• FFA
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Lov se streamry

  • Hobby G
01. 01. 2010
 Lov se streamrem je zaměřen především na lov dravých ryb, nejčastěji s použitím muškařského náčiní. Streamer lze sice také úspěšně použít při lehké přívlači,o tom se však v tomto článku zmiňovat nebudu.Pomocí streamrů a jim podobných nástrah lovíme dravé ryby, jejichž potravní složkou jsou drobné rybky, potěr a další vodní (vzácně i suchozemští) živočichové.
Občas pak jde o vyprovokováni jinak netečné ryby pouze dráždivým pohybem či vzhledem nástrahy, nebo o útok v rámci ochrany teritoria. To je specifické pro různé druhy ryba na detaily se podíváme zevrubněji. Způsob lovu se výrazně odlišuje od běžného muškaření a tak si vše vezměme pěkně od začátku.

Které ryby?
Jaké druhy ryb budeme vlastně lovit? Výběr je bohatý, o tom není pochyb. Na pstruhových vodách to budou pochopitelně především lososovité ryby, tedy oba druhy pstruhů a siven, na sekundárních pásmech či v klidnějších úsecích pstruhových vod nižinného typuje možné s úspěchem loviti stále rozšířenější okouny a tlouště. Pro lov na pstruhových vodách použijeme tvrdší pruty (s ohledem na velikost a hmotnost nástrahy i cilových ryb) v kategorii AFTMA 6-7. Na malých vodách a s použitím opravdu lehkých a malých nástrah vystačíme i s prutem AFTMA 5, pokud  se jedná o kratší prut s rychlou akcí. Koncová část návazce o sile 0,18—0,22 mm by měla stačit, zásek přitomto způsobu lovu bývá přece jen o něco důraznější, než je tomu u jiných způsobů muškaření.
Pro lov menších ryb na mimopstruhových vodách, kdy se budeme zaměřovat především na okouny, tlouště a boleny, použijeme delší pruty (275—300 cm). Akce opět AFTMA 6—7, návazec budeme volit od 0,20 — 0,25 mm. Počítáme-li s možným záběrem štiky, lze použit i návazce výrazně silnější či rovnou slabé lanko. V čisté vodě tím ale snížíme důvěryhodnost nástrahy. Hlavně v klidnější čistojasné vodě, kde vedeme nástrahu většinou pomalejším poškubáváním. Silnější návazec působí negativně i na samotný chod streameru. A už se dostáváme k lovu opravdu velkých dravců, mezi které v našich vodách počítáme hlavně štiky a candáty. Je možné se pokoušet i o uloveni dalších velkých dravců, jako je kupříkladu hlavatka, sumec nebo losos. V těchto případech se však na našich revírech jedná o opravdu ojedinělé úlovky. K lovu velkých štik a candátů poslouží náčiní v kategorii AFTMA 6-8,na větších vodách lze využít pruty,primárně určené k lovu lososů. Prut by měl být rozhodně delší a s rychlou akcí.Vzhledem k záseku který musí být dostatečně důrazný.Stejně tak v průběhu boje s velkým dravcem oceníme při použití návazců 0,25 - 0,30mm možnosti použít dostatečnou sílu ke zdolání ryby. Na streamry lze lovit úspěšně i v zahraničí, ať už se jedná o lov mořských pstruhů, lososů, tajmenů, lenoků... Dokonce i tuňáků, makrel, mečounů a dalších exotických druhů ryb. Vždy si předem zajistěme dostatek informaci o vhodném náčiní a nástrahách. Ideální cestou k úspěchu bude vtěchto případech získáni základních zkušenosti od zkušeného průvodce, ať už kamaráda či profesionála.

