• FFA
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Taktika a strategie lovu kaprů

  • Hobby G 3
29. 05. 2013
 Tento článek je určen především začínajícím sportovním kaprařům.  Nebudu zde popisovat mé konkrétní výpravy za kapry, ale pokusím se Vám předložit pár indicií a doporučení, které Vám mohou pomoci na Vašich výpravách za trofejními úlovky. Zároveň by měly tyto informace ušetřit spoustu Vašeho času, jenž můžete v začátcích kaprařiny ztratit a zároveň zabránit případným chybám a omylům, kterých se může začínající kaprař dopustit. Věřím, že dodržováním některých zásad, maximálním pobytem u vody s otevřenýma očima, se může stát i z úplného začátečníka dobrý lovec za relativně krátkou dobu.
        Ulovení trofejního kapra je buď věcí náhody, nebo výsledek cíleného lovu spojený s určitou dávkou štěstí. Bez těchto faktorů nelze dosahovat opakovaných úspěchů a případný trofejní úlovek zůstane jen vzdálenou vzpomínkou.
        Pro tzv. cílený lov je zapotřebí volba správné taktiky. Taktikou se rozumí výběr zásadních kroků a úkonů, kterými se budete na své výpravě řídit. Je to takový koncept slohové práce, avšak někdy se bez následné improvizace také neobejdete. Volba taktiky vychází z předpokladů a vnějších informací lovce. Dobrým předpokladem dáte základ Vaší úspěšné výpravě. Předpoklad by měl vycházet z Vašich komplexních znalostí a pocitů. Jde o to co nejpřesněji odhadnout chování ryb na lokalitě, kde právě hodláte lovit.
        Je potřeba vzít v úvahu charakter vody (přehrada hluboká, mělká, pískovna, řeka, rybník...), roční období ve vztahu k vybranému typu vody, aktuální počasí a povětrnostní podmínky, teplotu vody, rybářský tlak, určitou znalost rybí obsádky ( odhadované velikosti a množství ryb ), maximální znalost podvodního terénu, znalost místního potravního spektra kaprů.

  Volba taktiky a strategie lovu.


1. základem je správný výběr typu lokality v daném měsíci a ročním období.
        Na jaře jako první přicházejí v úvahu mělké rybníky a přehrady. Zde lze úspěšně lovit za určitých podmínek již po rozmrznutí. Optimální doba pro lov je od konce dubna do konce května. Záleží na úživnosti vody a aktuálním stavu. Od začátku května nastupují hlubší přehrady, pískovny a řeky. Zde je nejoptimálnější doba na trofejní kusy od poloviny května do poloviny června. U všech uvedených typů záleží samozřejmě na poloze a nadmořské výšce.
        Během léta jsou stále aktivní řeky, pískovny a hlubší typy přehrad. Je to dáno větší možností ryb najít optimální zóny s větším podílem kyslíku a teplotou vody. Na mělkých typech přehrad a rybnících je aktivita ryb závislá na změnách počasí ( vítr, déšť ), což zase mírně ochladí a prokysličuje vodu. Za těchto podmínek můžeme zaznamenat úspěchy i zde.
        Podzim je mé nejoblíbenější období v roce co se týče lovu trofejních ryb. V tuto roční dobu jsou aktivní všechny uvedené lokality. Obsah kyslíku se zvýšil a s přibývajícím ochlazením ryby instinktivně přijímají více potravy. Toto ideální období trvá zhruba od září do konce října. Je však závislé na schopnosti jednotlivých typů vod udržet co nejvyšší teplotu vody až do pozdního podzimu. Například je možné nachytat slušné kapry na některých přehradách v ČR i v listopadu. Teplota vody je v dolních partiích těchto přehrad stále ještě kolem deseti stupňů celsia.

  2.výběr lovící zóny ( části ) na vybrané lokalitě.

