• KING of the LAKE
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Revír a kemp Brodský - Červený Kostelec

  • Hobby G 2
05. 03. 2012
Řád pro hospodářskou těžbu ryb udicí na rybníku „Brodský" Červený Kostelec
platný od 1.1. 2012
Rybí obsádka: kapři 22 kg, amuři 110 cm, jeseteři 140 cm a krásní líni až 60 cm

Každý držitel „Pověření k hospodářské těžbě ryb udicí na rybníku Brodský" (dále jen „Pověření") je povinen se před začátkem lovu seznámit  s tímto „Řádem pro hospodářskou těžbu ryb udicí na rybníku Brodský" (dále je „Řádem") a dodržovat jej. Držitel pověření souhlasí s  prováděnými kontrolami. Před zahájením lovu je každý zájemce o lov nejprve povinen si zakoupit „ Pověření ". Prodej „Pověření" je  prováděn přímo v kempu Brodský Červený Kostelec.

Pravidla pro odlov ryb udicí

1.    Hospodářskou těžbu ryb udicí na rybníku Brodský smí provádět pouze osoba pověřená nájemcem rybníka „Brodský" panem Ing.

Milanem Hrstkou, bytem Souběžná 186, Červený Kostelec, IČ: 40132692, která má v době lovu u sebe platné „Pověření k hospodářské těžbě  ryb udicí na rybníku Brodský" a osobní doklad totožnosti.

2.    Držitel „Pověření" může k lovu použít nejvýše dvě udice. Každá udice musí mít pouze jeden návazec s jedním jednoháčkem bez  protihrotu!

3.    Odlov ryb může být prováděn pouze na vyhrazených místech tak, aby se lovící vzájemně neomezovali v lovu.

4.    Lov smí být prováděn pouze na nástrahy rostlinného původu, žížaly nebo masné červy. Lov na živou či mrtvou rybku je zakázán.

5.    Vnadění a označování krmných míst je povoleno. Po skončení lovu je lovící povinen odstranit použité označení krmného místa.

6.    Lov ryb z loděk je zakázán, vnadění a zavážení nástrahy z lodě je povoleno.

7.    Je zakázáno vnadit krví, mléčnými kaly a syrovými luštěninami.

8.    Ponechané ryby je lovící povinen si ihned zapsat do „Pověření".

9.    Ryby, které si lovící nechce nebo nemůže ponechat je povinen ihned a co nejšetrněji vrátit zpět do vody. Je zakázáno vláčet ryby  po zemi neboje z výšky házet zpět do vody! Je-li háček zaseknut tak, že nejde šetrně vyjmout, musí se odstřihnout.

10.    Ulovené ryby se ponechávají po celou dobu lovu živé. V areálu rybníka „Brodský" je zakázáno zbavovat ryby šupin, čije  vyvrhovat. ( vyjma míst, k tomu určených)

11.    Lovící je povinen na lovném místě i kolem něj udržovat pořádek a čistotu. Je zakázáno ponechávat jakékoliv odpadky na břehu  nebo je vhazovat do vody.

12.    Po ukončení lovu je lovící povinen vrátit správci zpět pověření k lovu!. Nesplnění této povinnosti je důvodem k odmítnutí prodeje  dalšího „Po věření ".Tato povinnost platí, i když si lovící neponechal žádnou rybu.

13.    "Pověření" není přenosné na druhou osobu.

14.    Z důvodu velkého množství krásných trofejních ryb určených k vašemu potěšení a vrácení zpět do rybníka je nutné používat  podložky pod ryby případně i dezinfekci.

15.    Opatrně při focení s rybou! Dbejte aby vám ryba nevyklouzla a nespadla na zem !!!

Lovné míry ryb minimální maximální
kapr 38 55
Amur 60 80
Lín 30 40
Štika 50 70
Candát 50 70
Jeseter celoročně
hájen
 


Ostatní druhy ryb -   bez omezení délek

Přívlač bude v roce 2011 povolena opět od září.

Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nej delších paprsků ocasní ploutve.

Omezení lovu ryb udicí:

Území s omezením či zákazem lovu ryb jsou označena tabulkami.
Časy lovu: Loví se každý den vždy maximálně do setmění. Doby lovu jsou:

Červenec, srpen    5.00 - 21.00

Květen, červen,    6.00 - 20.00

Duben, září, říjen, listopad    7.00 - 19.00

Stálým hostům lze povolit i nonstop lov přes noc.

Povinné vybavení:

Lovící musí mít při lovu platné „Pověření", doklad totožnosti, míru na měření délky ryb, vyprošťovač háčků, velký podběrák (min 70 cm),

podložku pod ryby, tužku, obuv do vody pro šetrnější vyzvednutí ryby z vody a háčky bez protihrotů. Doporučené vybavení: dezinfekce

Kontrola lovících

1.    Kontrolu lovících provádějí osoby písemně pověřené panem Ing. Milanem Hrstkou mající průkaz s fotografií „Rybářská stráž  rybníka Brodský" případně policie.

2.    Lovící je povinen na vyzvání „Rybářské stráže rybníka Brodský" předložit ke kontrole: „Pověření", průkaz totožnosti, úlovky, zavazadla případně kufr automobilu a povinné vybavení.

3.    V případě porušení tohoto „Řádu", je „Rybářská stráž rybníka Brodský" oprávněna odebrat lovícímu „Pověření", úlovky a vykázat  jej od vody.

4.    Porušení tohoto „Řádu", či jiných obecně platných předpisů vztahujících se k provozování rybníka Brodský jsou důvodem k  odmítnutí prodeje dalšího „Pověření".

Kontakty:
Ing. Hrstka Milan, Souběžná 186, 549 41 Červený Kostelec tel.: 777 633 193 - ry baření 739 445 762 - ubytování

www.campbrodsky.cz
E-mail:info@campbrodsky.cz

Ceník pověření v režimu chyť a pusť

Platnost pověření    Cena pověření
1 denní    400,- Kč
2 denní    700,- Kč
Víkendová Pá odp.- Ne    800,- Kč
3 denní    1000,- Kč
4 denní    1300,- Kč
5 denní    1500,- Kč
6 denní    1700,- Kč
7 denní    1900,- Kč
Celoroční    6000,- Kč

Stálým hostům lze povolit i noční lov. Příplatek za noční lov činí 200,- Kč za noc. Od 3-tí noci 100,- Kč/noc. V případě zájmu o rybu je  příplatek 200,- Kč/l ks ryby (Kapr, amur lín candát a štika) Jeseteři jsou celoročně hájeni.

Lov dravců (přívlač) candátů a štik bude povolena opět od září 2011.

Přejeme vám příjemný odpočinek a krásné rybářské zážitky. Bližší informace na www:campbrodsky.cz nebo na tel. 777633193.

Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 0

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se