Co jsou vlastně streamry?
Jsou to nástrahy, vázané na způsob mokrých mušek. Často výrazně zatížené. Občas s nápadnýma očima, na jejichž přitažlivost jsou někteří vazači ochotni přísahat.Všeobecně sem lze asi zařadit i další muškařská dráždidla, jako jsou velké mokré i lososí mušky, baky, muddlery, velké lury a podobně.Ve sporném případě by určitě jako rozhodující měl být posuzován způsob vedeni nástrahy. I při nahazování čistě muškařským náčiním by totiž mohly vzniknout spory, zda se vlastně nejedná o vláčení. Používejme tedy tyto nástrahy raději jen v době, kdy je vláčení na revíru povoleno.Vyloženě malé streamery a větši mokré mušky dobře poslouží i na velkých vodách, záleží totiž na mnoha dalších faktorech.V čisté a průzračné vodě totiž dravce upoutá snadno i menší straha, nepůsobí totiž příliš podezřelý rozruch. Velká a nápadná nástraha může naopak působit rušivě a dravce spíše odradí.Na začátku sezony a v přikalené vodě se občas dočkáme divokých záběrů, kdy pouhý pohyb nástrahy dravce vydráždí k reflexivnímu záběru i na hodně divoké (barevně i rozměrově) nepřirozené nástrahy.To často platí i pro čerstvě vysazené ryby. Jinak tomu ale už bývá v období dostatku drobných rybek a v hodné čisté (především letní) vodě. Tady pomůže znalost poměrů a dokonalé napodobení pohybu rybky (jinak se chová střevle, jinak hrouzek nebo vranka) a imitace jejího tvaru i velikosti.Chceme-li lovit se streamery v horní části vodního sloupce (zejména při lovu bolenů) použijeme plovoucí šňůru a lehkou, nezatíženou nástrahu. Krátkými či delšími popotaženími ji potom vedeme nejčastěji šikmo napříč proudem. Někdy stačí jen přidržet a lehce kývat špičkou prutu. Pro vedení v hloubce do metru máme v zásadě na vybranou ze dvou možností. Při použití potápivé šňůry nemusí být streamer nějak výrazně zatížen, rychle potápívá šňůra ho stáhne dostatečně hluboko. V mělčích vodách postačí (a z vody jde podstatně lépe zvednout) i šňůra s potápivým koncem či extra potápivý návazec. Použijeme-li plovoucí šňůry, musí být již zatížení nástrahy poměrně důkladné (a tim hůře se s takovou sestavou bude nahazovat nehledě na ohrožení špičky prutu i všech okolo). Čim větší a chlupatější nástrahy použijeme, tím bývá házení obtížnější. Obzvláště to platí u těch hodně zatižených.Záběry (stejně jako vázky, brzo se je ale naučíme odlišovat) cítíme především jako náraz v prutu.
Zasekáváme bez prodlevy a poměrně ostře.Je dobře naučit se kontrolovat sílu záseku pomocí
levé ruky, která drží a stahuje šňůru.Na klidnější vodě a při lovu z loďky lze použít i odkládácí košík na šňůru, ten máme upevněný (nejčastěji)u pasu. Tak se vyvarujeme zbytečných motanic a šlapání po šňůře. Ono už jen samotné nahazováni se streamerem není nic jednoduchého. Copak ty nejmenší, mininmálně zatížené nástrahy, s těmi to jde. Jakmile jsou ale streamery objemnější,napoprvé to asi moc dobře nepůjde. Na kratší vzdálenost vystačíme s překládánim (hlavně směrem šikmo proti proudu) či po staženi části šňůry s valivým hodem a následným „doraženim" při odhozu. Použitelné jsou různé modifikace vrhu, nazývaného „Spey Cast" (vyvinutého původně především pro těžší obouruční pruty), kdy zvládneme nahodit i poměrně těžkou nástrahu velice přesně a dost daleko. Vždy berme ale především v potaz možnosti prutu. V žádném případě ho nepřetěžujme. I špičkový materiál má své hranice.

Zásek a zdolání ryby
Po ůspěšném zaseknuti ryby bychom měli co nejrychleji (ale ne zbrkle a bezhlavě!) dostat volnou šňůru do navijáku, popřípadě zkontrolovat a upravit nastavení brzdy. Při lovu na streamery občas poměříme sily s opravdu velkými rybami a trocha nepozornosti by se nám mohla zbytečně vymstít! Sile návazce a použitého prutu přizpůsobíme i razanci zdolávání. S použitím přiliš jemného náčini se nedočkáme lepšího sportovního zažitku,spíše jen (dlouhotrvajicim soubojem) rybu zbytečně vysílíme a snížíme tak její šancí na přežiti(pokud seji tedy. pochopitelně, rozhodneme vrátit zpět do vody). Na streamery lovíme zpravidla jen s použitím jedné nástrahy, umístěné na konci návazce. Občas se ale setkáme i s použitím tzv.dráždidla, což bývá jen nápadně zbarvený střapeček peří nebo lametky (většinou vázaný na menším jednoháčku — vzhledem k případnému ataku na dráždidlo). Při zdoláváni a podebíráni musíme být potom velmi opatrní aby nedošlo k jeho zachycení za vázku či síťku podběráku. V případě použití zatíženého dráždidla si je třeba uvědomit,že se sním bude mnohem hůře nahazovat a často dochází i k zamotáni návazce. Poměrně dobře se však tato montáž může osvědčit při lovu na klidné a stojaté vodě,kde s toto sestavou můžeme vodit streamer těsně nade dnem.Dobře to funguje pro lov okounů.