        Od jara do podzimu existuje určitá migrace ryb a preferování určitých zón v danou dobu. Toto musíte zvážit při Vašem výběru optimální části lokality, kde hodláte lovit. Je nutné vycházet z toho, že ryby v jarním období instinktivně vytahují do horních partií přehrad, řek apod., nebo vyhledávají prohřáté mělčiny s větším množství přirozené potravy a úkrytů. Po tření se většina velkých exemplářů začne stahovat do středních a spodních částí přehrad, řek... Tady tráví nejvíce času po zbytek sezony. Na vodách s velkým rybářským tlakem pak trofejní kusy preferují tzv. maximálně klidové zóny. Je to přirozený výběr pohodlných a bezpečných míst s dostatkem přirozené potravy. Většina středně a níže položených přehrad v ČR vykazuje poměrně solidní přirozenou úživnost. Velcí kapři zde nejsou tak závislí na přídělu krmení od lovících rybářů, jako na soukromých vodách, to jim umožňuje zachovat si určitou plachost a ostražitost. Soukromé vody jsou pro mne už ale jiný příběh ( někdy smutný ). Proto doporučuji pokusit se na začátku sezóny nalézt ryby v tahu na správném místě v horních partiích přehrad a řek. Během roku s nimi cestovat zpět do středních a dolních částí přehrad, řek. Na pískovnách je lokalizace kaprů poněkud jiná a řídí se podle místních zvyklostí kaprů. Některé prvky jsou zde společné, ale je to opravdu dost individuální záležitost. Na pískovnách mohu z jara doporučit vyhledat co nejklidnější a nejteplejší partie ( kosy, lavice, pařezy.. ). Během sezony, když se voda promíchá, můžeme ryby nalézt úplně kdekoli, hlavně v blízkosti přirozené potravy a minimálního tlaku rybářů. Pro všechny typy vod, ale samozřejmě platí, že je zapotřebí trávit zde co nejvíce času na to, aby mohl lovec lokalitu maximálně přečíst.

 Výběr konkrétního místa, pokládání montáží.

       Lovec by měl dokonale znát podvodní terén v místě, kde hodlá lovit. Je zapotřebí odhalit tzv. kapří stezky a přirozená krmná místa. Toto je jeden z klíčových bodů, jenž nesmíme v žádném případě podcenit. Imaginární hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velice tenká, někdy to je 20cm rozdílu dna, 1m2 dna, nebo pár kuliček boiliesu navíc. Jestliže nezvládneme tento krok, tak nám nepomůže ani to nejkvalitnější boilie a krmení na světě.
       Devadesát devět procent mých kaprařských výprav je na svazové vody. Zde se setkávám s poměrně značným rybářským tlakem, proto musím této situaci přizpůsobit i styl lovu. Snažím se o přesnou lokalizaci kapřích sběrných míst. Vytipované místo před samotným lovem trochu předkrmím, abych vytvořil určitý návyk na potravu a vzbudil důvěru u krmících se kaprů. Mám radši menší krmné kampaně s co nejkvalitnějším boiliesem. Je to záměr, protože masivnějším krmením riskuji, že vzbudím zájem u více menších ryb. Tím bych si ulovení trofejního kusu do jisté míry zkomplikoval, protože opakovaným vytažením menších kaprů můžeme zbytečně velké kapry zradit. Někdy zvolím větší krmnou kampaň, ale jen za účelem vzbuzení zájmu více ryb. Své montáže pak pokládám v dostatečné vzdálenosti od tohoto místa ve směru nájezdu ryb. I když na krmném místě zatím řádí menší kapříci, mohou se velcí kapři pohybovat zvědavě poblíž tohoto místa. Když pak nechytáme přímo tyto malé ryby, máme šanci o ulovení trofejního kusu. Je to vše otázka posouzení dané situace.
        Na řekách je situace trochu jiná. Tady bych doporučil více krmení, jak partiklu a pelet výše proti proudu, tak dávky velmi tvrdého boilie. Vlastní lov pak směřujeme pod toto krmné místo ve směru najíždějících ryb. Podle způsobu pokládání montáží pak můžeme ovlivnit to, jestli chceme chytat více menších ryb, nebo méně těch větších. Při lovu na řece se mi nejvíce osvědčily proudné hrany koryt. Zde jsem měl více záběrů od větších ryb než na hranách s nánosem bahna. Vysvětlení je poměrně snadné, proudné hrany přinášejí více potravy, jsou více okysličené a je zde větší zastoupení přirozené potravy ( raci, škeble, šneci apd. ).
        Samotné předložení nástrahy je jeden z dalších velice důležitých dílů celé skládanky. Špatně předložená montáž Vám dokáže výrazně eliminovat případný úspěch. Osobně preferuji co nejjednodušší sestavy s bočním olovem, nebo ještě lépe s kamenem, tak aby montáž ležící na dně působila co nejvěrohodněji. Návazcový materiál, druh olova přizpůsobuji typu a odstínu dna. Je potěšující, že i v této oblasti jde vývoj stále dopředu. Kapři se také neustále učí, takže určité vylepšení je vždy ku prospěchu věci. Při pokládání montáží je také potřeba dávat pozor, aby najíždějící ryby nepřišly do kontaktu s šokovou šňůrou, nebo silonem. Větší exempláře pak berou okamžitě čáru a už se nemusí na Vaše místo po dobu lovu vůbec vrátit. Proto je důležité vše přizpůsobit terénu pod vodou. Jestli budete chytat do svahu a hrozí, že silon nebo šokovka budou viset nade dnem, je dobré sestavu zatížit třeba pomocí drobné zátěže, kterou si pustíme po kmenovém vlasci při zavážení. Další pravidlo je , že pokládáme oba pruty tak, aby se navzájem nerušily a zároveň měli stejné šance ulovit Vašeho vysněného kapra. Asi víte co tím myslím. Mnohokrát jsem zažil situaci, kdy chytal podstatně více mě nebo jinému rybáři jen jeden prut při použití stejné nástrahy a montáže.

