• FFA
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Rybník Dubový

  • Hobby G 3
10. 10. 2016

Revír byl v prvním roce zarybněn kaprem od 3 do 15 kg, línem, amurem a radost určitě udělají i velcí jeseteři. Nezapomínáme ani na milovníky dravců, kterým v příštích letech chceme také nabídnout uspokojení jejich vášně. Shrnuto a podtrženo. Chceme potěšit ty, kteří chtějí za den nachytat vetší množství ryb a zároveň i ty, kteří si zase chtějí přidat do alba pěkný úlovek. Nechceme psát o bohatě zarybněné vodě jako jinde. Ryba je tvor náladový a o kvalitě revíru se musíte prostě přijet přesvědčit.

Kudy k nám

Pozor, nelze při cestě od Brna po D1 použít sjezdu 112, ale musíte k nám přes Velký Beranov a Jihlavu. Stačí držet směr na dálnici na Prahu či Brno.

Příjezd po dálnici D1 od Prahy či Brna - sjezd 112 na Havlíčkův Brod, na světelné křižovatce vlevo. Po krátké rovince se odbočí v pravovtočivé zatáčce opět vlevo a pak stále rovně obcí Pávov až do slepé ulice, kde nakonci zaparkujete. Lesní cestou se dostanete až na hráz rybníka.
Můžete sjet i směrem na Jihlavu a z přivaděče odbočíte dle směrovek na obec Pávov na nadjezd. Ve stejném místě se sjíždí i ve směru od Jihlavy. V obci Pávov vede hlavní silnice prudce vpravo, Vy se však dáte do slepé cesty vlevo a nakonci zaparkujete. Lesní cestou se pak vydáte na hráz rybníka.         

Povolenky

 Povolenky vám prodá správce přímo na lovném místě všechny povolenky jsou nepřenosné na další osobu po ukončení lovu se musí povolenka vracet správci revíru, v jeho nepřítomnosti  do schránky na chatě. 
Lovící musí mít povolenku stále při sobě pro případ kontroly 
Při povolence s rybou lov končí po "zapytlování" ryby, je zakázáno rybu vyměňovat
Každá povolenka respektuje denní dobu lovu
Týdenní povolenka platí sedm dnů od data zakoupení
 Platnost nočního lovu u roční povolenky platí dle uvedených měsíců nočního lovu


Rybářský řád

 
I. Úvodní ustanovení

Rybník Dubový se nachází  mezi obcemi Pávov a Zborná, nedaleko krajského města Jihlavy.  Jedná se o soukromý rybářský revír o rozloze cca 3 ha, jehož cílem je provozování sportovního rybolovu systémem „chyť a pusť“, ale nebráníme se ani možnosti odlovu tradiční ryby pro českou kuchyni, tedy kapra. Pro všechny lovící bude jistě prioritou šetrné zacházení s ulovenou rybou. Rybník plní  také  funkci rekreační a relaxační, takže je třeba se dle této situace chovat  a  respektovat předepsané řády. Stejně tak je třeba pečovat o krásnou přírodu  a chránit  ji. Platí to především ve vztahu k rybám a potírání pytláctví.

II. Povolené způsoby lovu

Povoleným způsobem lovu v rybářském revíru je lov ryb na udici. Prozatím se provozuje lov na plavanou a položenou. U všech způsobů  lovu musí být lovící přítomen u svých prutů. Pokud musí lovící opustit své místo do větší vzdálenosti, musí být lov přerušen. Nesmí být pověřena kontrolou prutů druhá osoba.

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce

Denní doby lovu ryb:

v měsíci lednu, únoru a prosinci   od 7 do 16 hodin

v měsíci březnu a listopadu  od 7 do 17 hodin

v měsíci dubnu a říjnu  od 7 do 19 hodin

v měsíci květnu a září od 6 do 21 hodin

v měsíci červnu, červenci a srpnu  od 6 do 22 hodin

za příhodných klimatických podmínek se bude chytat dle aktuálních informací

 IV. Doby hájení ryb

V našem revíru jsou celoročně hájeny všechny druhy ryb. Jedná se o nový revír, který se musí postupně zarybnit. Jedinou povolenou rybou k odběru je kapr od minimální do maximální lovné míry.

Lovná míra - délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.

Kapr                    45 – 60cm

 V. Návnady a krmení

 Na revíru můžete používat všechny běžné nástrahy včetně živočišných. Pozor na chráněné druhy živočichů.

Pro vnadění se zakazuje používat nevařených luštěnin či nevařené kukuřice, mléčné kaly, krev nebo také tygří ořech. Nesmí se užívat ani zakysaných nebo plesnivých směsí. Denní limit na jednoho lovícího jsou 3 litry směsi či 3 kg suchých produktů.

