• KING of the LAKE
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Pelety

  • Hobby G 3
18. 12. 2009


V součastnosti jsou pelety zřejmě v popředí pro většinu rybářů. Jsou snadno k dostání, poměrně levné a většina z nich přináší výsledky. Většina návnadových společností má v nabídce svou řadu pelet. Mainline, Richworth, Nutrabaits, Nash, Essential, Vision, Hinders a několik dalších. Všichni produkují pelety pro pstruhy, lososy, halibuty, jesetery, sumce, koi a samozřejmě kapry. Všechny tyto pelety jsou produkovány za účelem krmení ryb chovaných v zajetí na jídlo nebo pro vysazení do soukromých revírů. Tyto krmné programy jsou přirozeně koncipovány pro rychlý růst za minimální cenu. Všechny společnosti mají ohromné komplexy laboratoří, které neustále monitorují nové oblasti krmení pro dosažení co nejpřijatelnější ceny.
Rybí výživa se v uplynulých letech posunula dramaticky dopředu. Stalo se tak díky vyvinutí nových vyvážených komerčních diet, které podporují rybí růst a zdraví. Vyvinutí nových specifických formulací výživy ryb umožnilo akvakulturnímu průmyslu uspokojit  zvyšující se požadavky.

Porozumění formulace pelet


Proteiny
Spojením jednotlivých aminokyselin vznikají proteiny. I když se v přírodě vyskytuje kolem 200 různých aminokyselin, pouze asi 20 z nich je běžných. Z nich 10 je nepostradatelných (esenciálních) aminokyselin, které nemohou být syntetizovány rybou. 10 esenciálních aminokyselin, které musejí být dodávány potravou jsou: methionin, arginin, threonin, tryptofan, histidin, isoleucin, lysin, leucin, valin a fenylalanin. Z nich jsou většinou lysin a methinonin prvními limitujícími faktory. Krmení pro ryby vyrobené z rostlin (sojové mouky) mají typicky nízký obsah methinoninu. Proto musí být methionin dodáván do mixů založených na sojové mouce, aby byl zajištěn optimální růst a zdraví ryby. Je důležité znát a řídit se profilem proteinů a aminokyselin, který vyžaduje konkrétní rybí druh.
Potřeba proteinů je všeobecně vyšší u menších ryb. S intenzivním růstem ryby obvykle potřeba proteinů roste. Potřeba proteinů rovněž souvisí s teplotou a kvalitou vody, stejně, jako s genetickým základem a potravními návyky ryby. Proteiny jsou, v případě že jsou přítomny i tuky a sacharidy, organismem využívány k růstu. V případě absence těchto potravních složek jsou proteiny namísto růstu využívány jako zdroj energie a pro podporu životních funkcí.
Proteiny jsou složeny z uhlíku (50%), dusíku (16%), kyslíku (21,5%) a vodíku (6,5%). Ryba je sice schopná přežívat na vysokoproteinové dietě, ale více jak 65% proteinů vylučuje bez jejich zužitkování. Většina dusíku je vylučována ve formě amoniaku (NH3) jako moč ryby a pouze 10% je vyloučeno ve formě hmotných metabolitů.

Lipidy (tuky)
Lipidy (tuky) jsou vysokoenergetické nutriety, které mohou být utilizovány jako částečná náhrada proteinů – zejména v akvakulturním průmyslu. Tuky obsahuji ve srovnání s proteiny nebo sacharidy přibližně dvojnásobné množství energie. Tuky typicky pokrývají zhruba 15% podíl v rybí potravě. Rybě poskytují esenciální masné kyseliny (EFA) a jsou významné jako transportér v tucích rozpustných vitamínů. Současným trendem ve výživě ryb je používání vyšších množství tuků v rybím krmení. Přirozeně, že vyšší obsah tuků umožňuje snížení ceny částečným nahrazením proteinů. Problém ale představuje hojné ukládání depozit tuku v játrech ryby a zvýšení úmrtnosti ryb. Jednoduché lipidy obsahují mastné kyseliny a triacylglyceroly. Ryba potřebuje zejména omega mastné kyseliny řady n3 a n6. Mastné kyseliny mohou být:

1) Nasycené mastné kyseliny (SFA – neobsahují dvojné vazby)
2) Polynenasycené mastné kyseliny (PUFA – více než 2 dvojné vazby)
3) Vícenenasycené mastné kyseliny (HUFA – více než 4 dvojné vazby)

