i nástrah.

    · Lovící je povinen lovit pouze v příslušném vyznačeném sektoru, na který mu bylo vydáno povolení. V daném sektoru lze lovit na max 6 prutů. Lovící je povinen chovat se ohleduplně k ostatním rybářům.

    · Je přísně zakázáno jakékoli sakování ulovených ryb, je vyžadováno po zdokumentování rybu co nejdříve vypustit.

    · Po ulovení ryby je nutno úlovek okamžitě umístit do podložky a polévat čerstvou vodou. Při focení s úlovkem je přísně zakázáno manipulovat s rybou mimo podložku. Focení je možné pouze v kleče nebo v podřepu, nikdy ne ve stoje.

    · Je zakázána zdlouhavá manipulace s rybou na břehu, nešetrné uchopení ryby za ploutve, skřele a podobně. Je vyžadováno v co nejkratším čase rybu šetrně vypustit.

    · V roce 2017 je zákaz lovu dravých ryb jakýmkoli způsobem.

    · Při uvíznutí montáže ve vázce je lovící povinen dbát na to, aby případně utržený vlasec byl co nejkratší.

    · Je zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat rybářské místo, včetně porostu. Je zakázáno poškozovat rybářská zařízení, nebo jejich části.

    Závěrečné ustanovení

    · Platí zákaz vjíždění automobily mimo cesty, po vyložení je nutno zaparkovat na vyhrazené parkoviště. Během pobytu je nutné omezit jízdy autem na nezbytně nutné. Od 19 hod do 7 hod je areál uzavřen a zakázáno areál opustit bez vědomí správce, nebo pověřené osoby. Veškeré návštěvy musí být hlášeny správci, přenocování návštěv je zpoplatněno.

    · Rozdělávání ohně je zakázáno s výjimkou komerčně vyráběných grilů, nebo grilů poskytnutých provozovatelem.

    · Lovící je povinen udržovat pořádek a čistotu. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu, házet je do vody, nebo po okolí. Po ukončení lovu je povinen místo uklidit, odpadky umístit do nádob u kanceláře provozovatele.

    · Lov ryb a pohyb osob po celém areálu je na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost, držitel povolenky zodpovídá za doprovázející osoby, za děti a domácí mazlíčky.

    · Oprávněný k lovu je povinen řádně a pravdivě vyplňovat Evidenci docházky a úlovků. Tuto musí vrátit při odjezdu v kanceláři provozovatele spolu s předanými klíči od rybářských zařízení a se zapůjčenými potřebami .( kancelář v provozu denně od 16-18hod, pokud není dohodnuto jinak.

    · Platí zákaz rušení nočního klidu,(22:00-06:00), zákaz volného pobíhání psů, zákaz vstupu se zbraněmi.

    · Lovící bere na vědomí, že celý areál je monitorován kamerovým systémem z hlediska bezpečnosti lovících a z důvodu krádeží ryb. Lovící je povinen informovat provozovatele, pokud zjistí ve svém okolí konání osob, které není v souladu s tímto řádem.

    · Dodržování tohoto řádu bude kontrolováno rybářskou stráží, správcem areálu popřípadě policií. Telefonní čísla jsou vyvěšena v kanceláři, na všech lovných místech a v přilehlé restauraci.

    Zakoupením povolenky na písník Machač, bere lovící na vědomí tento řád a toto ustanovení a zavazuje se ho dodržovat v plném rozsahu. Nedodržení těchto ustanovení bude považováno za hrubé porušení, dojde k zadržení povolenky bez náhrady a bez možnosti zakoupení jiné a bude neprodleně vykázán z areálu písníku Machač.

    Provozovatel si vyhrazuje právo na případné změny

Ceník povolenek

Lovné místo : 1,2,5,6,7,8,9.....1 rybář 700 Kč/os

                                                    2 rybáři 500 Kč/os


Lovné místo : 10......................1 rybář 900 Kč/os

                                                   2 rybáři 600 Kč/os

Lovné místo : 3,4...................................300Kč/os

-umístění bivaku,stanu.........................200Kč

-umístění vlastního karavanu............. 250Kč

Zapůjčení loďky 24 hod ........................100Kč

Zapůjčení podběráku,podložky 24 hod.....50Kč

Doprovod rybáře 50Kč / 24 hod.

Součástí ceny povolenky je využití chatky a karavanu na lov. místě 5,el přípojka 230V na každém lovném místě.

Kontakt


Email:  revir.machac@seznam.cz

Adresa:
Čeperka 209
Opatovice nad Labem 533 45
Telefon:
724303259

Pokud jste na jmenovaném revíru byli rybařit, prosím o komentář, jak jste byli spokojeni. Pomůže to dalším rybářům při výběru revíru.

Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 23

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se