• FFA
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Vodní nádrž Těšany

  • Hobby G 3
30. 05. 2012
Vodní nádrž Těšany se nachází na Borkovanském potoku v malebném údolí mezi obcemi Těšany a Borkovany (okr. Brno – venkov), cca 20 km jihovýchodně od Brna (mapy.cz). Na pravém břehu je lemována vinicemi a pod nimi zpevněnou komunikací využívanou jako cyklostezka.

Nízká nadmořská výška a charakter nádrže zaručují vysokou přirozenou produkci a mimořádné přírůstky ryb. Hloubka nádrže dosahuje až 8 m.

V minulosti zde probíhal rybolov pod taktovkou nájemce zaměřený téměř výhradně na vysazování a lov kapra, což se nepříznivě odrazilo na současném stavu nádrže. Útvar rybářství Povodí Moravy, s.p. se snaží vytvořit vyrovnanou obsádku ryb, která by odpovídala jejímu potenciálu a výměře. Z předchozího obhospodařování zde došlo k nežádoucímu navýšení biomasy invazního druhu karase stříbřitého a zakrslých forem kapra do velikosti 40 cm. V roce 2016 bylo proto povoleno ponechání si neomezeného množství těchto ryb z důvodu snížení jejich populace.

Z hlediska zvýšení atraktivity nádrže a nastartování optimálního stavu rybí obsádky bylo již v roce 2015 vysazeno 4 500 kg tržního kapra o kusové hmotnosti 2,5-5 kg, dále 600 kg tržního amura (2-4 kg), 300 ks násady štiky, 250 ks násady sumce a 15 ks trofejních kaprů o kusové hmotnosti 10-15 kg.

V roce 2016 bylo průběžně dosazováno různé druhové spektrum ryb – viz aktuality.

Pokud v zimním období dovolí klimatické podmínky bezpečný vstup na led, lze na této nádrži provozovat také lov na dírkách. S ohledem na charakter nádrže zde však nebude vysazována salmonidní obsádka.

Příjezd k nádrži je možný po silnici 2. třídy č. 380 směr Brno – Hodonín – na konci obce Těšany odbočit vlevo, po ujetí cca 250 m odbočit za mostkem přes potok vpravo, kudy přijedete pod hráz. Tento prostor lze využít jako parkovací místo.


Rybářský řád

Doba lovu

Duben, říjen, listopad         7.00-20.00
Květen, září                        6.00-21.00
Červen, červenec, srpen     6.00-22.00
Denní doba lovu se stanovuje dle letního a zimního času.

Pověření k rybolovu (povolenka)

Pověření k rybolovu platí na obě nádrže a je vydáváno ve 4 variantách:
Třicetidocházkové     3 000 Kč
Sedmidocházkové     1 500 Kč
Třídocházkové     1 000 Kč
Docházkové (jednodenní)     400 Kč

(1, 3, 7 nebo 30 libovolně zvolených docházek v daném kalendářním roce)

Žádost o Pověření k rybolovu zasílejte e-mailem na adresu rybarstvi@pmo.cz.


Rybář s platnou povolenkou si může ponechat pouze ryby  dosahující povolené délky:
kapr obecný      40 – 55cm
Na povolenku k lovu dravých ryb si rybář může ulovené ryby koupit:
štika -    min. délka 70 cm 1 kg za 100,- kč
sumec – min. délka 90 cm 1 kg za 100,- kč
Celoročně je hájený amur, jeseter, candát, lín a bílá ryba. Karas stříbrný je považován za nežádoucí, nesmí se vracet zpět do vody, lze ponechat nebo odevzdat při odjezdu kontrole.

Přístup na pozemky

Osoby s platnou povolenkou k lovu mohou setrvat na lovném místě max.15 minut před a 15 minut po uplynutí stanovené doby lovu.
Na povolenku k lovu si rybář může přizvat pouze jednu doprovodnou osobu (plus dvě děti do 10 let).
Je zakázáno jezdit vozidlem na stanoviště.Toto platí pro rybáře i jejich doprovod.
K parkování vozidel je určeno parkoviště před hrází nádrže.
Zákaz stanování a používání obytných přívěsů, povoleny jsou pouze rybářské přístřešky.
Obytné přívěsy a stany se mohou postavit po dohodě pouze na vyhrazeném místě (u lovu NON-STOP na lovném místě).
K zamezení odvozu nezapsaných ryb je lovící povinen před naložením zavazadel do vozu přizvat rybářskou stráž ke kontrole. Opuštění parkoviště vozidlem bez dohody je zakázáno.Toto platí i pro doprovod rybáře.

