Základní udice do stojatých a proudných vod

Cejnová udice je ideální pro lov cejnů. Splávek s ponořeným vznášivým tělíčkem umožňuje udici unést množství zátěže v podobě fixujících broků. Předchází se tím motání udice a usnadňuje se házení na delší vzdálenosti. Těžší broky v blízkosti háčku rychle potápějí nástrahu ke dnu.

Udice pro splavávání.


Tento typ splávku s tenkou anténkou pracuje dobře v tvrdých větrných podmínkách a nejlépe se s ním loví s větší nastavenou hloubkou, než je hloubka skutečná. Spousta zátěže v podobě fixujících broků udržuje splávek vzpřímený a broky s postupně se zmenšující hmotností, rozmístěné podél délky vlasce pod splávkem, umožňují lovit ryby i technikou klesající nástrahy.
Lehká udice je ideální pro lov na vzdálenost okolo 15 m, ale může se použít i na vzdálenost do 25 m. Udice pracuje nejlépe v mírném větru, kdy je na hladině minimální posun. Při házení této udice vždy přibrzděte odvíjející se vlasec prstem, aby jste předešli zamotání vlasce.

Udice do mělké vody.


Udice se splávkem se spodním uchycením a s vloženou anténkou nejlépe pracují, jsou-li vyváženy malými broky rozmístěnými na vlasci mezi splávkem a háčkem. Udice nejsou určeny pro použití s těžkou zátěží z broků na jejich spodním konci. Na mělkých vodách nemusí být zatěžovací broky na těchto udicích větší než č.10.

Udice pro lov na větší vzdálenosti je určena pro použití na velkých jezerech. Základní pravidlo pro rozmístění broků na vlasci je ukázáno na obrázku a může se různě pozměňovat pro lov s klesající nástrahou. V takovém případě umožní mírně těžší broková zítěž, jako je několik vhodně rozmístěných broků velikosti č.8, lepší registraci záběrů.

Udice pro lov na kanálech.


Malý balsový splávek zajišťuje jemný a tichý dopad nástrahy na hladinu a většina zátěže pro postavení splávku je soustředěna v jeho blízkosti. Ostatní broky jsou malé a umožňují pomalé a přirozené klesání nástrahy ke dnu.


Proudné vody s boloňkou

Pokud upřednostňujete lov s boloňkou, potřebujete vhodné splávky a zátěž, která umožňuje nabízet nástrahu co možná nejpřirozeněji.  Mnohem důležitější je, aby byl zvolený splávek optimálně zatížený a z vody vyčnívala jen jemná špička anténky. Zátěž se rozmístí tak, aby nástraha v závislosti na situaci na vodě klesala pomalu, nebo naopak rychle. Tak se spolehlivě dostanete na stanoviště ryb a dokážete rozpoznat i opatrné záběry. Když se na nástrahu vrhne nějaká ryba, splávek se trochu zvedne z vody, škube sebou, nebo se ponoří. Zvolíte-li správné schéma zátěže, vystačíte klidně se třemi montážemi: jednou do mírného, druhou do střednho a třetí do silného proudu.

Mírný proud
Při chytání s boloňským prutem v mírném proudu se použije tenký a citlivý splávek s nosností od čtyř do osmi gramů. U všech montáží řadíme pomocí mikroobratlíků mezi kmenový vlasec a návazec zvláštní kousek vlasce, na který se umístí zátěž. Těžké olověné broky se nachází v horní části této „olověné šňůry". Pod nimi jsou vždy ve vzdálenosti dvaceti centimetrů tři broky číslo 8. „Olověné šňůry" si lze vyrobit již před výpravou k vodě a v případě potřeby je rychle vyměnit. Tyto vlasce mají větší průměr než návazec, takže se tak často nezamotávají. Posledních deset centimetrů návazce leží na dně. Nechte montáž volně unášet, aby se nástraha chovala co možná nejpřirozeněji.

Výhody: velmi citlivá indikace záběru, nástraha klesá svůdně pomalu.
Druhy ryb: plotice, jelec tloušť, jelec jeseň

Středně silný proud

Ve středně silném proudu použijeme splávky o nosnosti 6-20 gramů ve tvaru obrácené kapky. Dobré zkušenosti jsou s modelem Tajo značky Sensas. Díky své duté anténě z plastu je tento model ve vodě velmi stabilní. Návazec dlouhý 60 až 150 centimetrů se z velké části nachází na dně. Těžké olověné broky se umístí výrazně níž než při chytání ve slabém proudu. Vzdálenost mezi čtyřmi přídavnými bročky se zkracuje na deset centimetrů. Montáž se lehce zbrzdí, aby nástraha plula vpředu.

Výhody: splávek stojí stabilně ve vodě, nástraha klesá relativně rychle a proud ji nemůže tak snadno zachytit.
Druhy ryb: parma, cejn, kapr


Silný proud

V místech, kde je proud silný, je třeba unášení montáže zpomalit, nebo ho dokonce zastavit. Za tím účelem se buď přitlačí prst na cívku a vlasec se pomalu uvolňuje, nebo se zavře oblouček navijáku. Na tuto techniku potřebujete stabilní splávek se silnou anténou, například model Guardiana značky Sensas (nosnost 10-40 gramů). Aby se nástraha dostala rychle na dno, kde čekají ryby na potravu, stáhnou se olověné broky na dolním konci vlasce k sobě. Návazec je dva metry dlouhý a leží v celé délce na dně. Takto se montáž dodatečně zbrzdí a kapři nebo cejni mají o něco víc času, aby nástrahu nasáli.

Výhody: největší stabilita navzdory silnému proudu, na dně ležící návazec brzdí nástrahu
Druhy ryb: okounci, kapři


     

Sdílet članek

Hodnocení článku

Počet hlasů: 4

Diskuze

Přidat příspěvek do diskuze