Vlastní vnadění lze provádět prostřednictvím krmítek nebo klasickými způsoby ze břehu (ručně, prakem, raketou, kobrou …)


VI. Povinnosti lovícího rybáře

1) po zakoupení některé místní povolenky se lovící zavazuje k dodržování

    vypsaných pravidel dle místního rybářského a provozního řádu

2) k lovu musí mít lovící připraven podběrák dostatečné velikosti, podložku  

    pod rybu, vyprošťovač háčků (doporučujeme i dezinfekci)

3) pokud lovící nechce rybu měřit, vážit či se s ní fotit, je povinen tuto rybu,

    pokud  možno , vyháčkovat ve vodě. Jestliže bude dávat rybu na podložku,  

   tak musí být tato podložka mokrá a rybu na břehu polévat vodou. Focení

   s rybou  provádějte v podřepu v těsné blízkosti podložky. Ryba se do vody

   pouští a nevhazuje. Na místech, kde jsou k dispozici mola, musí je rybář použít

   pro zdolání ryby a hlavně pro její opětovné puštění

4) ten, kdo si dle platné „povolenky s rybou“ bude chtít rybu ponechat, musí tak

    udělat jen s jedním kusem ryby. „Zapytlovaná“ ryba se nesmí měnit a hned po

    uložení do saku či vezírku rybu zapsat a ukončit lov.

5) chytat se může jenom na místech k tomu určených a to tak, aby nebyl

    omezován sousední lovící

6) při kontrole správcem rybníka se musí lovící prokázat platnou povolenkou   

    a na požádání musí ukázat úlovek či vlastní zavazadlo

7) po ukončení lovu nebo platnosti povolenky se musí všechny druhy povolenek

    odevzdávat správci revíru nebo do instalované schránky na jeho chatě. Pokud

    tak nebude učiněno, nemusí být příště povolenka tomuto lovci vydána.

8) Doba setrvání na lovném místě je max. 30 min. před a 30 min. po uplynutí 

    povolené doby lovu. Střídání na lovném místě se zpravidla odehrává              

    na konci lovné doby

  9) Lovící se musí k lovu dostavit vždy v době přítomnosti správce, tedy v době od 6:00

    do 18:00. Pozdější příjezd a zahájení lovu  bude považováno za pytláctví.


VII. Co je v rybářském revíru zakázáno

1) používat háčky s protihroty a více než jeden návazec na udici

2) krmit z loďky či člunu, stejně tak používání elektrických zakrmovacích  

    lodiček

3) používat jakýchkoliv bójí k označení lovného místa

4) užívat prostředky výbušné, otravné nebo omamné látky

5) nesmí se užívat jakékoliv bodce,  lapačky, udic bez prutů,  ryby se nesmí střílet, tlouci, chytat je na šňůry, do rukou a do ok nebo podsekávat

6) užívat k lovu ryb elektrický proud

7) lovit ryby pomocí pevných montáží, helikoptér a"srkaček" a jiných montáží, které rybě neumožní po utrhnutí montáže uniknout, aniž by za sebou tahala  těžké břemeno
8) lov v místech trdliště

9) lov nástražních rybek do čeřínků

10) používat na revíru společný vezírek či sak pro více rybářů

11) darovat či prodat ulovenou rybu přímo na revíru

12) uchovávat rybu v saku z důvodu ukázky či focení za lepších světelných  podmínek

13) kuchat ryby přímo u vody, pouze na místě určeném správcem revíru u jeho chaty

VIII. Práva správce revíru


Osoba správce je vždy viditelně označena průkazem „Správce rybářského revíru“

·        správce má právo vydávat povolenky k lovu ryb na soukromém revíru. Stejně tak nemusí vydat povolení k lovu osobám, které  se v minulosti  závažným způsobem provinili proti místnímu rybářskému či provoznímu řádu.

·        provádí kontrolu zda, se rybolov uskutečňuje dle předepsaných pravidel    a na určených místech

·        na požádání musí lovící předložit správci revíru ke kontrole povolení k lovu, svůj úlovek, osobní zavazadla a potřeby pro bezpečný rybolov (vyprošťovače háčků, podběráky, podložky pod ryby)

·        správce může odebrat povolenku lovícímu, stejně jako neoprávněný úlovek, pokud došlo k hrubému porušení rybářského či provozního řádu bez nároku na vrácení uhrazených nákladů

·        správce má právo vykázat z revíru osobu chovající se v rozporu s provozním řádem, která poškozuje vybavení revíru, ruší lovící nebo je pod vlivem návykové látky

·        v případě komplikací s nepřizpůsobivou osobou má právo přivolat policii ČR nebo městskou polici příslušné obce. Každou takovou skutečnost musí neprodleně oznamovat provozovateli revíru.

·        správce přijímá informace od lovících a návštěvníků revíru, tak aby stále byla zajištěna bezpečnost všech zúčastněných a mohly být dále rozšiřovány služby pro naše zákazníky

K pytlákům budeme přistupovat dle platné zákonné legislativy !!!
 


Kontakt

Telefon:
    mobilní: 777 570 609
WWW:
    oficiální: www.dubovyrybnik.cz
E-mail:
    oficiální: info@dubovyrybnik.cz

IČO:
    67521380

Úřední hodiny:
    Pondělí: 7:00 - 18:00
    Úterý: 7:00 - 18:00
    Středa: 7:00 - 18:00
    Čtvrtek: 7:00 - 18:00
    Pátek: 7:00 - 18:00 (časy slouží k volání pro rezervace)

Mgr. Petr Punčochář, e-mail: bac.trener@seznam.cz

Pokud jste na jmenovaném revíru byli rybařit, prosím o komentář, jak jste byli spokojeni. Pomůže to dalším rybářům při výběru revíru.


Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 0

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se