• sumčák mega bánner
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Rybníky Polouvsí

  • Hobby G 3
16. 06. 2012
Rybníky v Polouvsí můžete nalézt na severní moravě v katastru obce jeseník nad odrou. Nedaleko nového jičína cca 10 km. Rybníky mají rozlohu 6ha a 4ha. Na tomto revíru neplatí povolenky vydané českým rybářským svazem, neboť se jedná o soukromý revír. Rybařít na tomto revíru může každý, po zakoupení povolenky u správce rybníku na rybářské baště nebo v rybářských potřebách Ladislav Král v Novém Jičíně.
Vlastní rybolov probíhá v režimu pravidel pro lov ryb dravých nebo kaprovitých. Na dolním rybníku ,,označeným cedulemi,, se loví pouze způsobem ,,chyť a pusť,,. Na horním rybníku ,,označeným cedulemi,, se loví způsobem dle výběru povolenky. Tzn.: chyť a pusť, dravci, kaprovité ryby. Na tomto rybníku budou pravidelně vysazování kapři tržních velikostí. Na našich revírech se může lovit těmito vyjmenovanými způsoby lovu: muškaření, vláčení, feeder, položená, plavaná a lov na dírkách!!!


Rybářský řád chyť a pusť rybník:

Zájemci o chytání přes noc se musí nahlásit po telefonu 602 778 695, 725 383 555, nebo v rybářských potřebách Král nebo u správce na rybnících v Polouvsí minimálně 48 hodin dopředu. Platí to na oba rybníky jak chyť a pusť tak i na komerčním. Při rezervaci si vyberete sektor ve kterém budete chytat a budete muset zaplatit zálohu ve výši poloviny ceny povolenky, buď hotově v rybářských potřebách Král nebo na rybníkách v Polouvsí, kde vám bude vystaven paragon.

Chytá se ze strany přítokového kanálu (od cesty). Každý sektor se nachází mezi dvěma cedulemi, které ohraničují prostor, kde může rybář(rybáři) chytat. Jedná se o zhruba 25metrů. Pokud jezdíte s kamarádem(kamarády) na ryby, tak může v jednom sektoru vás být více.

Sektor (čísla cedulí mezi kterými budete chytat):

1 (1-2)
2 (2-3)
3 (3-4)
4 (4-5)
5 (5-6)
6 (6-7)
7 (7-8)
8 (8-9)
9 (9-10)
10 (10-K)

Povinnost mít u sebe:

- pean

- originální kaprovou podložku s minimální délkou 90cm (netolerujeme igelity, tašky, karimatky apod), podložka pod rybou musí být vždy mokrá

- podběrák o minimální délce ramen 80cm (oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nezamotávaly do sakoviny tím, že se ryba zamotá do sakoviny dojde k jejímu poškození)

- háčky bez protihrotu, nebo s upilovaným, zamáčklým protihrotem

- dezinfekci na ošetření ryby (klinic) nebo jinou dezinfekci na očištění poškozeného místa na těle ryby

- řádně být osvětlený (v noci)

Bez vyjmenovaných věcí vám nebude prodána povolenka

K zapůjčení:

U správce je možnost si zapůjčit podběrák (50kč), podložku (50kč), dezinfekci (50kč) za poplatek. Sankce za zničení, ztracení podložky 300kč, roztrhání síťky u podběráku 300kč, zlomení podběráku 700kč, ztracení nebo rozbití dezinfekce 200kč.

