• sumčák mega bánner
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Lov kaprů v závislosti na teplotě vody - Nízká teplota vody

  • Hobby G 3
21. 02. 2012


Nízká teplota vody ( 8 – 18 °C)
Tato teplota vody se vyskytuje v cirkulacích vedoucích do stagnací nebo naopak. Přesněji se dělí na jarní a podzimní cirkulaci. Jarní cirkulací se voda ohřívá do letní stagnace a podzimní cirkulací se ochlazuje do zimní stagnace. Takže se s touto teplotou vody setkáváme pouze ve vegetačním vzrůstu nebo vegetačním spádu. Lov kaprů v nízkých teplotách lze rozdělit právě dle těchto vegetačních pochodů: vegetační vzrůst nebo vegetační spád.

Vegetační vzrůst (Jaro)

 Den se prodlužuje, teplota vody se zvyšuje a s ní také růst, dýchání a metabolismus nejen ryb, ale všech vodních živočichů. Přehoupne-li se teplota vody přes 8 °C kapr začíná aktivněji vyhledávat potravu. Nachází nová ložiska bentosu. Když se teploty přiblíží k deseti stupňům, je lov kapra, co do počtu záběrů, zajímavější. Kapr se rozjel a lze ho snadněji chytit. Přijímá více potravy, ale pro představu se raději zmíním, že při deseti stupních tráví potravu 17 hodin. Takže to určitě není čas pro krmné kampaně. Je to chvíle pro úspěšnou lokalizaci kapra. Proč zrovna píši úspěšnou? Vždyť kapra lze úspěšně lokalizovat i v jiných podmínkách. Souhlasím. Kapra můžete vždy lokalizovat dobře, ale ve vegetačním vzrůstu ještě lépe i přesto, že se nemusí nijak nápaditě projevovat. Kapr potřebuje zaktivovat své tělo k programu úspěšné reprodukce.  Vyhledává nejteplejší a nejbohatší úseky na potravu. To jsou jeho priority k vývoji pohlavních produktů a málokdy se bude  pohybovat jinde. Pominu-li rybářský tlak, není nic, co by mu v tom zabránilo.
Kde tedy kapra nalezneme není složité nikomu vysvětlovat. Podívejte se kam se nejvíce a nejdéle opírá slunce a kde jsou mělká místa. Myslím, že toto málo vám bude stačit k tomu, abyste mohli zahájit lov.

 Připomínám, že počátkem vegetačního vzrůstu je vývoj vegetačního zákalu (primárních producentů )  na počátku. To znamená, že průhlednost vody je ještě dost nebezpečná ( pro kapraře) a ve spojitosti s mělkými místy možná i mnohdy „nechytatelná“. Zůstaňte u 10 - 15 lb. šňůrek i malých háčků. Chytejte kapry jako v minimální teplotě vody (v zimě) s výhodou toho, že nyní víte jasněji, kde je hledat.
Když začne období aktivního růstu podvodních rostlin, určitě si přijde na své každý kaprař i každý kapr. Kaprař v počtech záběrů a kapr v množství přirozené potravy s dobrými podmínkami k výtěru. V tuto chvíli začínám používat silnější materiál. Vyměňuji vlasec, šňůrky a háčky. Ne kvůli tomu, že bych se bál ztráty kapra v porostu, ale mohu si to dovolit kvůli bezpečné presentaci a do kapra se pak mohu více opřít. Silnější materiál se daleko lépe ukryje v rostlinách oproti čistému dnu. S pomocí vodních rostlin máte naději dosáhnout výjimečných výsledků.

