• KING of the LAKE
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Rybník Mokřad

  • Hobby G 3
03. 01. 2017

Rybník je uměle vytvořen z původně mokřinové lokality (odtud název Mokřad) o vodní ploše 1,6 ha s dvěma ostrovy. Ano, vlastníme katastrálně zaměřené ostrovy, lépe souostroví - do dnešního dne nemají oficiální název. Hledáme jej! Pomůžete? Další doprovodné menší rybníky (dravcový a násadový) spolu vytvářejí vodní plochu 0,3 ha.
Rybník Mokřad se nachází za obcí Huštěnovice, která je vzdálená 5 km od Uherského Hradiště ve směru na Otrokovice - Přerov. Vlastní lokalita rybníku je dostupná:

a) Za obci Huštěnovice odbočit směrem vpravo, před kamenným křížem, ve směru od Starého Města na Otrokovice, viz směrová tabule. Z opačného směru, tj. od Otrokovic před obcí Huštěnovice odbočte vlevo za kamenným křížem….viz směrová tabule. Ve směru příjezdu k rybníku Mokřad jsou umístněny směrové naváděcí tabulky k rybníku Mokřad.

b) přes cyklistickou stezku, která je vedena v těsné blízkosti Baťova kanálu.

c) plavbou po Baťově kanálu ze stanoviště - přístavu ve Starém Městě směr na Spytihněv, až k rybníku.    


Zarybnění rybníka:

Rybník je zarybněn kaprovitou rybou: 400 kg - ryba o hmotnosti 10 a více kg, kapr, amur, lín 600 kg - ryba o hmotnosti 4 a více kg, 600kg - ryba o hmotnosti 2,5 a více kg
doplňkově dravcovou rybou úhoř x ks, candát 15 ks, štika 8 ks, sumec 2 ks
rybník je v průběhu lovné sezóny pravidelně doplňován do objemového množství
pravidelné zkvalitňování a doplňování rybí obsádky zabraňuje jejímu prochytání

Celý areál poskytuje ubytování pro 15 osob, sociální zázemí, sprchy, ohniště,gril, rybářské boudy, číslovaná rybářská místa, parkování přímo v oploceném areálu, atd.

V areálu RYBNÍKU MOKŘAD Vám nabízíme následující služby:

    rybolov
    sportovní rybolov
    denní rybolov
    noční rybolov
    lov dravců
    ubytování

Informace o rybníku:

    je nepravidelného lichoběžníkového tvaru s dvěma ostrovy, situován v jeho delší straně severojižně , rovnoběžně s Baťovým kanálem ve vzdálenosti 20 m
    je průtočný, s napajedlem v severovýchodní straně a odtokem v jižní straně
    čistá vodní plocha je 1,5 ha, s průměrnou hloubkou 80 až 120 cm, vztaženou na čistou vodní plochu
    dno je převážně slínové, bahnité a místně pískovité
    lovná plocha je bez zjevných úvad, všechny úvady jsou viditelné

PODMÍNKY PRO LOV KAPROVITÝCH RYB


Vážení rybáři, nacházíte se na soukromém rybníku v Huštěnovicích (na soukromém pozemku). Z tohoto důvodu Vás žádáme o dodržování námi ustanovených podmínek pro sportovní rybolov.

    po příjezdu k rybníku v Huštěnovicích, zaparkujete své vozidlo na vyhrazeném místě pro parkování (viz informační tabule a schéma areálu)
    seznámíte se s podmínkami pro rybolov
    v případě, že budete akceptovat podmínky pro rybolov, nahlásíte tuto skutečnost pověřené osobě
    od tohoto okamžiku se podřizujete všem ustanovením a místním podmínkám pro sportovní rybolov na soukromém rybníku v Huštěnovicích (viz dále)