Informace:

- pokud vás někdo navštíví, tak musí opustit rybník nejpozději s koncem otvírací doby, nebo bude muset zůstat až do rána, než přijede správce (auto zaveze do areálu)

- kuřáci si u správce vyzvednou popelník

- na rybníku chyť a pusť se chytá na 3 pruty. Rybáři musí být u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi manipulovat

- Poplatek za použití bivaku, přístřešku bez podlážky, stanu 50 kč

- při chytání přes noc musíte mít auto dané v areálu za bránou, která bude v noci uzamčená. Rybář nesmí v průběhu noci opustit areál. To platí i pro komerční rybník

- na rybníku chyť a pusť se nacházejí jeseteři, takže prosíme rybáře aby je po ulovení, jak je budou pouštět zpět do vody, chvíli ve vodě podrželi, než se sami rozjedou. Když je tam pustíte jak kapra, může se stát, že jak je jeseter vysílen, tak se přetočí na záda a uhyne. Děkujeme za pochopení

- lov ryb na chyť a pusť rybníku se provozuje pouze systémem Chyť a pusť (ryby se neberou, je nutné použít podběrák a podložku, a všechny musejí být šetrně vráceny zpět do vody)

- je zakázáno s ohledem na zdraví ryb používání neupravených – tvrdých kukuřic, obilí, zrnin, krmiv plesnivých, kvasících či jinak znehodnocených. Vše musí být řádně namočené, uvařené, rozmočené. Pokud si nejste jistí, kontaktujce spráce, který krmení zkontroluje

- při lovu na položenou platí zákaz používání pevných montáží, jako jsou například helikoptéry, kdy je návazec pevně připevněn k zátěži nebo ke krmítku tj. srkačky, helikoptéry, pevné návazce aj. Je nutno použít tzv. únikové montáže (průběžné), tzn., když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček s vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko

- je zakázáno chytání na živočišné nástrahy rybku, žížalu, škrkavku aj., vyjma bílých červů

- zavážení nástrah a označení lovného místa (povolena je tyčová bójka. Nejsou povoleny jakékoliv bójky sestávající z plováku, provazu a zátěže na dně) je povoleno pouze na rybníku chyť a pusť. Lovící nesmí obtěžovat svou činností ostatní rybáře

- každý lovící rybář je povinen mít u sebe platnou povolenku vydanou na rybářské baště, nebo v rybářských potřebách u pana Krále a doklad totožnosti. Povolenka je nepřenosná a platí pro jednu osobu. Při odjezdu z rybníku povolenka propadá. Po skončení rybolovu se povolenka vrací správci rybníku

- je zakázáno používání šokových nebo odhozových spletených šňůr

- při fotografování s rybou musíte držet rybu max. 50 cm nad zemí tak, aby při případném vyklouznutí ryba upadla na podložku, která musí být při fotografování pod rybou. Fotografování s rybou zbytečně na břehu neprodlužujte a snažte ji co nejdříve vrátit vodě. Při fotografování rybu polévejte vodou tak, aby její tělo neoschlo. Rybu pokládejte vždy na navlhčenou nebo mokrou podložku pod rybu. Rybu neprodleně vraťte nepoškozenou vodě

- při lovu „chyť a pusť“ používejte kaprové montáže jen s jedním návazcem a jedním háčkem. Je zakázáno používání dvojháčku a trojháčku

- žádné známe druhy karase, sumce nepouštíme zpět do vody. Buď si je ponecháme max 7kg denně nebo je odevzdáme správci. Vžádném případě nevracíme zpět do vody


Pravidla při chytání dravců:


Auto zůstane na parkovišti a rybář si věci donese na místo a pak zase zpět do auta. Výjimku mohou obdržet u správce pouze ZTP. Pokud chytáte u cesty a přijede vás někdo navštívit musí rovněž auto dovést na parkoviště (jste za to osobně zodpovědní).

Při zakoupení povolenky za 300kč po ponechání příslušného množství ryb musíte skončit s rybolovem nebo si neprodleně zakoupit další povolenku.

Každý lovící rybář je povinen mít u sebe platnou povolenku vydanou na rybářské baště, nebo v rybářských potřebách u pana Krále a doklad totožnosti. Povolenka je nepřenosná a platí pro jednu osobu. Pokud opustíte areál rybníku povolenka propadá.