  Teploty se vyšplhají k 16 stupňům a vzplývavé rostliny často dosahují povrchu hladiny. Nastává období, které považuji za nejlepší z celého roku. Trvá jen chvíli. Přesněji do doby, než  se kapr uchýlí ke tření. To znamená týden nebo dva ( než se voda ohřeje o další dva stupně). Kdybych si měl vybrat jeden jediný týden v roce na rybách, byl by to určitě ten před třením. Zvolil bych ho i s rizikem, že bych se do těch fantastických dní nemusel trefit a kapři by mohli být už ve tření. Dle mého názoru je období před třením nejlepší chvílí k oklamání zkušených kaprů a co nelze přehlížet i k ulovení velkých jikernaček, o kterých v průběhu roku moc neslyšíme. Je veliká naděje, že se dočkáme záběru od těchto výjimečných ryb a co je ještě důležitější, máme jedinečnou šanci je zdolat. Kapři se chovají méně ostražitě a lze je vytáhnout i ze závadových vod. Více argumentů pro nejlepší týden v roce nepotřebujete. Zažil jsem tento moment několikrát a chtěl bych ho zažívat každý rok.  Teď ale nastává otázka, jak tento čas co nejlépe vystihnout?   Zapsal jsem si a zapamatoval mnoho věcí z této doby. Za období, kdy jsem pracoval v rybářství, jsem si všimnul mnoha aspektů, které doprovázely přirozené tření kaprů. Protože jsem alergik na pyl, stal se právě on mým nejjistějším signalizátorem. Ani nevím jaká specifická rostlina mě přesně vadí, ale dráždí mě odlišně od jiných rostlin. Když toto období nastane, nechám všeho a běžím k vodě. Vím, že nastává doba několika málo dnů před třením kapra obecného. Druhým mým indikátorem jsou okolní rostliny. Vlastně byly i mým prvním indikátorem, ale nyní je vyhodnocuji zrakovým smyslem. Pokud jezero neleží na nějaké elektrárně, většinou vývoj ekosystému vody je přímoúměrný s vyvíjejícím se ekosystémem okolní přírody. Všimněte si všech rostlin v jakém stádiu vývinu jsou, když jde kapr do tření. Zapamatujte si to, nebo ještě lépe zapište.  Druhý rok se vám to bude náramně hodit. A ty další roky? To už budete machři a věřte mi, že dokážete celkem dobře odhadnout výtěrový čas kapra na dané vodě. Mám  několik rostlin nebo stromů podle nichž se řídím. Nebudu je jmenovat. Ne, že bych byl lakotný. Činím tak jedině z důvodu, pro vás, jistě prospěšných. Nerad bych, abyste se slepě řídili jen mými poznatky. Daleko více vám pomůže, když na to přijdete sami. Třeba si určíte jiný indikátor, než jsou rostliny. Něco si prostě z přírody vyberete. Kupříkladu  třeba ryby. Po tření např. okouna, candáta, sumečka amerického, ouklejek nebo plotice vězte, že co nevidět přijde čas i pro kapra. Myslím, že jsem vás navedl jen na správnou cestu a to bude stačit k tomu, abyste v ní pokračovali.

  V době aktivního tření se teplota pohybuje okolo 18 stupňů. Záběrů rapidně ubývá a ulovení jikernačky je až na výjimky nereálné. Náhodnými úlovky jsou většinou mlíčáci. Sexuální opojení trvá několik dnů, maximálně týden. Poté přichází taktéž úžasné období.  Kapři se rozjíždějí do míst, které od zimy ještě nenavštívili. 

Vegetační spád (podzim)

Jak už z podnadpisu vypovídá, sledujeme období, kdy se příroda začíná chystat k zimnímu odpočinku. Teplota vody se podzimní cirkulací snižuje a nastává přesně opačný proces, než je vegetační vzrůst.