PODMÍNKY SPORTOVNÍHO RYBOLOVU


    před odchodem na své lovné místo (dle schéma areálu) uhradíte pověřené osobě poplatek za rybolov a služby (viz ceník poplatků a služeb), nahlásíte své jméno a bydliště pověřené osobě pro identifikaci a vnitřní potřebu (evidence)
    po zaujmutí lovného místa (velikost lovného místa- viz schéma), dbáte zásad kultury lovu a hygieny v průběhu celé doby sportovního rybolovu a zejména pak při odchodu z lovného místa. Využíváte v plné míře jen sociální a hygienická zařízení v areálu. Při nedodržení těchto zásad, bude po prvotním upozornění sportovní rybolov rybáře okamžitě ukončen bez vrácení uhrazených poplatků. Případná škoda bude po vyčíslení okamžitě uhrazena pověřené osobě.
    v průběhu sportovního rybolovu dbá rybář zásad a podmínek rybolovu na (velikost lovného místa, velikost lovné plochy- viz schéma), zejména pak přesné dodržení časové délky doby lovu. Při nedodržení těchto zásad, bude po prvotním upozornění sportovní rybolov rybáře okamžitě ukončen bez vrácení uhrazených poplatků.Případná škoda bude po vyčíslení okamžitě uhrazena pověřené osobě.
    opuštění lovného místa a zaujmutí nového lovného místa v průběhu zpoplatněného rybolovu je možné při dodržení shora i dále uvedených zásad
    Každá ulovená ryba musí být před vypuštěním zpět do vody ošetřena desinfekcí na všech poraněných místech, nejen v místě vpichu háčku

Lovné místo: - plocha (pevná, břeh), kterou má rybář vymezenu pro zdolávání ryb a k instalaci svého nářadí a pomůcek pro lov ryb.

Na lovném místě je dovoleno:

    postavit si stan, přístřešek, deštník, slunečník
    položit si deku, fotografovat úlovky
    stravovat se
    umístnit vak, sak, podkladní-vypínací podložku
    instalovat tři lovné pruty

Na lovném místě je zakázáno:

    ukládat odpadky mimo určené koše a nádoby
    zakládat oheň
    rýt a jinak kypřit zeminu
    ukládat ulovenou rybu jinak, než na zvlhčenou podkladní-vypínací podložku
    nakládat s rybou mimo podkladní-vypínací podložku
    házet ulovenou rybu z lovného místa do vody
    vodit vlastního psa bez dovolení pověřené osoby

Lovná plocha: - vymezený sektor pro lov ryb, dále pro vnadění zdolávání, pouštění a uchovávání ryb.

Na lovné ploše je dovoleno:

    sportovní rybolov ve vyhrazeném sektoru (viz. schéma)
    sportovní rybolov na tři lovné pruty
    sportovní rybolov jen na jeden návazec na každém lovném prutu a za předpokladu, kdy zátěžové olovo není pevně fixováno na návazec, či vlasec (po případném odtržení návazce, nebo vlasce olovo, krmítko spadne na dno - lovná ryba nebude vláčet sebou zátěž)
    sportovní rybolov jen na háčky bez protihrotu(nelze chytat na háčky se zamáčklými protihroty) - toto opatření zamezí poranění ryb
    používat běžně dostupné návnady biologické, rostlinné, chemické, umělé
    zakrmovat

Na lovné ploše je zakázáno:

