• KING of the LAKE
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Určení místa na rozhraní revírů a místech se zákazem lovu

  • Hobby G 3
29. 06. 2017

Jakým způsobem se prosím určuje místo, na kterém probíhá lov ryb? Jde o místo, z něhož rybář loví, nebo o místo, kam směřují nástrahy?

Příklad č.1: Rybář se nachází na hranici dvou revírů, loví přívlačí, každý hod směřuje do jiného revíru. Postačuje, pokud má v povolence zapsán revír, ve kterém se fyzicky nachází? Co když loví na položenou a každý prut je nahozen v jiném revíru?

Příklad č.2: V bližších podmínkách je na konkrétním revíru stanoven zákaz lovu ryb 50 m pod jezem. Rybář se zdržuje pod touto hranicí, přičemž ale jeho náhozy směřují k jezu a hranici 50 m překračují. Porušuje tímto způsobem lovu daný zákaz?

Bohužel se v praxi setkáváme s různou interpretací různých členů RS.


Odpověď:    

Odpověď by mohla být jednoduchá v tom, že legislativa nic podrobněji neupravuje.
Abychom ale vyřešili problém, pokud skutečně nastal, musíme si pomoci výkladem, sledujíce v každém jednotlivém případě smysl předpisu. Vycházel bych ze základního předpokladu, že rybář zapisuje ten revír, ve kterém se on nachází. Bylo by absurdní požadovat, aby zapisoval i revír, kam mu jen občas při plavané nebo i přívlači nástraha "zaplave". Přikláněl bych se k tomu, aby takto zapisoval revír i tehdy, pokud převážně umisťuje nástrahu za hranici revíru, tedy do vedlejšího revíru. Vycházím z toho, že v těchto případech, jejichž variant může být velice mnoho, jen žádoucí mít nějaký sjednocující pohled. Ostatně revíry, které na sebe navazují, jsou zpravidla jednoho uživatele, ryby v nich migrují a nemá valného významu řešit, kde přesně a detailně byla ryba ulovena. Jde v zásadě o to, aby byla řádně evidována účast rybáře na lovu a tím místem lovu nejzřetelněji určitelným je právě místo, kde se rybář nachází.

O poněkud jiný případ se jedná tehdy, je-li např. zákonem stanoven úsek, kde se lovit nesmí, např. 100 metrů od přehradní hráze (§ 13 odst. 3 písm. g/ zákona o rybářství) nebo 50 metrů nad či pod rybím přechodem (§ 13 odst. 3 písm. k/ zákona o rybářství), popř. je-li to stanoveno v bližších podmínkách výkonu rybářského práva uživatelem revíru. Smysl a účel takové úpravy tady může být jiný než jen pouhá evidence lovícího rybáře. Typicky u připomínaném zákazu lovu v blízkosti rybího přechodu jde jednoznačně o ochranu ryb. V takovém případě lze považovat nahazování nástrahy do blízkosti rybího přechodu za vážné porušení zákona a to tedy i v případě, že rybář sám stojí přesně 50 metrů od tohoto rybího přechodu. V dalších zmiňovaných případech může však smysl úpravy sledovat jiný účel, totiž ochranu vodních staveb, bezpečnost osob apod. Protože i zde by se objasňování smyslu předpisu nepochybně stávalo předmětem zcela různých výkladů, doporučoval bych všem srozumitelné řešení, spočívající v tom, že pokud je předpisem konkrétně (to znamená v daném případě uvedením vzdálenosti) vymezeno území se zákazem lovu, je zakázáno v daném místě lovit bez ohledu na to, z jakého místa rybář loví.

Odpovídal: JUDr. Alexander Šíma


Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 1

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se