Mořské ryby zpravidla využívají pro optimální růst n-3 HUFA – většinou v množství 0,5 – 2% sušiny. Dvě hlavní EFA jsou eikosapentatenová kyselina (EPA: 20:5n-3) a dekózahexaenová kyselina (DHA:226n-3). Sladkovodní ryby nedokáží zpracovat dlouhé řetězce HUFA, ale často využívají 18ti uhlíkaté n-3 mastné kyseliny – linolenová kyselina (18:3-n-3) v množství odpovídajícím 0,5 – 1,5% sušiny. Tyto mastné kyseliny nemohou být syntetizovány sladkovodními rybami a musí jim tedy být dodávány v potravě. Mnoho sladkovodních ryb dokáže využívat tuto mastnou kyselinu. Pomocí řady enzymů je postupně elonguje (přidá atomy uhlíku), následně dále desaturuje (přidá dvojité vazby) tento dlouhý řetězec. Pomocí tohoto enzymového komplexu dokáží sladkovodní ryby vytvořit delší řetězec n-3 HUFA, EPA a DHA, které jsou nezbytné pro další metabolické funkce a jako komponenty buněčných membrán. Mořské ryby obvykle nemají tyto elongační a desaturační enzymatické komplexy a v potravě využívají dlouhé n-3 HUFA řetězce. Jiné rybí druhy – jako například tilapie – využívají mastné kyseliny řady n-6, zatímco ostatní druhy, jako kapr nebo úhoř, využívají kombinace n-3 a n-6 mastných kyselin.

Sacharidy

Sacharidy (uhlohydráty, cukry) jsou nejekonomičtější a ne příliš drahé zdroje energie. Přestože nejsou nezbytné, přidávají se v akvakulturním průmyslu za účelem snížení ceny krmiva a kvůli jejich pojivé funkci při výrobě krmení. Škroby jsou užitečné také při výrobě plovoucích krmení. Vaření škrobu během procesu lisování činí pelety biologicky lépe zpracovatelné. U ryb jsou sacharidy uskladňovány ve formě glykogenu, který může být mobilizován za účelem pokrytí energetických potřeb. Sacharidy jsou majoritně využívány savci jako zdroj energie, ale u ryb není energetický zisk tolik efektivní. Kupříkladu savci mohou získat kolem 4kcal energie z 1 gramu sacharidů, zatímco ryba dokáže ze stejného množství získat pouze kolem 1,6kcal. Rybou mohou být zpracovány sacharidy v návnadě až do jejich obsahu 20%.

Vitamíny
Vitamíny jsou přírodní látky, které jsou ve výživě ryb nezbytné pro jejich správný růst a kondici. Většina nemůže být nasyntetizována rybím organismem, proto je nezbytné je dodávat v potravě. Vitamíny jsou rozděleny do dvou základních skupin: rozpustné ve vodě a v tucích. Mezi vitamíny rozpustné ve vodě patří komplex vitamínů B, cholin, inositol, kyselina listová, kyselina pantotenová, biotin a kyselina askorbová (vitamín C). Nejdůležitějším z nich je vitamín C, protože působí jako velmi silný antioxidant a hraje úlohu v imunitním systému ryby. Vitamíny rozpustné v tucích zahrnují vitamín A (retinol – důležitý pro zrak), vitamín D , cholekalciferol (integrita kostí) , vitamín E (tokoferol – antioxidant) a vitamín K ( srážení krve, integrita
kůže). Deficit každého vitamínu se projeví typickými příznaky, ale zpomalení růstu je nejběžnějším symptomem nedostatku vitamínu. Skolióza (syndrom ohnuté páteře) a skorbut jsou hlavními příznaky deficitu kyseliny askorbové respektive kyseliny listové.

Minerály

Minerály jsou anorganické prvky nezbytné k zajištění standardních tělesných funkcí. Můžeme je rozdělit na dvě skupiny – mikro a makroprvky podle jejich potřebného množství v přijímané potravě a jejich obsahu v organismu. Základní makroprvky jsou sodík, chlór, draslík a fosfor. Tyto minerály pomáhají udržovat osmotickou rovnováhu, správné formování kostí a jejich integritu. Mikroprvky (stopové prvky) jsou potřebné v malých množstvích jako součásti jednotlivých enzymů a hormonálních systémů. Mezi základní stopové prvky řadíme měď, chróm, jód, zinek a selen. Ryby jsou schopné absorbovat mnoho minerálů přímo skrz svou kůži, čímž doplňují jejich případnou absenci v potravě.

Energie a proteiny

Potravní nutriety jsou nezbytné k formování živočišných tkání. Jsou také zdrojem energie pro rybí trávení, vstřebávání, růst, reprodukci a další životní funkce. Pro vytvoření optimální potravy musí být poměr energie a proteinů v ideálním poměru, který se individuálně liší pro jednotlivé rybí druhy. Přemíra energie na úkor proteinů může mít za následek vysoká depozita tuku. Protože ryba tak získává nepřiměřené množství energie, může potrava s vysokým obsahem energie vést ke snížení příjmu potravy a redukci hmotnosti ryby. Stejně tak potrava s neadekvátním obsahem energie může vést k úbytku hmotnosti, protože ryba není schopná přijímat dostatek potravy k uspokojení své energetické potřeby pro růst. Pečlivě sestavené krmení proto obsahuje dobře vyvážený poměr energie a proteinů.