    zakrmovat hrachem, nepřevařenou kukuřicí a nekvalitními vnadícími a nástražnými materiály, které již mají prošlou záruční dobu , či jinak u nich je zjevná nekvalita a nepoživatelnost rybami
    vracet do rybníka zpět neušlechtilou bílou rybu
    vracet do rybníka sportovně ulovenou rybu, která neměla odborně odstraněný háček, bez dezinfekce vpichu po háčku, jinak poraněnou rybu, popřípadě nemocnou
    zdolávat rybu bez ohledu na sousední a okolní lovce
    při nočním a denním rybolovu lovit bez zjevné kontroly nahozených udic a jejich dostupnosti - aktivní zóna lovu
    při nočním rybolovu lovit bez funkčních indikátorů záběrů, nebo příposlechů
    instalovat na lovné ploše bóje
    uchovávat ulovenou rybu ve vezírcích, vacích, sacích, na podkladních-vypínacích podložkách pro pozdější, či ranní fotografie úlovků
    ranní fotografie úlovků po nočním rybolovu jsou možné po nahlášení tohoto požadavku vždy dopředu - lovené ryby jsou uchovávány v bazénku
    uchovávat ulovenou rybu, popřípadě uchovávat větší počet ulovených ryb ve vaku, saku pro pozdější odběr (přebírání ryb) - odběr ryb je možný jen se souhlasem pověřené osoby a za předpokladů pro jejich velikost - lovec musí dopředu informovat pověřenou osobu o úmyslu odkoupit si po ulovení rybu
    po ulovení ryby (v souhlasu s pověřenou osobou a za podmínek její lovné velikosti), kterou rybář zasáčkuje, již nelze za jinou rybu měnit v průběhu rybářem jeho dalšího sportovního lovu
    jednou již zasáčkovanou rybu je povinen rybář v souladu s ustanoveními o odběru odebrat
    v případě lovu dravců je povinností lovce takto ulovenou rybu odebrat a zaplatit za ni příslušnou kilogramovou cenu, pokud není dohodnuto dopředu jinak
    koupat se
    volný pohyb psů
    porušovat shora závazná ustanovení pro sportovní lov ryb na lovné ploše - po prvotním upomenutí a opakovaných nedostatcích bude rybolov takového rybáře bez náhrad a okolků ukončen s okamžitým odchodem mimo areál rybníka v Huštěnovicích

Denní rybolov:

    denní rybolov (lovná sezóna) mimo sobotu a neděli bude zahájen s ohledem na klima v předpokládaném období duben až říjen a řídí se aktuální vývěskou
    denní rybolov v sobotu a neděli je vždy zahájen 8.hodin dopoledne a ukončen v 20.hodin večer téhož dne
    denní rybolov nemusí být zahájen pro malý zájem ze strany lovců
    denní rybolov v období před a po předpokládaném období sportovního lovu (lovná sezóna), jen na písemnou objednávku pět dnů dopředu(emailem, SMS, skype, ICQ)
    dřívější a pozdní odchod z denního rybolovu je možný jen po předchozí domluvě
    denní rybolov (lovná sezóna) je vždy v kalendářním týdnu od pondělí do neděle

Noční rybolov:


    noční rybolov bude zahájen s ohledem na klima v předpokládaném období duben až říjen (lovná sezóna) a řídí se aktuální vývěskou
    noční rybolov je zahájen ve 20.hodin a končí v 8.hodin následujícího dne, noční rybolov je vždy na celou dvanácti-hodinovou dobu
    tzv. prodloužený denní a večerní rybolov bude provozován jen na základě dohody s pověřenou osobou (dopředu nahlásí lovec tento svůj úmysl) - pro všechny zájemce bude stanoven jednotný čas jeho ukončení
    pozdější nástup na noční rybolov je bez předchozí dohody nepřípustný z důvodu uzamčení areálu
    dřívější odchod z nočního rybolovu není možný bez předchozí dohody
    noční rybolov (lovná sezóna) je vždy v kalendářním týdnu od pondělí do neděle

Lov dravců:

    lov dravců není hájen po celou sezónu
    při technologii lovu na bóji, splávek dbá lovec na lovné ploše - pravidlo ohledu na své okolí, zejména na okolní lovce
    pověřená osoba a majitel si vyhrazují právo takový lov zakázat
    ulovená dravá ryba se nevrací automaticky zpět do rybníka
    lovec dravcových ryb, je si vědom, že případný úlovek si musí odebrat a uhradit příslušnou cenu za úlovek (pokud není sjednáno jinak dohodou před vlastním rybolovem dravců)
    veškeré podmínky lovu dravců jsou dále upraveny v kapitole lovné místo, lovná plocha

