• sumčák mega bánner
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Jezero Nebesák

  • Hobby G 3
05. 05. 2012
Soukromé jezero Nebesák nacházející se v obci Horní Suchá, 5km od Havířova, nabízí všem sportovním rybářům možnost sportovního rybolovu na jezeře Nebesák, známého také pod názvem „Remíza“. Toto 8,6ha velké jezero s nádherně čistou vodou a hloubkou 1-7 metrů je bohatě zarybněno (kapr, amur, lín, štika, candát, úhoř, pstruh, jeseteři, okoun).Naším cílem je provozování sportovního rybolovu v moderním pojetí ,, chyť a pusť ,, s bohatými úlovky trofejních ryb, které jsou zde chráněny horní mírou. Jelikož ryba patří do jídelníčku spousty z Nás, nabízíme tak i možnosti úlovku tržních ryb určených ke konzumaci. Na své si přijdou vyznavači lovu na položenou, plavanou, feeder, přívlač, muškaření a v zimních měsících provozujeme lov na dírkách.

Jelikož se jedná o soukromý revír, neplatí zde svazové povolenky. Povolenku nutno zakoupit přímo v areálu. Rybolov zde může provozovat každý zájemce, který si zakoupí jednu z našich povolenek u správce jezera a je srozuměn s rybářským řádem vydaným pro tento revír.

Do revírů jsou také dosazovány ryby tržní velikosti: kapr, amur, lín, candát. Od října do dubna je pravidelně vysazováno velké množství pstruhů duhových, pstruhů potočních a sivenů takže i milovníci muškaření a přívlače, si zde příjdou na své.
Z historie jezera...

Jezero Nebesák bylo založeno ve 20.letech minulého století. Sloužilo především jako zdroj užitkové vody pro důl František. Dlouhá léta, bylo jezero obhospodařováno Českým rybářským svazem pod názvem „Remíza“, avšak od roku 1990 leželo tohle jezero bez využití celých 20let. Jelikož bylo jezero po mnoho let zarybňováno, ukrývá velkou možnost ulovení původních, nejen kapřích velikánu. V letech 2010 - 2011 se zde intenzivně pracovalo na rekultivaci celého dolu a přilehlých krajin. Výsledkem je krásné jezero Nebesák, které je oblíbeným místem rybářů. V rámci rekultivace byly také upraveny břehy, které byly zpevněny lomovým kamenem, pokryty zeminou a byly zatravněny a osázeny stromy, které časem budou vrhat v létě příjemný stín nejen pro rybáře. Od listopadu 2011 je na jezeře provozován Sportovní rybolov.

Rybářský řád
LOV POVOLEN PO CELÝ ROK VŠEMI ZPŮSOBY LOVU!!!
M ÍS T N Í  R Y B Á Ř S K Ý  Ř Á D:

A) v měsících - červen, červenec, srpen, září

1. Před započetím lovu nutno zakoupit povolení k lovu u správce jezera Nebesák a seznámit se s místním rybářským řádem!!! V nepřítomnosti správce volat: tel: 774 861 187

2. - Každý lovec musí mít u sebe platnou povolenku a doklad totožnosti. Povolenka je nepřenosná a platí pro jednu osobu.

- Před započetím lovu je lovící povinen nesmazatelným způsobem zapsat do záznamu datum. Lov bez této povinnosti se považuje za pytláctví. Povinnost platí v plném rozsahu i pro držitele jednodenní povolenky.

3. Lov povolen – z hlavních břehů všemi povolenými způsoby, z bočních stran pouze lov přívlačí a muškařením.

4. Osoba provádějící lov je povinna:

- Mít při lovu vyprošťovač háčků (peán), metr, desinfekce na ryby, podběrák s jemnou síťovinou a rameny minimálně 70 cm. (Vše je možno si zapůjčit)

- Při jakékoliv manipulaci s rybou je podmínkou použití dostatečně silné a velké podložky s držadly tak, aby celé tělo ryby bylo na podložce a žádná část ryby nebyla na zemi. Podložka pod rybou musí být vždy mokrá.

- Rybu ihned po zvážení a vyfotografování vrátit šetrně zpět do jezera! (Max.5.minut)

5. Zákaz používání pletených šňůr, jako šokových, nebo odhozových návazců.

6. Zákaz použití montáže na pevno! Nutné použití pouze takové montáže, kdy po utržení rybě v tlamce zůstane pouze háček! (úniková montáž)

7. Při lovu s povolenkou s ponecháním úlovku - lov povolen na dva pruty dle denní doby lovu, s povolenkou chyť a pusť lov povolen na tři pruty non-stop 24hod. Každý prut maximálně s jedním návazcem, jedním jednoháčkem bez protihrou, zamáčknutým, nebo upilovaným protihrotem.