S protihroty? Nebo bez nich?
Háček bez protihrotu snáze pronikne do rybí tlamky, dobře se vyprošťuje (i bez uchopeni či podebírání ryby). Na některých revírech je použití těchto háčků dokonce přímo vyžadováno místními úpravami. U velkých streamerů však může při hlubokém průniku hrotu háčku dojít (hlavně u menších ryb) ke značnému poškozeni hlubokým vpichem. Hrozí to obzvlášť u háčků s hodně dlouhou špičkou. Naučíme-li se s bezhrotovými háčky správné technice zdoláváni, neztratíme při něm o moc víc ryb, než při použití háčků s protihrotem.Citlivější k rybám je bezprotihrotové háčky používat.Jejich používání totiž zřejmě na většině pstruhových vod je jíž jen otázkou času. Stejně tomu bude zřejmě i na některých vodách se statutem MP.

Proč vůbec zaberou?
Co vlastně rybu přesvědčí k záběru na tyto nástrahy? Určitě je to pohyb nástrahy, který bývá
nejčastěji přerušovaný, napodobující poraněnou nebo prchajici rybku, popřípadě Jen pohyb ne opatrného potěru a dalších vodních živočichů. Pohyb streameru musíme rozlišovat v různých
rovinách... Základem je určitě pohyb vpřed. Atraktivnost a účinnost nástrahy však může výrazně ovlivnit i pohyb do stran, charakteristický pro některé rybky (například vranka se pohybuje typickými přískoky).Nelze opomenout ani pohyb vertikální, zahrnující stoupání a klesání nástrahy. Se správně sestaveným náčiním dosáhneme jemnými pohyby špičky prutu velmi dráždivého pohybu. Ale pozor, nic se nesmí přehánět, příliš nápadně a nepřirozeně se pohybující streamer může ryby občas spíš poplašit a od záběru odradit. Pohyb nástrahy působí ve vodě i výrazné ruchy, které mohou rybu na streamer upozornit a vydráždit ji k záběru. Ať už je to (především v klidnější vodě) samotný nepravídelný chod či dokonce drobné nárazy o dno a další předměty... Právě tyto rozruchy se ve vodě velice dobře přenášejí a dravci neujdou.Dalším ovlivňujicím faktorem je bezesporu vzhled nástrahy. Velmi důležitá je její celková velikost a tvar. Většina streamerů značně přesahuje za oblouček háčku. U větších nástrah je třeba při vázání použít háčky s dostatečně dlouhým ramínkem. Ale a nito neplatí vždy a u všech vzorů. Hlavně pro lov štik a candátů se některým kolegům naopak dobře osvědčuji poměrně dlouhé streamery na sice velkém, ale relativně krátkém háčku. Ryba prý potom nemá možnost vypáčit si háček z tlamy tlakem na ramínko. Jedná se především o vzory zhotovené z flashových vláken nebo jemného peří marabu.
Tady se dostáváme k další důležité vlastnosti, kterou je tvar streameru. Většinou jsou tyto nástrahy vázány jako hodně štíhlé,mnohdy je ale jejich provedeni zaměřeno na změnu tvaru při proměnlivé rychlosti vedení.Ty se potom váží hlavně z jemného, poddajného materiálu a poněkud načechrané. Taková nástraha se při zpomalení pohybu jakoby nafoukne a po zataženi opět zeštíhlí.Tohoto efektu lze dosáhnouti navázáním věnečku měkkých, odstávajících dlouhých nožek. Nástrahy s proměnlivým tvarem jsou velmi účinné hlavně na stojatých a pomalu táhnoucích vodách. Důležitá je určitě i barva nástrahy a případné zviditelňující a dráždivé prvky. V čisté vodě jsou často nejefektivnější menší,tmavé streamery, do přikalené vody pak lze použit i nástrahy světlejší a nápadnější, občas i s využitím například fluorescenčních materiálů.
Často se použivá lesklé tělíčko z holografické lamety či hadičky. které hlavně za slunečna nástrahu výrazně zviditelní.U vzorů pro duháky, okouny a u nástrah pro lov na moři se občas setkáme i s hodně divokými barevnými variacemi. Občas lze vidět na nástrahách i silně odstávající nožky (imitace ráčků, kreveta podobně). Ať už gumové, plastové či z peří — při vhodném vedení mohou zajímavě pracovat. Oči u streamerů mohou splňovat funkci atraktoru (tedy zvyšovat jejich přitažlivost).To se týká předevšim lepených epoxidových doplňků. Oči ale mohou sloužiti jako výrazné zatížení, pokud použijeme řetízková očka nebo speciálni zátěžové hlavičky s očky v nejrůznějších provedeních. Streamery můžeme vázati na jigové háčky se zátěži, které potom slouží jako hlavička nástrahy. Důležité je pochopitelně i to, abychom nástrahu nabídli na správném místě a vedli ji vhodným směrem. Při lovu ze břehu můžeme streamer vést po proudu (není-li příliš rychlý), šikmo proudem nebo přímo proti vodě. Brodíme-li, často budeme úspěšní s nástrahou vedenou směrem od břehu (a nebojme se nahodit až do mělčiny). Není totiž vždy nutné hledat ryby jen v největší hloubce tůni.Dravci často číhají právě na zlomech, kde mělčina přechází do hlubší pasáže toku. Prochytáváme-li úplavy za kameny a jinými přírodními překážkami, je ideální přivést streamer z vhodného směru. Tedy buď od hlavního proudu či naopak z klidnějšího, mělčího místa, kde se drobné rybky často zdržují. Nához přímo do místa, kde dravce očekáváme, může sice vyvolat spontánní útok (hlavně v mělčích místech), ale často je Účinnější přivést nástrahu do správného mista bez rušivého dopadu. V hlubší vodě navíc streamer potřebuje určitý čas, aby se dostal do správné hloubky. Vedeme-li ho do místa, kde známe (nebo předpokládáme) stanoviště dravce, mějme vždy na paměti, že průchod návazce(nebo dokonce šňůry) zorným polem může rybu zneklidnit či vyplašit. Proto nelze kalkulovat jen s předpokládanou dráhou nástrahy. S ohledem na směr a sílu proudu si musíme uvědomit, kudy bude šňůra a návazec vlastně cestovat.Na nadějném místě věnujme pozornost výběru pozice, z niž budeme nahazovat a vést nástrahu. Vždyť právě první průchod streameru většinou dává největši šanci na záběr. A pokud se záběru nedočkáme, vyplatí se to dobré místo protáhnout z jiných úhlů. Vždyť nikdy nevíme přesně,jak to pod vodou probíhá a zda se naše nástraha dostane správným způsobem do zorného pole ryby.
Pozor! Nahazováni a vedení nástrahy nesmí přejít do strojového stereotypu, potom se šance
na vydráždění ryby zpravidla silně sniží. Nadějné místo bychom měli proházet pečlivě a měnit přitom rychlost a způsob vedení. Někdy vyprovokuje rybu už prvni průchod streameru, jindy zareaguje jen vlažně nebo vůbec. Občas nástrahu nechá být a zaútočí na ni až později. V případě nedobraného záběru můžeme zvolit i druhou alternativu... Dopřát rybě klid a vrátit se na místo později. Tady je ale každá rada drahá. Lze snad říci jen tolik, že opatrný velký potočák nebo tloušf útok většinou hned nezopakuje. Zatímco štika, okoun i duhák se dá opakovaným vedením nástrahy ošálit častěji. Ale ani tohle samozřejmě neplatí vždy.