Speciální lov dravců na malém rybníku u hlavní budovy:

    jen na zvláštní povolení pověřené osoby, majitele
    lov je dle podmínek popsaných v kapitolách - lovné místo, lovná plocha, lov dravců

Důležité informace na závěr:

    návštěvník, doprovod, rybář v plném rozsahu odpovídá za své vlastní rybářské nářadí, osobní věci, motorová a jiná vozidla a za své konání v celém areálu sportovního rybníka v Huštěnovicích
    případné zcizení předmětů osobního vlastnictví rybáře a osob jeho doprovodu nepadá na vrub pověřené osoby, ani majitele rybníka
    pověřenou osobu určuje a písemně ustanovuje jen majitel (viz. vývěska)
    s případnou nesrovnalostí v podmínkách sportovního rybolovu se obrátí na pověřenou osobu
    změny v podmínkách sportovního rybolovu a pohybu osob v celém areálu si vyhrazuje jen majitel
    rybolov v jiném čase, než je popsáno v kapitolách denní a noční rybolov je možno povolit jen ze souhlasem majitele, popřípadě v dohodě s pověřenou osobou s vědomím majitele
    společenské a hromadné akce je možno objednávat jen u majitele rybníka
    doprovodem se rozumí rybář a jedna osoba, v případě více osob, bude jejich pobyt účtován za použití sociálních a hygienických zařízení (viz. ceník poplatků a služeb)
    všem návštěvníkům rybníka MOKŘAD je dáno na vědomí, že jejich pohyb po rybníku je monitorován a zaznamenáván

Podmínky lovu lososovitých ryb

        Ceník:

        Cena povolenky je 130kč na den. Lovec si může odnést neomezené množství lososovitých ryb, cena za kg ryby po zvážení bude 140,-
        Dle zájmu bude provozován večerní rybolov lososovitých ryb při umělém osvětlení od 17:00-21:00hod.
        Podmínky rybolovu:
        Pro jednotlivého rybáře je povolen lov pouze na 1 prut.
        Zákaz lovu na živou rybku!!!! Povolené jsou žížaly, červi, mrtvá rybka, sýr, různá těsta, pstruží pelety apod.
        Lov přívlačí povolen pouze na malé rotační třpytky, twistery, woblery, ryppery
        Lov na mušku povolen s výbavou dle obvyklých způsobů lovu. Smí být použito jen umělých mušek v počtu 1-3ks na návazci.
        Lovec smí užít k vnadění maximálně 0,5 litru krmení na den ( pstruží granule, červi apod.).
        Povoleny jsou háčky s protihroty.
        Povinnou výbavu lovce tvoří peán, podběrák, podložka pod rybu ( možnost zapůjčení podložky na místě).
        Obecná pravidla zimního rybolovu
        1. Zdolané lososovité ryby, které byly lovcem při zdolávání nějak poškozeny, je povinen si lovec ponechat ( při odháčkování, nešetrné zacházení apod.)
        2. Zdolaná lososovitá ryba, kterou si lovec nemíní ponechat, musí být vypnuta z háčku ve vodě, bez zbytečného pokládání na břeh a jiného poškozování. Při lovu "chyť a pusť " je nutno vyháčkovat rybu ve vodě, v nejzazším případě na podložce!!!
        3. Rybář je při příchodu povinen nahlásit obsluze svůj způsob zimního rybolovu, lov je povolen jen na rybníku, ve kterém je jen obsádka lososovitých ryb.
        4. Ulovené ryby nelze dále zpracovávat na rybníku Mokřad ( kuchání)
        5. Jakékoliv porušení výše popsané lovného řádu pro zimní rybolov bude sankciováno okamžitým ukončením rybolovu bez nároku na vrácení rybářských poplatků tj. povolenka k lovu
        6. Je zaveden objednávkový systém pro zimní rybolov. Cena objednávky je 20kč ( telefonicky, e-mail, ICQ apod.) Pokud se lovec nedostaví v nahlášeném čase na své lovné místo, bude po 30-ti minutách jeho objednávka automaticky zrušena.
        7. Doprovod rybáře zaplatí jednorázový poplatek ve výši 20kč/osoba
        8. V případě jakýchkoli dotazů ohledně zimního rybolovu na rybníku Mokřad kontaktujte nás na: telefonu, e-mailu atd.
        9. V obsahu nabízených služeb bude možno zakoupit nástrahy a návnady pro lov lososovitých ryb(pstruží granule, rotační třpytky, těsta na pstruhy atd.)
        10. Majitel rybníku si vyhrazuje právo změnit příslušné podmínky rybolovu během lovné sezony s ohledem na ceny rybolovu a ryb, podmínky rybolovu dle aktuálních podmínek povolení lovu pod ledem od příslušného správního úřadu.

