• sumčák mega bánner
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Rybník Výlanta

  • Hobby G 3
16. 05. 2014
Rybník se nachází 10 km od Zlína na trase Zlín - Holešov a je obhospodařován Zemědělským družstvem vlastníků Fryšták.
Jeho dno je převážně bahnité s hloubkou do 2,2 m. Z jedné strany je rybník obklopen lesem, z druhé je louka a potok.
Rybník s rozlohou přibližně 2 ha není přímoprůtočný.
Loví se ze strany od potoka a hráze, ve výjimečných případech a při závodech se loví i od lesa.

Osádku rybníka tvoří převážně kapr, dále amur, štika, candát, sumec a samozřejmě bílá ryba.V letním období je revír pravidelně osazován kaprem o průměrné váze 3 kg a výjimkou nejsou ani kapři větší 70 cm. Lovná míra kapra má svou horní mez a to 55 cm. Amur nad 70 cm je také vrácen zpět. V průběhu léta jsou pořádány rybářské závody o hodnotné ceny a noční lovy.

 Cesta na Výlantu

Jak již bylo zmíněno, rybník Výlanta leží na ose Zlín - Holešov a jsou tak v podstatě dvě možnosti příjezdu a to od Zlína nebo od Holešova.

Od Zlína : Po příjezdu do Fryštáku za benzínkou první ulicí odbočíte v levo (ulice Přehradní),po průjezdu obytné části se mezi polem a loukou dostanete až k čističce odpadních vod,kde se na mostě dáte v levo a po 50 metrech jste u rybníka.Po projetí autobusové točny se kolem rybníka  dostanete k buňce, ve které je možné zakoupit povolenku.

Nebo: Neodbočíte hned za benzínkou ale pokračujete na další křižovatku,kde odbočíte v levo do Dolní Vsi a cestou kolem potoka dorazíte na místo.

Od Holešova: Ve směru od Holešova po příjezdu do obce Žabárna po hlavní silnici odbočíte za zahradnictvím (za mostem) doprava a po asfaltové zemědělské komunikaci vedoucí kolem potoka stále rovno se dostanete na most kde pokračujete rovno a asi po 200 metrech dorazíte k buňce u rybníka.Jste na místě.

Nebo: Pokračujete po cestě do Fryštáku a hned po projetí údolí se na úrovni Zemědělského družstva odbočí doprava na zemědělskou asfaltovou komunikaci ( ukazatel "LUKOVSKÉ" ).Touto cestou pokračujete až ke křižovatce na které se dáte v levo.Po 200 metrech jste na místě.(buňka)

Mapy včetně příjezdových cest (značeny zeleně) , naleznete ve fotoalbumu - rubrika E "Mapy"

Lovné dny a doby lovu na rybníce Výlanta  v roce 2014:

Lovná sezóna 2014 bude zahájena v sobotu 5.a neděli 6. dubna

Doby lovu v měsících:

Duben, Květen, Červen, Září, Říjen Sobota 7.00 - 19.00

                                                                  Neděle 8.00 - 17.00

Červenec, Srpen                                 Sobota 6.00 - 21.00

                                                                 Neděle 7.00 - 17.00

Noční lovy :

Vždy 2.týden v měsících květnu, červnu, červenci a srpnu od  19.00 do 7.00 hodin

Pro noční lovy platí jednotná cena povolenky 250 Kč chyť a pusť s možností dokoupení ulovené ryby

 ( bod 4 platného rybářského řádu na sezónu 2014 a dle aktuálního ceníku ryb)

Sváteční dny mimo dny spadající na víkend budou vyhlášeny jako lovné vždy měsíc předem

Doby lovu jsou orientační (můžou být aktualizovány). Správce rybníka si vyhrazuje právo na změnu

V měsících červnu a září proběhnou noční rybářské závody


Rybářský řád rybníka Výlanta na sezónu 2014

1.)   Rybolov smí být zahájen pouze s platným pověřením k lovu ryb (povolenkou) vydaným ZDV Fryšták. Před zahájením lovu je každý lovící povinen se s následujícími podmínkami lovu seznámit. Porušení těchto pravidel povede k odebrání povolenky a vykázání dotyčného od vody.
Rybolov probíhá přes den na všech březích rybníka, v době nočního lovu probíhá rybolov pouze na straně přilehlé k potoku (od lesa se neloví).