Uzly, Obratlíky, Očka..
Ani otázka upevnění streameru není úplně jednoduchá. Nejmenší nástrahy většinou vážeme tak, jak jsme zvyklí upevňovat běžně mušky. U většich však často vyžadujeme nerušený chod i na silnějším a tužším návazci. Potom lze s úspěchem použít i otevřené uzly. Nástrahu vlastně uchytíme do volné smyčky. Velice dobře se jeví rapalový uzel (často používaný při lovu s wobblery) nebo jeho různé varianty. Použíti karabinek obratlíků nebo závěsných oček z tvrdého drátu je sice také možné, ale hodí se spíš opravdu jen pro největŠí nástrahy, jinak působí rušivě a chodu nástrahy nepomáhá. Vyzkoušejme si raději chod streameru v místech, kde ho můžeme zrakem pozorovat a zvolme tu správnou variantu.

Co dodat?
Lov na streamery má mnoho přívrženců. Rozhodně stojí za to si tuto metodu aspoň vyzkoušet.
Použít ji můžeme i na opravdu malých vodách, kdy se občas dočkáme překvapivých výsledků v mistech, kde s běžnými vláčecími nástrahami o rybu prakticky nezavadíme. Na rozlehlejších vodách nám tato technika občas může úspěšně nahradit i ultralehké vláčeni. Vždy je třeba sestavu přizpůsobit podmínkám a prostě začít uvažovat jako ryba. Potom se určitě dočkáme i záběrů zkušených, opatrných ryb, které již běžné vláčecí nástrahy dobře rozpoznají a k ataku se neodhodlají.
Protože na většině našich pstruhových vod lovíme spíš ryby menších délek, stává se tento způsob lovu populárním i na mimopstruhových vodách. Tam máme stále šanci dočkat se souboje i s opravdu velkým protivnikem. Tento způsob lovu je vhodný i do hodně zarostlých vod, kde se dravci často ukryvají. Prostě... streamerováni má velkou budoucnost a proto lze tuto techniku každému, kdo se aspoň občas chopí muškařského prutu, určitě doporučit.
Josef Jehlička

  


Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 1

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se