8. Přísný zákaz sakování veškerých ryb (ani krátkodobě), zákaz se nevztahuje na ryby, které si lovící hodlá a může ponechat, dosahují, nebo nepřesahují povolenou míru.

- Ponechané ryby je lovící povinen neprodleně nesmazatelným způsobem zapsat do povolenky

- V průběhu lovu, není možno, již ponechané, zasakované ryby zaměňovat.

- Ponecháním si denního, povoleného množství kusů ryb, rybolov končí.

- Pokud chce lovící pokračovat v rybolovu, je nutné zakoupení nové povolenky

9. Lov povolen na nástrahy a návnady rostlinného i živočišného původu, boilie, pelety.

-Lov na mrtvou rybku, nebo jejich části je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!

-Lov na živou rybku možný pouze po dohodě se správcem. (Nástražní rybky nesmí být menší než 20cm.)

10. Použití lodě k zavážení návnad a nástrah povoleno

- Vnadění omezeno na max. 5kg na osobu/den

-Přísný zákaz vnadění tvrdými, nevařenými luštěninami, kukuřicí, řepkou atd.

-Zákaz krmení tygřím ořechem, možno použít jen jako nástrahu!

11. Štika a Sumec jsou, považovány za rybu škodnou a nesmí být vráceny zpět do jezera. Ulovení některé z těchto ryb je lovící povinen neprodleně nahlásit správci jezera. (Na jezeře se vyskytuje sumec zlatý a albín - na tuto formu sumce se zákaz nevztahuje!)

12. K označení lovného místa lze použít pouze tyčovou bójkou, která musí být po ukončení rybolovu vytažena.

13. Lovící přes noc musí mít osvětlen lovné místo světlem viditelným z 50 metrů.

14. Mládež do 15 let má stejná práva a povinnosti jako dospělí.

15. Dítě do 6 let může lovit na jeden svůj prut k povolence dospělého zdarma.

16. Po ukončení rybolovu nutno vrátit správci všechny druhy povolenek k lovu, platí i pro povolenky s ponecháním úlovku, i když si lovící žádný úlovek neponechal.

17. Rybář i jeho návštěva jsou na žádost povinni umožnit nahlédnutí do auta a ostatních věcí ke kontrole.

- Návštěvy jsou povoleny pouze za denního světla. Revír je v noci uzamčen

18. Zákaz lovu do čeřínku

19. Vstup na led a člun povolen pouze na vlastní nebezpečí!!!

20. Koupání zakázáno

21. Majitelé Červených povolenek mají stejné právo kontrolovat ostatní rybáře, jako ostraha revírů!

B) v měsících - říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen

-Během těchto měsíců platí stejná pravidla jako během měsíců červen-září, s těmito odlišnostmi:

1. Lov povolen na nástrahy a návnady rostlinného původu, boilie, pelety. Lov na nástrahy živočišného původu jako červi, žížaly, živá a mrtvá rybka, nebo jejich části je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN! ( při lovu na dírkách možno použít živočišné nástrahy)

2. vnadění omezeno na max. 5kg osoba/den

3. Zákaz lovu pstruhů a sivenů na plavanou (neplatí při lovu na dírkách)

4. Lov přívlačí a muškařením povolen celoročně a ze všech břehů.

5. Všechny třpytky, woblery, twistry a ostatní nástrahy mohou být opatřeny pouze jedním háčkem bez protihrotu!

6. Pro muškaře je zde povolen lov z belly-boatu, v max. počtu 5-ti lovících na vodě. Lov povolen pouze v dostatečné vzdálenosti od břehu, tak aby nebyli obtěžováni ostatní rybáři.

Chování při lovu:

1. Zakazuje se jakékoliv sekání, ničení a odstraňování příbřežních porostu (stromků, vodní trávy, rákosů)

2. Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb a břehového opevnění - záhozů a dlažeb.

3. Při lovu ryb udicí musí osoby provádějící lov zachovávat mezi sebou vzdálenost:

-Při lovu na položenou, plavanou, feeder, alespoň 3 metry, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti.

-Při lovu přívlači a muškařením, alespoň 20 metrů, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti.