Typy krmení
Komerční krmení pro ryby jsou vyráběny jako extrudované, presované nebo za studena lisované přibarvované. Extrudovaná krmiva jsou vzhledem k náročnosti pracovního procesu dražší. Z toho důvodu jsou na rybářském trhu mnohem více zastoupeny lisované typy pelet. Ingredience používané při výrobě pelet jsou velmi rozdílné a většina společností má své vlastní receptury. Typicky mohou obsahovat nízkoteplotní rybí moučky, sušené mléko, pšeničnou mouku, pivovarské kvasnice, kukuřičný škrob, pšeničné otruby, krill, garnáty, různé mouky z olejnatých semen, rafinovaný leněný olej, sojové oleje, směs vitamínů a minerálů se zvýšeným obsahem vitamínu C a E… a řada dalších ingrediencí specificky vybraných pro daný rybí druh. Typické kapří pelety by měly obsahovat 33-35% proteinů a kolem 5 – 7% oleje plus vitamínový a minerální doplněk pro zajištění zdraví kaprů. Takovými peletami mohou být kapři krmeni 12 měsíců v roce bez jakéhokoli zdravotního rizika. Lososové, halibut a pstruží krmiva mohou obsahovat více než 50% proteinů a téměř 40% dávku olejů. To je pro dlouhodobější krmení kaprů opravdu vysoká dávka, která po určité době může dosti vážně poškodit játra kapra. Dlouhodobým krmením je myšlena situace, kdy se kapři živí pouze těmito peletami a k jiným potravním zdrojům nemají přístup.

Typy zpracování pelet
Během několika posledních let jste si mohli všimnout stoupajícího počtu různých lisovaných pelet, které se začaly objevovat v obchodech. Levná výroba a nízký počet surovin činí tyto pelety vděčným produktem pro rybářský průmysl. Jenže můj osobní přístup je založený na kvalitě použitých surovin, znalostech a schopnosti sestavit vyvážený nutriční profil. Tyto produkty vznikají cestou lisování s přídavkem barviv. Tyto lisy jsou běžně využívány v zemědělství při výrobě krmných pelet. Výhodou těchto pelet je, že při jejich výrobě nemusí jednotlivé ingredience procházet varem, čímž je většina nutrietů uchráněna od vlivu vysoké teploty. Také se velmi rychle rozpadají, oblak částic se šíří kolem a láká kapry k hledání potravy. Máme několik pelet, které se rozpadnou do 15ti minut.
Všichni hlavní výrobci pelet produkují své řady pelet extrudačním procesem, který zahrnuje vymíchání krmení do podoby těsta, vystavení extrémně vysokým teplotám, které krmení do určitého stupně předvaří a následně jsou vytlačovány do podoby pelet různých velikostí. Ještě když jsou pelety stále horké, procházejí procesem zvaným vakuové zalévání. Vakuové zalévání rybího krmení je aplikace tekutých mořských nebo rostlinných olejů na suché extrudované krmení za negativního tlaku. Během vakuového cyklu je vzduch odsáván z komory a z drobných pórů návnady. Během následného návratu vzduchu a vyrovnání tlaku s atmosférickým se olej přesouvá do vnitřních pórů pelet. Pelety jsou napuštěny olejem. Doba rozpadu extrudovaných pelet závisí na nasycení olejem. Vysoký obsah oleje ve velkých halibut peletách způsobí, že se budou rozpadat kolem 24 hodin. Nízkoolejové kapří pelety změknou během první hodiny po vhození do vody. Jejich úplný rozpad pak nastane asi po 8 hodinách. Některé lososové a pstruží pelety si zachovávají svůj tvar celé dny. To je normálně zapříčiněno obsahem škrobu působícím jako pojivová složka, která drží pohromadě rozdílné ingredience.

Pelety & partikl
Pelety jsou bezpochyby skvělou formou částicové návnady. Vhodnější použití je však v kombinaci 50/50 s artiklem, čímž zajišťují adekvátní výživu. Abychom  zajistili, že kapři se budou vracet k prohledávání prokrmené oblasti, přidáme směs Vision low oil high betain, Vision Ocean protein pellet a Vision red pepper pouze ve velikosti 3mm. V letních měsících použijeme více olejnaté druhy pelet a v průběhu podzimu rozhodně více High betain low oil pelet v kombinaci s High betain high oil peletami ve velikosti 3mm.
High betain low oil carp pellets, přijímají příchutě, tekuté potravy a oleje! Rozpadnou se během 2-6hodin. Tady je několik tipů.