Pravidla rybolovu


Lov ryb je povolen pouze ve vyznačených úsecích, určené stanoviště nelze při lovu bez souhlasu měnit.
Obsluhovat pruty může pouze platící rybář (hrozí odebrání povolenky bez náhrady).
Při lovu na plavanou nebo položenou je nutné, aby lovící mezi sebou udržovali vzdálenost minimálně 5 m, nedohodnou-li se jinak.
Při lovu musí být lovec v takové vzdálenosti od udice, aby s ní v případě záběru mohl manipulovat.
Při lovu NON-STOP je povinen být po setmění označen světlem viditelným alespoň z 50-ti metrů.
K označení krmného místa se smí používat pouze tyčové bójky.  
Po ulovení a ponechání si ušlechtilé ryby je lovící povinen změřit její délku a údaj zapsat spolu s rodovým názvem do povolenky. Jeho denní lov končí.
Je zakázáno zasakované ryby měnit za nově ulovené nebo používat společných vezírků. Rovněž je zakázáno přechovávat ryby jiného rybáře nebo z jiného revíru. Není dovoleno darovat rybu přímo u vody.
Je zakázáno poškozování vodních staveb, břehů a porostu kolem vodní nádrže.
Po celou dobu rybolovu je lovící a jeho doprovod povinen udržovat pořádek v okolí svého stanoviště.

Povolené způsoby lovu

Kdo loví ryby udicí, smí k tomu použít nejvýše dvou prutů (při koupi povolenky chyť a pusť nejvýše tří prutů), každý nejvýše o jednom návazci s jednoduchými háčky. Lze používat háčky jen bez protihrotu nebo protihrot zamáčknout kleštěmi.
K lovu lze používat pouze koncové montáže, kde v případě utržení dojde k uvolnění olova. Přísný zákaz používání-kombajnů, srkaček a helikoptér, kdy je návazec pevně přidělán k zátěži nebo ke krmítku.
Zákaz používání pletených šňůr..
PŘÍSNÝ ZÁKAZ SAKOVÁNÍ RYB Z DŮVODU FOTOGRAFOVÁNÍ!!!
Zákaz chytání na živou a mrtvou rybičku i její části, všech druhů žižal (výjimka masný červ).
Od 15. června je zahájen lov dravých ryb jen přívlačí na umělé nástrahy bez protihrotů.

Povinná výbava

Na stanovišti je rybář povinen mít u sebe platnou povolenku, podložku pod ryby tak velkou, aby byla celá ryba na podložce (pouze komerčně vyráběné podložky). Podložka pod rybou musí být vždy mokrá. Minimální velikost ramen podběráku je stanovena na 70x70cm. Při lovu na plavanou je možná výjimka po domluvě se správcem nádrže.
Míra pro zjištění délky ulovených ryb, vyprošťovač háčků a je doporučen desinfekční přípravek na ošetření ulovené ryby.

Sankce

Lovící je  povinen na vyzvání pracovníků pověřených majitelem podrobit se kontrole vozidla a zavazadel. Zakoupením povolenky lovící s tímto ustanovením výslovně souhlasí.
Nedodržení kterékoliv části rybářského řádu bude řešeno podle závažnosti přestupku i odebráním povolenky a nevrácení kauce.

Udělování vyjímek


Jízda autem na stanoviště (jen pro majitele povolenky) za příplatek.
Postavení bivaku nebo obytného karavanu po dohodě a za úplatu.
Vyjímky uděluje majitel nebo pověřená osoba vždy písemným záznamem do povolenky.

Kontaktní osoby pro výdej Pověření k rybolovu a rezervačního systému rybolovu:

Ing. Pavel Červinka
tel.: +420 724 833 087
e-mail: cervinka@pmo.cz
Ing. Ivo Bazala
tel.: +420 725 918 089
e-mail: bazala@pmo.cz


webové stránky: http://www.rybaritesany.cz/
Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 4

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se