Žádné známe druhy karase nepouštíme zpět do vody. Buď si je ponecháme max 7kg denně nebo je odevzdáme správci.

Při zakoupení povolenky za 400kč po ponechání příslušného množství lososovitých ryb musíte skončit s rybolovem. Při ponechání dravce, chytá jen chyť a pusť.

Při zakoupení povolenky chyť a pusť za 200kč, všechny ulovené ryby musíte pustit šetrně zpět do vody.

Při lovu ryb udicí musí být lovící u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi manipulovat.

Je zakázáno chytání na živočišné nástrahy tzn. rybku, žížalu, škrkavku aj., vyjma bílých červů.

Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další prut nastražen. Je povolen lov s přídavným splávkem či zátěží: sbirulino, drop shot, boční přívěs. Pro přívlač mohou být použity jen umělé nástrahy: plandavá a rotační třpytka, wobler, gumový twister, marmyška aj. Při přívlači se smí lovit jen s jednou navázanou nástrahou. Tato nástraha může být vybavena jen jedním jednoháčkem nebo jedním dvojháčkem nebo jedním trojháčkem bez protihrotu.

Při muškaření smí být použit muškařský prut, muškařský naviják a muškařská šňůra podle běžných obchodních zvyklostí. Jako nástrahy smí být použito jen umělých mušek v počtu 1-3 na návazci bez protihrotu.

Ryba, která byla vytažena na břeh, podebrána, poškozena příliš hlubokým zaseknutím nástrahy, stiskem nebo jinak, nesmí být puštěna zpět. Lovící je povinen si rybu ponechat a ta se mu započítává do deního limitu. Jestliže se toto stane na povolenku chyť a pusť, je povinností neprodleně informovat o této skutečnosti správce a s ním se dohodnout na podmínkách dalšího postupu.

Ryby, které nedosahují stanovené min. míry nebo přesahují stanovenou max. míru, musí být šetrně vráceny do vody. Uvolňujeme je ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout.

Lososovité ryby po ulovení a ponechání se neukládají do vezírku, rybář je usmrtí a nechá uloženy na viditelném místě vedle sebe tak, aby si je správce mohl kdykoliv přeměřit a překontrolovat jejich počet.

Lovící je povinen při odchodu z areálu rybníku ukázat ulovené ryby správci rybníka, popřípadě se podrobit kontrole na vyzvání rybářské stráže a správce a to včetně zavazadel a vozidla.

Při vylovení ryby na břeh je rybář povinen zacházet s ní šetrně.

Není dovoleno předávání ryb mezi rybáři či případně darování ryb rybářům nebo kolemjdoucím. Je zakázáno čištění, porcování či jiné zpracování ryb v areálu rybníku.

Zdolaná ryba, kterou si lovící nemíní ponechat, musí být vypnuta z háčku ve vodě, bez zbytečného pokládání na břeh a jiného poškozování.

Při všech způsobech lovu se chytá na háčky bez protihrotu, nebo s hrotem zamáčknutým či upilovaným.

Při zakoupení některé z povolenek typu „chyť a pusť" se lovící řídí rybářským řádem. Všechny ulovené ryby je povinen ve vodě uvolnit (pokud vězí ulovené rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout) a žádnou si nesmí ponechat

Při lovu ryb přívlačí a muškařením musí mezi sebou dodržovat vzdálenost min. 20 m, nedohodnou-li se na vzdálenostech kratších.

Při přívlači a muškaření se chytá na 1 prut.

Každý rybář je povinen mít u sebe pean, podběrák a háčky bez protihrotu, nebo s upilovaným, zamáčklým protihrotem.

Při muškaření lze používat maximálně 3 navázané mušky bez protihrotu. Při přívlači může být nástraha opatřena jen jedním trojháčkem nebo jedním dvojháčkem nebo jedním jednoháčkem bez protihrotu, který je součástí nástrahy (wobler, třpytka, twister, marmyška).