4. Při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi včas manipulovat.

5. Rybář je povinen poskytovat majiteli a kontrolním orgánům - policie ČR účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na jezeře.

6. Stanování, bivakování je povoleno pouze s platnou povolenkou a se souhlasem majitele revíru. (po dohodě možno přistavit karavan)

7. Doba setrvání na lovném místě je max. 30 min. před a 30 min. po uplynutí povolené doby lovu. viz. Povolenka

8. Každý rybář, je povinen udržovat na svém lovném místě pořádek. Je zakázáno nechávat odpadky na břehu, nebo je házet do jezera. Pytel na odpadky je možno vyžádat u obsluhy jezera.

9. Při nevhodném chování a nešetrném zacházení s ulovenými rybami bude rybolov okamžitě ukončen, bez náhrady a zákazem lovu po dobu 1 roku.

10. Za případné odcizení věcí a úrazy neručíme!

11. Rozdělávání ohňů povoleno pouze na místech tomu určených. (ohniště)

12. Parkování povoleno pouze na místech tomu určených.

Doby hájení jednotlivých druhů ryb:

1.ledna – 15.června: – candát obecný

Celoročně jsou hájeni:

pstruh obecný, všechny druhy jesetera, mník jednovousý, parma obecná, hrouzek obecný,střevle potoční, sekavec horský a písečný, piskoř pruhovaný, škeble, velevruby, mihule, žáby

Dále všechny barevné druhy ryb:

kapr-koi, karas zlatý, lín modrý a zlatý, sumec zlatý, jelec zlatý

Celoročně jsou také hájeny:

všechny druhy ryb nedosahující minimální povolenou délku těla a ryby překračující maximální povolenou délku těla.

Zakázané způsoby lovu:

- Je zakázáno používání k lovu prostředku výbušných, otravných a omamných látek, jakýchkoliv bodců, lapaček, košů, sítí, lovit je do rukou a ok, střílet a podsekávat ryby.

- Je zakázáno lovit na bójky, které nejsou součástí udice. (je možno udělit výjimku, pro lov sumce, štiky).

- Zákaz používání návnady a nástrahy, které mohou svým složením ohrozit zdraví ryb, znečistění a zakalení vody v jezeře.

- Zákaz lovu na všechny chráněné živočichy.

Denní doby lovu:  (platí pouze pro povolenku s ponecháním úlovků)
měsíc     začátek rybaření       konec rybaření
 prosinec, leden, únor        8.00      16.00
 březen, listopad                  7.00      17.00
 duben, říjen                         6.00      18.00
 květen, září                           6.00      20.00
 červen, červenec                 6.00      21.00

Povolenky:
Mimopstruhová povolenka s ponecháním úlovku

Denní: 250Kč ( 1ks ušlechtilých ryb ) – dle denní doby lovu

Za ušlechtilé ryby se považuje:

Kapr, Amur, Candát, Úhoř, Lín

S povolenkou „s možností ponechání úlovku“ lov povolen na 2 pruty
Mimopstruhová povolenka „chyť a pusť“

Všechny ryby nutno ihned po ulovení šetrně pustit zpět do jezera.

Denní: 250,-Kč (non-stop 24hod.)

Víkendová: 500,-Kč (pá 12.hod.- neděle 18.hod.)

Týdenní: 1200,-Kč

Roční: 4000,-Kč (položená, plavaná, přívlač, muškaření, lov na dírkách)

S povolenkou „chyť a pusť“ lov povolen na tři pruty
Pstruhová povolenka s ponecháním úlovku

Denní: 250,- Kč (dle denní doby lovu) - počet ponechaných ryb: 2 ks ( Pstruh duhový, Siven )
- pstruh duhový (25 – 45 cm), siven americký (25 – 40 cm)

- štika a sumec se považuje za škodnou a nesmí být puštěny zpět do jezera.

- ostatní druhy ryb musí být ihned po ulovení vráceny zpět do jezera.
Pstruhová povolenka bez ponechání („chyť a pusť“)

Denní: 150,- Kč (dle denní doby lovu)

Kontakty:
Správce jezera:  
+420 774 861 187
Jezero Nebesák
Horní Suchá u Havířova
(vedle bývalého areálu dolu František)
Provozovatelé:

Lukáš Krucina
+420 776 175 621

Štefan Škorvaga
+420 605 476 646

email: rybolov@jezeronebesak.cz




Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 1

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se