Ryba je v plné síle a vydává se na dlouhé cesty za potravou. Rozhodujícím faktorem v tento čas je vítr a mobilita rybáře. Kapr bude opět tam, kde se teplota vody bude snižovat nejpomaleji a kde bude nejvíce potravy. Západní teplé větry jsou tím nejlepším, co vás může potkat. Fouká-li vám do zad, okamžitě se sbalte a přestěhujte se na návětrnou stranu. Vítr musí vanout přímo do obličeje. Opačné pravidlo platí při studených větrech. Tyto větry si raději nechte foukat do zad. Kapři s chladným prouděním vzduchu nevyjedou a zůstanou na závětrné straně, kde se teplota vody nebude rapidně ochlazovat. Je to zase prosté. Kapr je poikilotermní živočich s proměnlivou teplotou těla a bude se vždy snažit vyhnout prudkým teplotním změnám směřujícím k nule Celsiovy stupnice. Jeho přirozeností, ve vegetačním spádu, je držet se co nejdéle v  nejteplejší vodě v jezeře, jakož i jiné organismy (potrava). Začátkem vegetačního spádu může ve výjimečných případech docházet k nedostatku kyslíku. Je pravdou, že poklesem teploty vody se rozpouští více atmosférického kyslíku, ale v některých situacích se tak skutečně nestává. Platí to spíše pro menší eutrofní lokality obrostlé listnatými stromy a vyššími rostlinami. Rychlým rozkladem organické hmoty ubývá rapidně kyslíku. Chystáte-li se lovit na menších rozlohách, všimněte si kam padá většina listí a těmto místům se snažte vyhýbat. Později tyto plochy mohou být zajímavé vrstvou aktivního detritu, ale v počátku rozkladu organické hmoty tomu tak není. V průběhu vegetačního spádu radím všem rybářům vyrazit k vodě. Toto období považuji za druhé nejlepší v roce. Tady potřebujete být u vody, zahalen v šále a čelit někdy nepříjemnému počasí. V teple domova nikdy nic neulovíte.

  Koncem vegetačního spádu počet záběrů podstatně ubývá. Vězte, že pravé žně jsou už ta tam. Kapři se chytají jen velmi zřídka a když se teploty přibližují zimní stagnaci, začíná být kaprařina náročná. Přehoupnou-li se pod 10 stupňů, kapr přestává přijímat potravu minimálně o polovinu. Lov není snadný, ale i v těchto chvílích se chytají opravdu velicí kapři. Nezapomeňte také  poklesům teplot přizpůsobovat své náčiní. Snižujte průměr vlasce, šňůrek i háčků a hlavně začněte uvážlivě vnadit.
Vegetační spád,  doprovázený podzimem, je pro mě opravdu depresivním obdobím. Vždyť  časté deště, silné povětrnostní podmínky a podvědomí, že se sezóna blíží konci je samo už o sobě skličující. Vím, že přijde zima, většina vod se pokryje ledem a já budu opět, rok co rok, hledat  revír, ve kterém roztálo ledové okénko, abych si mohl nahodit. Nebo vyrazím do zahraničí? Je to každý rok stejné. Po tmě, v bivaku o tom častokrát přemýšlím a to až do chvíle, než se mě zmocní spánek a sny s podobným scénářem.  Proč jsem si, ale vzpomněl na dlouhé podzimní noci? Možná proto, že jsem si uvědomil, jak úspěšné jsou. Kolikrát mě z dřímot probudil zvuk hlásiče a já vyběhl a začal si ještě před přicházející zimou užívat každého kapra, jako by byl můj poslední v životě. Ty nejkrásnější souboje jsem prožíval za světla čelovky, který zahaloval kouř vycházejí z mých úst. Čím více jsem se blížil k rybě, tím méně jsem viděl. Dech se stupňoval. Prut se ohýbal pod loď a brzda navijáku procvakávala. Kapr se pomalinku zvedal ode dna a já ho v úplném loveckém opojení vyhlížel na hladině. Proboha chci ten pocit zažít znovu a znovu. Zasněně hledím na obrazovku monitoru a zjišťuji, jak moc jsem se nechal unést. K tomu mohu říci jen jedno: „Děkuji porybným, kteří noční rybolov tolerují a těm, kteří to zakazují, doporučuji vzít prut do ruky a vyrazit do temné noci, aby zjistili, o co sami přichází!

Lukáš Krása – www.lkbaits.cz

Pokud se Vám článek líbil, podpořte ho prosím svým laikem, případně ohodnoťte hvězdičkou. Uvítáme i komentáře s vašemi názory a zkušenostmi.


Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 4

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se