Rybáři při chytáni stylem muška, přívlač smí chytat okolo celého rybníka, vyjma parkoviště a přítoku, kde je lov zakázán.


Rybářský řád komerční rybník - kapři


Auto zůstane na parkovišti a rybář si věci donese na místo a pak zase zpět do auta. Výjimku tvoři držitelé celoroční povolenky a ZTP, kteří si můžou u cesty (do areálu je vjezd zakázán) dojet na chytací místo kde si vyloží nebo naloží věci a potom auto dovezou zpět na parkoviště. Během rybolovu mají rybáři, držitelé celoročních povolenek, ZTP vždy auto na parkovišti. Pokud chytáte u cesty a přijede vás někdo navštívit musí rovněž auto dovézt na parkoviště (jste za to osobně zodpovědní).

Při zakoupení povolenky za 300kč po zasakování ryby musíte rybu ve vezírku donést ke správci k přeměření, kde ji ponecháte a chytáte dál.

Žádné známe druhy karase nepouštíme zpět do vody. Buď si je ponecháme max 7kg denně nebo je odevzdáme správci.

Při zakoupení povolenky chyť a pusť za 200kč, všechny ulovené ryby musíte pustit zpět do vody.

Každý lovící rybář je povinen mít u sebe platnou povolenku vydanou na rybářské baště, nebo v rybářských potřebách u pana Krále a doklad totožnosti. Povolenka je nepřenosná a platí pro jednu osobu.

Při lovu ryb udicí musí být rybáři u prutů přítomni, aby v případě potřeby mohli s nimi manipulovat.

Je zakázáno chytání na živočišné nástrahy tzn. rybka, žížala, škrkavka aj., vyjma bílých červů.

Ryba, která byla vytažena na břeh, podebrána, poškozena příliš hlubokým zaseknutím nástrahy, stiskem nebo jinak, nesmí být puštěna zpět, lovící je povinen si tuto rybu ponechat, přičemž se mu započítává do denního limitu. Jestliže se toto stane na povolenku chyť a pusť, je povinností neprodleně informovat o této skutečnosti správce a s ním se dohodnout na podmínkách dalšího postupu.

Ryby, které nedosahují stanovené min. nebo přesahují max. míru, musí být šetrně vráceny do vody. Pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout.

Lososovité ryby po ulovení a ponechání se neukládají do vezírku, rybář je usmrtí a nechá uloženy na viditelném místě vedle sebe tak, aby si je správce mohl kdykoliv přeměřit a překontrolovat jejich počet.

Kapr, amur, cejn se po ponechání uloží do vezírku a donesou se ke správci k přeměření. Kde se ryba ponechá.

Lovící je povinen při odchodu z areálu rybníku ukázat ulovené ryby správci rybníka, popřípadě se podrobit kontrole na vyzvání rybářské stráže a správce a to včetně zavazadel a vozidla.

Při vylovení ryby na břeh je rybář povinen zacházet s ní šetrně. Je nutno použít podběrák a podložky pod rybu, která musí být řádně namočená.

Je zakázáno používání šokových nebo odhozových spletených šňůr

Lovící přes noc je povinen být osvětlen světlem viditelným z 50-ti metrů. Noční rybolov je zakázán od silnice z bezpečnostních důvodů. Rybáři musí být nahlášení minimálně 48 hodin dopředu. A přes noc na komerčním rybníku se chytá jen z pátka na sobotu a ze soboty na neděli a musíte být nahlášení dopředu.

Je zakázáno vyměňovat ve vezírku umístněné ryby za nově chycené. Ryba uložená ve vezírku se považuje za ponechanou. Zakazuje se používání společných vezírků. Je zakázáno přechovávat ve vezírku ryby ulovené na jiných revírech nebo ryby jiného rybáře. Není dovoleno předávání ryb mezi rybáři či případně darování ryb rybářům nebo kolemjdoucím. Je zakázáno čištění, porcování či jiné zpracování ryb v areálu rybníku.