Rybolov je povolen jen s háčky bez protihrotů

Poplatky za rybolov


Zimní rybolov lososovitých ryb     celodenní povolenka     130kč
Pronájem chatky     12 hodin                                                  180kč
Pronájem chatky     24 hodin                                                  280kč
Karavan     24 hodin                                                                 350kč
denní rybolov     do 7 hodin lovu (cena za 1 hodinu)            30kč
denní rybolov     více jak 7 hodin (cena za 1 hodinu)            20kč
noční rybolov     od 20:00 - do 8:00 ( celých 12 hodin )       250kč
doprovod rybáře     jedna osoba jako doprovod rybáře     zdarma
doprovod rybáře     další osoba doprovodu - jednorázový poplatek     20kč

Poznámky:

    Denní a noční rybolov je povolen jen s háčky bez protihrotů.
    Porušení závazného pravidla lovu s háčky bez protihrotů bude pokutováno částkou 1000,- Kč s okamžitým ukončením lovu.
    Pověřená osoba a majitel rybníku Mokřad si vyhrazují právo kdykoli v průběhu lovu u lovce provést kontrolu zda lovec používá háčky bez protihrotů.
    Doprovod rybáře jedna osoba jako doprovod rybáře zdarma, další osoba doprovodu rybáře zaplatí jednorázový poplatek 20 Kč (poplatek za hygienické služby, odpady).

Poplatky za služby k rybolovu

Zapůjčení podkladní-vypínací podložky     30kč
Zapůjčení dezinfekce                                    20kč
Zapůjčení udic (1 ks)                                     50kč
Zapůjčení stojan na udice,                         100kč
Zapůjčení podběráku                                    50kč

Poplatky za ubytování a další služby

služba     cena v Kč
Pronájem karavanu     350,- /24 hodin
Stan pro rybáře, přístřešek, deštník + jedna osoba      zdarma
Stan pro více jak dvě osoby doprovodu rybáře - den/noc     30,-
Vlastní ohřev jídla v kuchyňce - den     50,-
Vlastní ohřev jídla v kuchyňce - ohřev     25,-
Vlastní úschova potravin v lednici      50,-
Připojení el. energie k pohybu (za den)     100,-
Vířivá vana 1 hod     280,-
Vířivá vana 1 hod(rybolov, ubytování)     240,-

Cena za kilogram ryb

Kapr - do 60 cm, do 2,5 kg        82kč
Kapr - do 60 cm, nad 2,5 kg      87kč
Amur - od 65 do 80 cm               85kč
Lín - od 30 do 40cm                    85kč
Candát                                         350kč
Štika                                             190kč
Úhoř                                              280kč
Sumec                                          200kč
Pstruh - prodej                            165kč

Kontakt.
Správcové rybníku Mokřad
Horňák Antonín, Michal Vladimír
tel: +420 733 637 891
e-mail: mokrad(at)mokrad.cz
ICQ: 376595655
Skype: mokrad.cz

Pokud jste na jmenovaném revíru byli rybařit, prosím o komentář, jak jste byli spokojeni. Pomůže to dalším rybářům při výběru revíru.

Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 1

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se