Olejové pelety

Zvýšení obsahu oleje v low oil carp pelet je opravdu velmi snadné. Vyberte si prostě váš oblíbený olej. Jeden tip je kombinace ořechového, lososového, míchaného rybího, toastovaného sezamového, konopného, chilli, olivového a sojového oleje. Všechny totiž obsahují unikátní atraktory, které kapry matou uvolňováním spousty látek z jedné malé částice. Kapr je dokonale zmatený rozličnými signály vyplavujícími se na jednou krmném prostoru. Pro přípravu vašich pelet vezměte 1kilogram vybraného druhu a vysypte je do plastového kbelíku a zalijte je olejem dle svého výběru. Nechávám je namáčet 7 dní, během nichž olej proniká do struktury pelet. Nyní je na 4-5 hodin nechte na nějakém sítě. Dostanete tak extrémně olejnaté kapří pelety. Použitím různých druhů olejů a smícháním různých druhů pelet dosáhnete fantasticky rozmanité atrakce. Potřebujete-li připravit vaše pelety rychle, toto je spolehlivá cesta k rychlému nasáknutí. Zahřejte váš olej, dokud nezačne bublat. Nyní přelijete vaše pelety a sledujte, jak rychle olej proniká do pelet. Není vhodné používat k tomuto účelu plastový kbelík. Pro tento účel je ze zřejmých důvodů vhodnější plechová nádoba.

Aromatizování

Je to další jednoduchá metoda kterou můžete své pelety přizpůsobit vaší nástraze. Smíchejte 10ml esence se 100ml oleje a promíchejte s půl kilogramem pelet. Nechejte v plastovém vědru nebo igelitovém sáčku nasáknout asi jednu hodinu.

Dipování a zalévání
Další možností, jak přidat extra atraktivitu, je přidat 100ml melasy do vašich pelet. Krásně je všechny obalí, ale po kontaktu s vodou se začne okamžitě rozpouštět. Je to levný způsob, jak zvýšit atrakci. Kapři melasu milují. Zkuste poválet pelety pokryté melasou s rybí moučkou, boilies mixem, játrovou, GLM, krill nebo krevetovou moučkou. Díky melase zůstanou nalepené na peletách a ve vodě se začnou uvolňovat. Vhoďte trochu takto upravených pelet do vědra s vodou a sledujte zákal, který se vytvoří během chvilky kolem částic .

Pelety lisovaného typu

Výhodou pelet tohoto typu je doba rozpadu něco mezi 15 – 60minutami v závislosti na velikosti pelet. Jedním z  favoritů jsou Vision Concentrate CSL pelety. Neobyčejná atraktivita s rychlým rozpadem. K přidání extra atrakce zkuste přidat 150ml CSL likéru do 1kg pelet. Smíchejte je s melasou a posypte rybí moučkou. Máčejte je v oleji po dobu 24hodin a potom posypte práškovým Robin Redem, dokud nebudou všechny pelety pokryty a nechejte 2-3 hodiny pronikat atraktory do pelet. Je to skvělá cesta, jak přidat extra atraktivitu, když používáte boilies z červených rybích mouček. Konopné pelety můžete namáčet v konopném oleji pro přidání „extra řízu“ nebo je na 24 hodin zalít sojovým olejem a sledovat, jak skvěle fungují.

Pstruží, losové a halibut pelety
V současnosti jsou tyto typy pelet zřejmě nejpopulárnější. V první řadě zřejmě kvůli tomu, že byly jako první k dispozici komerčně vyráběné. Hojně používány jsou jistě také diky četným zmínkách v rybářském tisku a článcích úspěšných kaprařů.  Do oleje můžete přidat také vaše oblíbené aroma, abyste ještě zvýšili účinnost vaší nástrahy. Pstruží pelety také umožňují vytvoření fantastického Method mixu přímo u vody. Vezměte pár kilo 3-4mm pstružích granulí, nasypte je do vědra a zalijte vroucí vodou tak, aby byly všechny pelety pod vodou. Nechejte na 15 minut odstát, dokud všechny pelety nerozpadnou. Nyní mohou být zformovány kolem vašeho Method-krmítka nebo použity jako zábal z těsta kolem vaší nástrahy. Rozpouštějící se těsto vytvoří fantastický zákal držící se u dna. Samozřejmě můžete přidat také esence, oleje a tekuté potravy, partikly a minipelety k zvýšení atraktivity.

Upravený článek od anglického kapraře - Leona Hoogendijka  
 

Pokud se Vám článek líbil, podpořte ho prosím svým laikem, případně ohodnoťte hvězdičkou. Uvítáme především komentáře k rozvinutí diskuzí s vašimi názory a zkušenostmi k danému tématu. Registrace k psaní komentářů není nutná.Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 3

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se