• Sumčák největší
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Rybářské zákony a paragrafy

  • cadox fishing

14. 08. 2017 | Stanovení hodnoty upytlačených ryb

Sazebník pro stanovení hodnoty ryb ulovených pri neoprávneném lovu (pytláctví) v rybárských revírech a v rybníkárství Hodnoty ryb ulovených pri neoprávneném lovu (pytláctví), které jsou uvedeny v tomto sazebníku, vyjadrují souhrn nákladu spojených s vysazením ryb stejných nebo co nejbližších parametru, jako byly ryby upytlacené. Tento sazebník je urcen pro úcely definování výše škody podle § 137 a § 304 zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Násadové a...

31. 07. 2017 | Je skutečně lov podsekáváním udicí zakázán?

Podnět k této úvaze dal rybář, který se s tímto způsobem "lovu" setkal a tázal se, jestli vůbec jde o porušení rybářské legislativy a jak by rybář, který zcela evidentně úmyslně podsekává ryby, mohl být potrestán. Odpověď na tuto otázku totiž není tak jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo. Odpověď: Nepochybuji o tom, že drtivá většina rybářů považuje lov podsekáváním za natolik hanebný a neslučující se s pravidly řádného výkonu...

30. 06. 2017 | Oprávnění rybářské stráže

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) § 16 Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna a) kontrolovat 1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon, 2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské...

29. 06. 2017 | Určení místa na rozhraní revírů a místech se zákazem lovu

Jakým způsobem se prosím určuje místo, na kterém probíhá lov ryb? Jde o místo, z něhož rybář loví, nebo o místo, kam směřují nástrahy? Příklad č.1: Rybář se nachází na hranici dvou revírů, loví přívlačí, každý hod směřuje do jiného revíru. Postačuje, pokud má v povolence zapsán revír, ve kterém se fyzicky nachází? Co když loví na položenou a každý prut je nahozen v jiném revíru? Příklad č.2: V bližších podmínkách je na konkrétním...

11. 04. 2017 | Za fiktivní dopisování úlovků hrozí postih

Jako každoročně projednávala Rada ČRS na dubnovém zasedání zprávu obsahující výsledky zpracování celosvazových povolenek a sumarizaci všech úlovků na tyto povolenky za uplynulý rok. Zpracovatel zprávy opětovně upozornil na skutečnost, že některé povolenky (a nelze říci, že by šlo o zcela ojedinělé případy), resp. oddíl II. povolenek, obsahující evidenci úlovků a sumář úlovků, se odlišují od běžného standardu, neboť obsahují zápisy, jejichž věrohodnost...

10. 04. 2017 | Vyhláška o zákazu

Takových vyhlášek se dá očekávat spoustu a dokud se rybáři nepolepší s nepořádkem u vody, tak porostou přímo astronomicky a pak už nějaké povolení 24hodinového lovu bude prakticky k ničemu. Obecně závazná Vyhláška obce BOREK č. 1/2017 týkající se pobytu a pohybu u našich revírů 411 050 a 411 165. Přečtěte si ji prosím, ať se zbytečně nedostanete do konfliktu s městskou, či státní policií. Podle ústního vyjádření paní starostky podobné vyhlášky...

27. 03. 2017 | Pytláctví a lov ryb

Smolný večer měli v pátek dva muži ve věku 43 a 21 let, kteří vyrazili na ryby na Jordán. Když ale viděli přicházet hlídku strážníků, balili nářadíčko a snažili se co nejrychleji zmizet, aniž by jim v síti uvízla alespoň šupina. Snaha byla marná. "Vzhledem k tomu, že jeden ze strážníků je zároveň také členem rybářské stráže, provedla hlídka jejich kontrolu. Ukázalo se, že lovili ryby bez patřičného povolení. Navíc s sebou neměli ani vybavení, které...

06. 01. 2017 | Podvod nebo součastná realita - připisování úlovků do sumáře

Jsou rybáři kteří každoročně odevzdávají prázdné sumáře. Důvodů pro tento počin mohou mít několik. Asi nejhlavnějším důvodem je sportovní rybaření a ne lhostejnost k rybí obsádce na našich revírech. Přejí si totiž, aby naše vody byly plné ryb a nebyly to jen prázdné stoky. Dalším důvodem může být obyčejná lenost a nechuť na konci roku vypisovat a počítat ulovené ryby. Někdo jen prostě ryby nejí a proto si je nebere. A teď se dostáváme k jádru...

27. 12. 2016 | Mohou rybáři při lovu ryb vstupovat na soukromé pozemky?

Tento problém a jeho řešení nabývá stále většího významu, neboť podle četnosti dotazů, které na toto téma dostáváme se zdá, že konfliktů mezi rybáři a vlastníky pobřežních pozemků bohužel přibývá. Zásadně je třeba vycházet z toho, že přístup na pobřežní pozemky je pro rybáře zajištěn tzv. zákonným věcným břemenem (dříve také zvaným služebnost) uvedeným v ust. § 11 odst. 8, věta před středníkem zák. č. 99/2004 Sb., (dále jen zákon o...

04. 11. 2016 | Je rybář povinen mít u sebe povolenku, pokud si jde dopředu zakrmit raketou nebo spombem?

Modelová situace. Chystáte se brzy ráno vyrazit na ryby, ale v podvečer den před tím máte čas a chcete si místo dopředu zakrmit krmnou raketou nebo spombem. U sebe máte pouze kýbl s krmením, prut se šńůrou nebo vlascem bez háčku, jen na konci šňůry(vlasce) je karabina k uchycení rakety.Jdete tedy k vodě bez zjevného úmyslu chytit rybu, ale jen a pouze nakrmit si dopředu lovné místo. Je tedy nutné mít u sebe povolenku pro případnou rybářskou kontrolu? Odpověď:...
 


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se