• KING of the LAKE
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Rybník U Hráze - farma Janko

  • Hobby G 2
21. 10. 2016

Soukromí rybník U Hráze který slouží ke sportovnímu a rekreačnímu rybaření metodou "chyť a pusť", a to i pro zájemce bez rybářského lístku.
Rybník U Hráze má vodní plochu 7 hektarů, nemá svůj vlastní přítok a jedná se tak o „nebeský rybník“. Nachází přibližně 1 km od obce Vysoká Libyně na severním Plzeňsku na rozhraní Plzeňského a Středočeského kraje.

Osm lehce přístupných stanovišť, z čehož čtyři stanoviště jsou vybaveny molem. V současné době tyto stanoviště pojmou celkem až 13 rybářů. Součástí naší nabídky jsou tři loďky k zakrmování.

Nabídka našich ryb je kapr, amur, štika, jeseter a prémiová ryba Vyza velká. Uvedená Vyza velká byla do našeho revíru nasazena v dubnu roku 2016 o váze 39 kg. Ve vodách našeho rybníka můžete dále lovit například zmíněné jesetery sibiřské o hmotnostu 7 až 13 kg nebo kapry o hmotnosti 9 až 17 kg.

Provozní řád:


Provozovatel:     Ing. Lukáš Janko, IČ: 76173828, sídlo: U Trati 771, 331 41 Kralovice
Rybář:     Osoba vykonávající rybolov na základě platné povolenky v místě revíru provozovatele
Rybník:     Vodní plocha určená ke sportovnímu a rekreačnímu rybolovu ve vlastnictví provozovatele - rybník U Hráze v k.ú. Vysoká Libyně
Revír:     Revírem je myšlen celý objekt rybníka, včetně přilehlých pozemků, v majetku provozovatele
Povolenka:     Povolení k lovu ryb (rybolovu) v rybníku provozovatele, kterou vystaví provozovatel rybáři na základě úhrady poplatku rybáře provozovateli dle platného ceníku
Stanoviště:     Vyhrazené místo pro rybáře určené k rybolovu, které je přiděleno na základě dohody s provozovatelem a je vyznačeno v povolence
Platnost:     Tento Provozní řád je platný od 01. 07. 2016


1. Lov probíhá od května do října v době dle platného ceníku, není-li provozovatelem stanoveno jinak.

2. Zakoupením povolenky nebo zahájením rybolovu se každý rybář zavazuje provozovateli, že se seznámil s tímto Provozním řádem, který se zároveň zavazuje dodržovat.

3. Rybářem se v revíru provozovatele může stát každá osoba starší 16 let a to na základě platné povolenky. Osoby mladší 16 let mohou provozovat rybolov v revíru provozovatele pouze za dohledu osoby starší 18 let, kdy vystavení povolenky bude na osobu starší 18 let.

4. Zahájením rybolovu se rybář zavazuje provozovateli k úhradě stanoveného poplatku dle platného ceníku.

5. V revíru se chytá metodou chyť a pusť, není-li provozovatelem výslovně stanoveno jinak.

6. Povolenka je platná pouze pro jednu osobu je nepřenosná na jinou osobu, přičemž jedna osoba může provádět rybolov maximálně s dvěma pruty. Každý prut může být vybaven jedním návazcem s jedním háčkem bez protihrotua bez pletené šňůry - platí výslovný zákaz používání pletené šňůry.

7. Každý rybář musí být přítomen v době nahození prutu/prutů v místě přiděleného stanoviště.

8. Rybář je povinen mít u sebe následující povinnou výbavu: podběrák, podložku na ryby, desinfekci (např. Clinic nebo Septonex), vyprošťovač háčků.

9. Veškeré úlovky rybáře z rybolovu jsou majetkem provozovatele a rybář je povinen je šetrně vrátit bez zbytečného odkladu a poškození zpět do rybníka, nebude-li provozovatelem stanoveno jinak (např. při povolení ponechání úlovku).

10. Při ulovení Vyzy velké je přísně zakázáno ji vyjímat z rybníka. Rybář při jejím ulovení rybu musí odháčkovat ve vodě rybníka. Při ulovení Vyzy velké toto rybář bez zbytečného odkladu nahlásí provozovateli.

11. Pořizování fotodokumentace ulovených ryb je dovoleno za předpokladu šetrného zacházení s ulovenou rybou bez zbytečného odkladu navrácení zpět do rybníka. Fotografování Vyzy velké a ryb větších jak 20 kg je možné pouze ve vodě rybníka.