Výběr boiliesu a krmení.

         Toto je vždy velice choulostivá otázka. Správná volba návnady a nástrahy je jedním z dalších klíčových prvků Vaší taktiky lovu. Pracuji jako specialista výživy zvířat, takže tato otázka je pro mne vyřešena. Navíc úzce spolupracuji s fa Maxcarp. Měl jsem tu možnost být u zrodu této společnosti, takže trochu vidím i pod pokličku. Vám mohu do začátku seriózně doporučit, abyste spolupracovali pokud možno pouze s jednou firmou, která Vám bude ochotná rozumně poradit s výběrem boilie na určité typy vod. Jednu firmu proto, abyste z toho výběru neměli za chvíli v hlavě pěkný guláš. Až získáte více zkušeností, tak si třeba můžete některé druhy boiliesu od různých firem čas od času porovnat. Dalším pravidlem je důvěra ve Vámi zvolený druh boilie. Může se stát, že aktivita ryb není nějak valná a největší chybou by bylo začít pochybovat o Vaší nástraze.
       Potom Vám mohu doporučit staré pravidlo, že vítězný tým se nemění. Kapr právem patří mezi nejchytřejší ryby a proto existují situace, kdy během lovu nebo sezony určitý druh boiliesu, který slavil úspěchy na začátku pomalu ustupuje do pozadí. Pro tuto situaci je dobré mít více jiných účinných alternativ, které Vás zase vrací zpět do hry. Jestliže se úspěch nedostaví, nesnažte se hned dávat vinu „špatnému boiliesu“, ale zvažte všechny kritické body, které jsem vám dříve popsal.

   Moment překvapení.

      Ještě bych se rád zmínil o tomto neméně důležitém faktoru. Někomu se to může zdát jako banální záležitost, ale věřte, že se mi to už mnohokrát vyplatilo. Způsobů jak zkušenou rybu přelstít je více. Záleží tak trochu i na Vaší fantazii. Může to být technika krmení ( krmení plošné, koncentrované, slábnoucí nebo zvyšující se atd. ), volba nástrahy, sestavení montáže, položení montáže, celkové chování u vody, jeden malý příklad u nás na přehradě jestliže mám na noc vyvezené pruty a přijde záběr až po půlnoci většinou po zdolání a puštění ryby tento prut již nezavážím a raději zachovám maximální klid na horkém místě. Zdejší trofejní kapři jsou už pěkní mazáci, takže nic nepodceňuji.
       Pokuste se, je-li to trochu možné na lokalitě, kde právě lovíte se co nejvíce odlišit od běžného chování a stylu lovu většiny rybářů, který je zde nejvíce používán. Většina velkých kaprů si rychle zvykne na nejčastěji používané nástrahy, montáže ajn. ( např. tyčovka, stringer, punčocha ). Tím, že se odlišíte několikanásobně zvyšujete své šance na pěkný úlovek. Je nutné si také uvědomit, že neexistuje stoprocentní návod, jak nachytat vždy velké kapry. To by bylo moc jednoduché. Bude záležet jen na Vás, jak si s tím vším poradíte.
     Věřím, že tento článek pomůže některým z Vás najít tu správnou cestu za trofejními kapry puštěnými zpět do rodného živlu.

Jedna rada na závěr „ nesnažte se otrocky kopírovat ostatní, ale zapojte Vaši intuici, nebo šestý smysl? Je to na Vás.

Hodně rybářských i osobních úspěchů přeje Jaroslav Bíca, Maxcarp team 
Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 0

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se