• KING of the LAKE
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Nádrž Ostrata

  • Hobby G
03. 10. 2017

Nádrž Ostrata je soukromý rybářský revír, který se nachází mezi Hvozdnou a Slušovicemi. Nádrž je vzdálená od Zlína 11 Km, a ze Vsetína 22 Km. Hloubka se pohybuje v rozmezí 1 – 4 m.
Hlavní osádkou nádrže je kapr, amur, jeseter, candát, štika, sumec a bílá ryba. Pravidelné dosazování rybí osádky, zajišťuje velkou hojnost ryb v nádrži.
Břehy jsou travnaté a pravidelně udržované, taky se všude kolem vody nachází odpadkové koše. Samozřejmostí jsou místa k parkování, kvalitní občerstvení a sociální zařízení. Možnost posezení u ohně.


Rybářský řád
MIMOPSTRUHOVÝ


Povinností je zacházet s rybou šetrně!!!

Rybolov je povolen jen po zakoupení povolenky. V nepřítomnosti provozovatele (rybářské stráže) při příjezdu a odjezdu volejte nebo zašlete SMS na tel. 725 103 149 / 605 411 861.

Loví se na dva pruty, na jeden návazec s jedním háčkem (bez protihrotu) na průběžné sestavě.

V případě zasakování ryby (pouze ve dne) je lovící povinen, nechat rybu ihned zkontrolovat provozovatelem (rybářskou stráží).

Provozovatel (rybářská stráž) – (má právo rozhodnout o ponechání ryby)

Lovící musí mít svůj vlastní vezírek, není možné uchovávat rybu u spolu lovícího. Není povoleno rybu vyměňovat, darovat u vody a jakékoliv opracování ryby. Ryby nedosahující nejmenších stanovených délek a přesahující maximálně dosažených délek není povoleno si přivlastňovat.

Obsluhovat pruty smí jen držitel platné povolenky. Při lovu musí být lovící u prutů přítomný tak, aby s nimi mohl kdykoliv manipulovat.

Pokud je to možno dodržovat vzdálenost mezi lovci min. 3m.

Pokud má ryba háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout. V případě špatného zacházení s rybou hrozí poškození šupin, zaplísnění a úhyn.

Na všech lovících místech platí zásada čistého prostředí, lovící si své místo před opuštěním musí uklidit. Každý rybář a návštěvník nádrže si zodpovídá za své osobní věci a je povinen si je zabezpečit proti odcizení.

NOČNÍ RYBOLOV:

    pouze chyť a pusť (19:00 – 7:00 hod.)
    je nutné mít osvětlené lovné místo (bílé světlo, viditelné minimálně ze 30m.)
    je nutné hlásit návštěvu
    v případě neplánovaného odjezdu nutno hlásit provozovateli (rybářské stráži)

POVINNÁ VÝBAVA:

    podložka pod ulovenou rybu
    nádoba na polévání ulovené ryby
    podběrák (nejlépe šířka ramene min. 70cm)
    vyprošťovač háčků
    metr na měření ryb

JE ZAKÁZÁNO!!!

    jakékoliv poškozování vodního díla a břehů
    rozdělávat oheň (pouze na místě k tomu určené)
    lov z ostrova, a ze strany od lesa
    parkovat mimo vyhrazená místa

MÍRY RYB:

Kapr obecný              40 – 58 cm (do 3,5 kg)

Amur obecný             45 – 69 cm

Cejn velký                 neomezeně

CELOROČNĚ HÁJENÉ:

Candát obecný
Sumec velký
Okoun říční
Štika obecná
Lín obecný
Jeseter

DOBY LOVU:

leden, únor, listopad, prosinec    

středa – neděle - 8:00 – 15:00 hod. (po domluvě s provozovatelem je možno chytat přes noc

březen, duben, květen, říjen    

středa – neděle - 7:00 – 19:00 hod (po domluvě s provozovatelem je možno chytat přes noc)

červen, červenec, srpen, září    

pondělí – neděle - nonstop

Lov ryb na přívlač:

Povinností je zacházet s rybou šetrně!!!

Lov probíhá pouze metodou Chyť a Pusť!!!

Při lovu přívlačí se použije 1 prut, který je při lovu držena v ruce, jiný prut není nastražen. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nástraha. Nástrahu je možno osadit maximálně 2 háčkama (povolen pouze jednoháček bez protihrotu, dvojháčky a trojháčky jsou ZAKÁZÁNY)!!! Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku. Při lovu na přívlač musí mít lovící u sebe podběrák, vyprošťovač háčků a podložku pod ryby.

Loví se:

Candát obecný
Štika obecná
Okoun říční

Při lovu ryb na přívlač je zakázáno:

    používání dvojháčků a trojháčků
    používat mrtvé či živé ryby
    omezovat další lovící rybáře
    používat vábničky
    jakékoliv poškozování vodního díla a břehů
    rozdělávat oheň (pouze na místě k tomu určené)
    lov z ostrova, a ze strany od lesa
    parkovat mimo vyhrazená místa

Na všech lovících místech platí zásada čistého prostředí, lovící si své místo před opuštěním musí uklidit. Každý rybář a návštěvník nádrže si zodpovídá za své osobní věci a je povinen si je zabezpečit proti odcizení.

Každý rybář podpisem stvrzuje, že je ztotožněn s řádem nádrže OSTRATA.

Při porušení rybářského řádu je provozovatel oprávněn odebrat lovícímu povolenku, a bez jakékoliv náhrady vykázat lovícího z nádrže. V případě námitek (přestupků proti řádu) bude na místo povolaná POLICIE ČR!!!

Provozovatel vodní nádrže Ostrata nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví rybáře a návštěvníka, které si způsobili vlastní neopatrností a přeceněním svých
fyzických schopností.

Nádrž je napojena na elektro – technické zabezpečovací zařízení, aby se zamezilo pohybu nepovolaných osob a tím i pytláctví.


Ceny povolenek

Povolenky mimopstruhové:
Denní – chyť a pusť (12 hodin)            200,- Kč
   
(bez ponechané ryby)
Noční – chyť a pusť (12 hodin)             250,- Kč
   
(bez ponechané ryby)
Celodenní – chyť a pusť (24 hodin)     350,- Kč
   

(bez ponechané ryby)
Ponechaná ryba     150,- Kč, (Kapr obecný 40 – 58 cm do 3,5 kg), (Amur obecný 45 – 69 cm)

Kontakt

Marek Žákovský
K Tuskulu 274
763 17 Lukov u Zlína
telefon: 
725 103 149 / 605 411 861
e-mail: marek.zako@seznam.cz

Pokud jste na jmenovaném revíru byli rybařit, prosím o komentář, jak jste byli spokojeni. Pomůže to dalším rybářům při výběru revíru.Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 5

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se