12. Přechovávání ryb ve vezírku je zakázáno.

13. Lov ve vyhrazených prostorách rybníka (trdliště) je přísně zakázán.

14. Rybářská loďka provozovatele slouží pouze k zakrmování. Použití vlastní loďky není na rybníku povoleno.

15. Každý rybář je povinen v revíru udržovat pořádek a čistotu. Každý rybář obdrží při vydání povolenky igelitový pytel na odpadky, pro jehož následnou likvidaci při ukončení rybolovu jsou v revíru umístěny odpadkové koše.

16. Parkování motorových vozidel v revíru a jeho blízkosti pouze v místě k tomu určeném. V místě stanovišť je parkování zakázáno.

17. Každý rybář je v revíru povinen provozovateli nebo jím pověřenému zástupci umožnit provést kontrolu zavazadlových prostor vozu nebo umožnit nahlédnout do vozu či jeho příručních zavazadel.

18. Rybář se je vždy povinen provozovateli nebo jím pověřenému zástupci prokázat platnou povolenkou.

19. V rybníku platí přísný zákaz mytí osobních prostředků a provádění osobní hygieny.

20. Povinností rybáře je dbát na čistotu, pořádek, dobré mravy, ohleduplné jednání a chování k ostatním návštěvníkům revíru a dodržovat noční klid v revíru a jeho okolí. Rybář je odpovědný za svůj doprovod. V případě nevhodného chování doprovodu rybáře, může být rybáři odebráno povolení k rybolovu a může být vykázán z revíru provozovatelem bez nároku na náhradu nevyužité povolenky.

21. Každý rybář, včetně jeho doprovodu, se pohybuje v místě rybníka a revíru na vlastní nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví rybářů, jejich doprovodu a osob pohybujících se v místě rybníka a revíru, které si způsobili v důsledku vlastní nedbalosti a neopatrnosti, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu. Provozovatel neodpovídá za poškození či ztrátu osobních prostředků , vybavení a věcí rybáře, jeho doprovodu a osob pohybujících se v místě rybníka a revíru.

22. Při opakovaném porušení provozního řádu, či nedodržování dobrých mravů a zásad, si provozovatel vyhrazuje právo pro vykázání rybáře, popřípadě nevystavení další povolenky, a to po dobu neurčitou a bez náhrady na vrácení předchozích poplatků.

23. Provozovatel si vyhrazuje právo na nevydání povolenky bez udání důvodu. V takovém případě je rybář, který zahájil rybolov, povinen bezodkladně rybolov ukončit.

24. Rybář je povinen na vyzvání provozovatele nebo jím pověřeného zástupce během doby rybolovu sdělit předpokládaný odjezd anebo čas odjezdu z revíru.

25. Do revíru nebude umožněn vstup osobám podnapilým nebo osobám pod vlivem návykových a omamných látek.

26. Poskytne-li rybář provozovateli fotografii z lovu ryb z revíru, dává rybář takovýmto poskytnutím fotografie výslovný souhlas provozovateli s jejím uveřejněním na internetových stránkách provozovatele (farmajanko.cz Odkaz) nebo jeho jednotlivých účtech sociálních sítí (Facebook, Instagram, Twitter). Zveřejněná fotografie může být podrobena drobným grafickým úpravám ze strany provozovatele (změna rozměru, výřez, apod.). Fotografie bude zveřejněna se jménem rybáře, autora fotografie, případně datem či drobným textem k motivu fotografie. Neuvede-li rybář autora fotografie, provozovatel má za to, že autorem je sám rybář. Nezveřejnění fotografie je výlučným právem provozovatele.

27. Provozovatel si vyhrazuje právo pro změny tohoto Provozního řádu.

Ceník:
Objednávky a rezervace pro rybolov:


tel.: (+420) 606 289 259
e-mail: lukas.janko@farmajanko.cz
Rybník U Hráze -> mapy.cz[50°1'30"N, 13°28'8"E]

Při objednání e-mailem Vás budeme o jeho zpracování kontaktovat.

Pokud jste na jmenovaném revíru byli rybařit, prosím o komentář, jak jste byli spokojeni. Pomůže to dalším rybářům při výběru revíru.


Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 1

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
15. 08. 2018, 16:57

Racila

, iliutaracila00@gmail.com

Dobry den chci rezervovat misto na 4 lidi na celi weekend jestle mate volno ? Dekuju 

>> Reagovat


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se