Zdolaná ryba, kterou si lovící nemíní ponechat, musí být vypnuta z háčku ve vodě, bez zbytečného pokládání na břeh a jiného poškozování.

Při zakoupení některé z povolenek typu chyť a pusť všechny ulovené ryby je povinen ve vodě uvolnit (pokud vězí ulovené rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout) a žádnou si nesmí ponechat.

Při lovu ryb na položenou, feeder a plavanou jsou rybáři povinni dodržovat mezi sebou vzdálenost min. 3 m, nedohodnou-li se na vzdálenostech kratších.

Chytá se na 2 pruty. Na povolenku chyť a pusť se chytá na 3 pruty.

Poplatek za použití bivaku, přístřešku bez podlážky na 24 hodin 50 kč.

Každý rybář je povinen mít u sebe pean, podložku, podložka pod rybou musí být vždy mokrá a dostatečně velká aby žádná část ryby neležela na zemi, podběrák (oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nezamotávaly do sakoviny tím, že se ryba zamotá do sakoviny dojde k jejímu poškození), háčky bez protihrotu, nebo s upilovaným, zamáčklým protihrotem, vezírek a metr na zjištění délky ponechané ryby.

Je zakázáno s ohledem na zdraví ryb používání neupravených – tvrdých zrnin, krmiv plesnivých, kvasících či jinak znehodnocených.

Při lovu na položenou platí zákaz používání pevných montáží, jako jsou například helikoptéry, kdy je návazec pevně připevněn k zátěži nebo ke krmítku tj. srkačky, helikoptéry, pevné návazce aj. Je nutno použít tzv. únikové montáže (průběžné), tzn., když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček s vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko.

Rybář může používat nejvýše dvou návazců navázaných na jedné udici s jednoduchými háčky, které jsou bez protihrotu.

Lov na feeder a plavanou je povolen z hráze (na hrázi je zakázáno chytat na položenou). Protější břeh proti hrázi  je celoročně hájený (po dohodě se správcem zde mohou chytat muškaři, vláčkaři). Výjimku tvoří pouze rybářské závody, kdy se chytá po celém obvodu rybníku. Všemi vybranými způsoby se loví ze strany řeky Luhy a ze strany protějšího břehu od cesty (kde se chytá pouze ke stromům, pod stromy smí chytat držitelé celoroční povolenky, muškaři a vláčkaři).

Rybáři, kteří zapomněli doma podložku (50kč), podběrák (50kč), desinfekci na ošetření ryby (50kč), vezírek (50kč) či jiné rybářské potřeby, si je mohou zakoupit nebo zapůjčit za úplatu na rybářské baště.
Bližší informace můžete získat na tel:
Rybníky polouvsí:          725 383 555
Ladislav král:                602 778 695
Rybářské potřeby král: 556 706 500
E-mail: rybnikypolouvsi@seznam.cz
Webové stránky: http://www.rybnikypolouvsi.cz/


Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 1

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
10. 01. 2016, 15:24

Miros Prostě Miros


Dva rybníky. Jeden je jen Chyť a Pusť, je dobře zarybněný, chytá se jen z jedné strany a pokud vyvážíte na druhou stranu můžete se dočkat, jak velkých kaprů, tak pěkných jeseterů ...

>> Reagovat
15. 06. 2015, 14:46

kaudik


Dobrý den - prosím k dotazu použijte kontakty uvedené na konci prezentace revíru.

>> Reagovat
12. 06. 2015, 04:42

Pavel Dvořáček

, pavel.dv@centrum.cz

Dobrý den chtěl jsem se zeptat dá se tam třebas i ovlažít ve vodě a trochu si zaplavat kdýž je horko. Děkují za odpovět předem. :-) Hezký den.

>> Reagovat


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se