• sumčák mega bánner
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Pytláctví a lov ryb

27. 03. 2017

Smolný večer měli v pátek dva muži ve věku 43 a 21 let, kteří vyrazili na ryby na Jordán. Když ale viděli přicházet hlídku strážníků, balili nářadíčko a snažili se co nejrychleji zmizet, aniž by jim v síti uvízla alespoň šupina.

Snaha byla marná. "Vzhledem k tomu, že jeden ze strážníků je zároveň také členem rybářské stráže, provedla hlídka jejich kontrolu. Ukázalo se, že lovili ryby bez patřičného povolení. Navíc s sebou neměli ani vybavení, které podle rybářského řádu musí mít při lovu u sebe," uvedl mluvčí táborský strážníků Pavel Šimek a dodal, že prověřit mladšího z dvojice si přijeli státní policisté, neboť šlo o občana Slovenska.

V přestupkové řízení mohou očekávat pokutu až do osmi tisíc, jisté v tuto chvíli je, že přišli o pruty.

POKUD NEVLASTNÍTE RYBÁŘSKÝ LÍSTEK A POVOLENKU K LOVU A CHCETE LOVIT RYBY - NEJDŘÍVE SI PŘEČTĚTE UPOZORNĚNÍ:

Podle Zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství:
-  lovem je činnost směřující k ulovení ryby nebo vodního organizmu v rybníkářství anebo ulovení a přisvojení si ryby nebo vodního organizmu při výkonu rybářského práva,
 - rybářský lístek = doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu umožňující lov ryb a vodních organizmů v rybářských revírech,
 - povolenka k lovu = doklad opravňující fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organizmů v příslušném rybářském revíru.
 
 LOV 


      Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie ČR.
 
Rybářský lístek vydává občanům ČR obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.
 
Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence k lovu uživatel rybářského revíru označí držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.
 
Rybářská stráž

     Pro zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb v rybnících je uživatel rybářského revíru povinen a subjekt hospodařící na rybochovném zařízení oprávněn navrhnout rybářskou stráž.
Rybářskou stráž ustanovuje, odvolává a zrušuje a stanovuje rozsah působnosti na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby.
     Příslušný rybářský orgán vydá rybářské stráži odznak a průkaz rybářské stráže.
     Fyzická osoba, která byla ustanovena rybářskou stráží, je úřední osobou podle zvláštního právního předpisu.
 
Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
     
a) kontrolovat
1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon,
2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,
    
b) požadovat
1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;
     
c) zadržet
1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;
     
e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.
 
PŘESTUPKY

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
f) provádí lov v rozporu s podmínkami výkonu rybářského práva stanovenými v povolence k lovu, - POKUTA DO 30 000 Kč
h) nemá u sebe nebo na požádání nepředloží doklady (rybářský lístek, povolenku k lovu) – POKUTA DO 1 500 Kč
i) neoprávněně chytá ryby – POKUTA DO 8 000 Kč i zákaz činnosti do 1 roku.
 
Podle trestního zákoníku:

Pytláctví
Kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné nebo ukryje, na sebe nebo jiného převede nebo přechovává neoprávněně ulovenou zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Zdroj:PČR

Pokud se Vám článek líbil, podpořte ho prosím svým laikem, případně ohodnoťte hvězdičkou. Uvítáme především komentáře k rozvinutí diskuzí s vašimi názory a zkušenostmi k danému tématu. Registrace k psaní komentářů není nutná.Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 19

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
28. 03. 2017, 10:57

Němec Rostislav

, rostislav.nemec60@seznam.cz

Nevím, kde fungují ty blokové pokuty, která uděluje přímo RS. U nás ( územní svaz Severní Morava a Slezsko) jsem se s tím nesetkal a ani v Jižních Čechách. Ale v případě, že dojde k odebrání povolenky k lovu, dostane dotyčný pokutu od magistrátu a ještě na svazu vyfasuje trest jako člen rybářského svazu.

>> Reagovat


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se