• FFA
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Rybník Seník u Jankovic

  • Hobby G
06. 02. 2017

Rybník Seník u Jankovic se nachází necelých 5 km od města Přelouč a je ve správě p. Bělky, který zároveň u něj provozu hospůdku "U Žabáka". Jedna se písčitý rybník s průměrnou hloubkou 1,3 m a rozlohou 1,2 ha. Obsádku ryb tvoří zejména trofejní kapři až 15 kg, jeseteři do 20 kg, líni, úhoři, trofejní plotice a cejni, amuři kolem metru.

Na rybníku se pořádají tradiční rybářské závody Senický kapr a dětské rybářské závody. Zároveň přímo v obci Seník byla ve spolupráci s SDH a obcí Jankovice vyčištěna požární nádrž pro chytání nejmenších rybářů. Přijďte si odpočinout do krásného prostředí a zachytat si náherné kapry.

Provozní řád odlovu ryb a chování u vody


Článek I.

Působnost řádu závodů


    Tento provozní řád tvoří všeobecné obchodní podmínky k zajištění odlovu ryb na rybníku Seník.
    Každý (lovící, návštěvník) je povinen se řídit tímto „Provozním řádem", dodržovat ho včetně dalších právních norem a pokynů správce nebo stráže.
    Rybářský klub České republiky (dále jen „RKČR") vyhrazuje právo na změnu provozního řádu, přijetí dalších opatření. Za závazné se též považují pokyny RKČR.
    Lovící odlovují ryby na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá majetková škoda nebo újma na zdraví nebude lovícím hrazena a RKČR za ni nenese žádnou odpovědnost. Obdobné platí i u návštěvníků, kteří se koupají na vlastní nebezpečí.
    Každý je povinen při své činnosti zejména respektovat obecný zájem na zachování rekreačního rázu rybníka.

Článek II.

Pravidla odlovu


    Lovící je povinen před započetím lovu vždy informovat správce nebo jinou oprávněnou osobu RKČR, která zaeviduje jeho přítomnost a vydá mu pověření k odlovu.
    Počet lovících je omezen a určuje je pověřený správce.
    Loví se 24 hodin (NON-STOP) ze strany od strany hospůdky, z druhé strany rybníka je povolen rybolov pouze od 6 hod do 22 hod.
    Lovící je povinen zachovávat pořádek a chovat se šetrně k rybám a ohleduplně k vodnímu dílu, chránit krajinu a přírodu, chovat se způsobem, který neobtěžuji jakýmkoliv způsobem ostatní rybáře nebo veřejnost nebo na toto jednání upozornit RKČR.
    Lovící musí být vybaven podběrákem o rozpětí min. 90 cm, velkou podložkou min. o délce 90 cm se zvýšeným okrajem, peánem. Focení s rybou musí probíhat výlučně nad touto podložkou nebo ve vodě.
    Loví se na 2 pruty o jednoduchých návazcích, háčky bez protihrotu, platí zákaz používání odhozových šňůr (dovoleny pouze návazce).
    Zakazuje se zakrmovat pšenicí, řepkou, kukuřicí, hrachem a jinými luštěninami.
    Loví se metodou chyť a pusť, výjimka platí u karase, který se nesmí vracet zpět.
    Loví se na položenou, plavanou, platí celoroční hájení dravců.
    Je dovoleno používání lodě/člunu pouze ke zdolání ryby v případě vázky.
    Lovící je povinen umožnit kontrolu pověření k odlovu, rybářského náčiní nebo vozidla.
    RKČR si vyhrazuje právo zakázat lov ryb na rybníku v obecném zájmu (např. pro účely pořádání rybářských závodů, dětských táborů, léčení ryb apod.).
    Lovící je povinen po skončení lovu uklidit po sobě místo (odvoz odpadu si zajišťuje na vlastní náklady).
    Pokud je zjištěno porušení, je RKČR oprávněn lovícího bez náhrady vyhostit a jeho nárok na odlov zaniká bez náhrady.
    Zákaz vjezdu osobními automobily k rybníku bez předchozí dohody se správcem.

Pověření k odlovu:


Denní pověření pro 1 osobu od 6:00 do 22:00 hod - 200,-Kč

Pověření 24 hod (non-stop) pro 1 osobu                   - 300,-Kč

Třetí prut                                                                            - 100,-Kč/den

Rezervace celého rybníka - dle domluvy

Objednávky ve formě SMS nebo telefonátu na M: +420 725 863 012.

 
Půjčovna:


Pramice                     - 50,-Kč/den

Bazénová podložka - 50,-Kč /den

Podběrák                   - 50,-Kč/den

 
Pověření k odlovu lze zakoupit v restaurace U Žabáka

Kontakt

Rybářský klub České republiky Humburky 59
Nový Bydžov 504 01
tel. 731 004 114
email: carp@seznam.cz

Pokud jste na jmenovaném revíru byli rybařit, prosím o komentář, jak jste byli spokojeni. Pomůže to dalším rybářům při výběru revíru.

Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 0

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se