2.) Lovící je povinen mít k lovu: Dřevěný nebo plastový skládací metr (v žádném případě metr krejčovský nebo svinovací), podběrák, vezírek s kruhy nebo tzv. ekovezírek, vyprošťovač háčků. Loví se na 3 pruty nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky bez protihrotu, nebo se zamáčklým protihrotem. Háček, který nelze zamáčknout nesmí být použit k lovu. Při lovu na přívlač se loví pouze na jeden prut. Zakrmování je povoleno.
  !!! Na rybníce platí po celý rok zákaz lovu na nástrahy živočišného původu !!!

3.) S rybou vracenou zpět do vody je nutné zacházet co nejšetrněji a pokud to situace dovolí, je vhodné vyprostit háček přímo ve vodě, při každém kontaktu s rybou vždy nejprve ovlhčete ruce ve vodě!

4.) Základní cena denní povolenky je 150 Kč. Základní cena povolenky k nočnímu lovu je 250 Kč. V obou případech se loví na 3 pruty, v případě zájmu o lov na více prutů se připlácí 50 Kč za každý prut navíc.
K základní ceně povolenky může být dokoupena ulovená ryba (1 kus ušlechtilé, 2 kusy jiné ryby-kategorie nelze kombinovat) za aktuální ceníkovou cenu za 1 kg živé váhy. Lovné délky ryb jsou uvedeny v bodě 5, ceny ryb jsou aktualizovány na www.rybnikvylanta.estranky.cz a vyvěšeny v buňce u rybníka.
Ponechaná ryba je ihned po ulovení zvážena a zaplacena denní službě. Vezírek s rybou je umístěn s přiděleným číslem v prostoru u buňky.
Po zasakování je lovící povinen neprodleně úlovek zapsat do záznamu, který je součástí povolenky a tento doklad odevzdat denní službě nebo do schránek k tomu určených. Toto platí i pro povolenku, které vypršela platnost a není na ní zapsán žádný úlovek.
Ve všech  případech se smí lovit pouze na háčky bez protihrotu !!!.

5.) Lovné délky: Kapr 40-55 cm, Amur 50-70 cm, Tolstolobik 50 cm,Štika 60-80cm, Candát 50-70 cm, Úhoř 50 cm, Lín 30 cm, Sumec 90 cm, lososovitá ryba je bez lovné míry.
 Plevelný druh cejn obecný nesmí být po ulovení vrácen zpět do vody !!!
 (Horní míra ponechané ryby je myšlena včetně dané míry.)
 !!! Délka ryby se měří se zavřenou tlamou a po delší část ocasní ploutve !!!

6.) Prodej povolenek: prodej probíhá vždy v lovné dny a to  v buňce u rybníka.

7.) Lov dravých ryb povolen od 16. 8. Povolený způsob lovu je vláčení na umělé nástrahy. Háčky umělé nástrahy musejí

být bez protihrotu nebo protihrot zamáčknout.
 8.) Denní služba je oprávněna kdykoliv během lovu zkontrolovat dodržování předepsaných pravidel včetně předepsaného povinného vybavení (háčky bez protihrotu, pean, podběrák, skládací metr) a v případě závažného porušení pravidel je služba oprávněna odebrat lovícímu povolenku a vykázat dotyčného od vody.
Lovné dny a hodiny lovu jsou upravovány podle aktuální roční doby a jsou aktualizovány na Kontakt na správce rybníka

email:
rybnik.vylanta@email.cz
 moravec@zdv.cz

telefon:
ing. Jiří Moravec 602 154 291

web
http://www.rybnikvylanta.estranky.cz/

 

 


Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 1

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se