• FFA
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Je skutečně lov podsekáváním udicí zakázán?

  • Hobby G 3
31. 07. 2017

Podnět k této úvaze dal rybář, který se s tímto způsobem "lovu" setkal a tázal se, jestli vůbec jde o porušení rybářské legislativy a jak by rybář, který zcela evidentně úmyslně podsekává ryby, mohl být potrestán. Odpověď na tuto otázku totiž není tak jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo.

Odpověď:
Nepochybuji o tom, že drtivá většina rybářů považuje lov podsekáváním za natolik hanebný a neslučující se s pravidly řádného výkonu rybářského práva, že by je ani nenapadlo jej používat. Proti těm jedincům, kteří jsou ale jiného názoru, je třeba mít argumenty. Zde jsou:

Rybářské právo je součástí práva veřejného a v něm platí obecně zásada, že co není povoleno, je zakázáno (obráceně to platí v právu soukromém, např. občanském). Forma takových povolení může být různá, někdy jsou vyjádřena pozitivně, tedy výslovným uvedením, co je povoleno, někdy naopak negativně uvedením, co je zakázáno, někdy kombinací obojího. Leč, jak již naši předkové říkali, "Suchá je teorie, zelený je strom života?", čímž zejména mysleli, že žádný předpis nemůže předvídat všechno, co život sám přinese, je zřejmé, že nemůže být v samotném předpise reagováno na všechny možnosti, situace a různá specifika, která mohou nastat. A proto, jak na to neustále upozorňuji, je vždy třeba při výkladu i aplikaci právního předpisu respektovat především jeho smysl a účel. V rybářských předpisech, tedy v zákoně o rybářství a prováděcí vyhlášce, jsou způsoby lovu upraveny na několika místech. Především v již zmíněném § 13 zákona jsou uvedeny zakázané způsoby lovu.
Porovnáme-li vyjmenované způsoby v § 13 odst. 2 písm. b/ zákona (zákaz používání bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, vidlic, rozsošek, střílet nebo tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok) musíme nutně dospět k závěru, že smyslem této úpravy je vymezení takového způsobu lovu, který odpovídá řádnému výkonu rybářského práva, tedy lovit za použití povoleného technického prostředku k lovu, jímž je udice. Co je to udice, to definuje čl. II/1. přílohy č. 7 vyhl. č. 197/2004 Sb. Tedy připomeňme si, že udice je tvořena prutem, zpravidla navijákem, šňůrou nebo vlascem a háčkem nebo umělou nástrahou, popřípadě dalšími doplňky. Povolené způsoby lovu jsou rovněž definovány v příloze č.7 vyhlášky. Ve všech případech, tedy při popisu lovu na položenou, na plavanou, lovu přívlačí, hlubinou přívlačí, lovu na umělou mušku, muškařením, se vždy uvádí, že nezbytnou součástí toho kterého způsobu lovu je použití nástrahy (ono by snad ani nikoho nenapadlo lovit bez nástrahy).

Z toho plyne zřejmý závěr, že pokud rybář loví bez nástrahy a zjevně se snaží rybu zaseknout kamkoliv do těla, jedná proti zásadám řádného výkonu rybářského práva. Stejně tak pokud formálně má udici opatřenou nástrahou, ovšem vykonává činnost, kterou nelze považovat např. za přívlač, ale za snahu podseknout rybu, rovněž jde o způsob lovu, který rybářské právo nepřipouští.

Kolega Ing. Pavel Vrána upozornil na zajímavou a jednoduchou, definici podsekávání, jak je uvedena v čl. 2 písm. b/ rybářského řádu státu Kalifornie (USA), cituji: "Podsekávání je zakázáno. Podsekávání je definováno jako zasekávání či pokus o zasekávání ryby do jiné části než je vnitřní strana tlamy za pomoci háčku, háčků, gafu nebo jiných mechanických nástrojů". Velmi inspirující.

Problematické je trestání za tento nepřípustný způsob lovu. Skutkové podstaty přestupků jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství; bohužel lov ryb podsekáváním nelze podřadit pod žádnou z těchto skutkových podstat. S odkazem na výklad shora by snad bylo možné takové jednání posoudit jako porušení povinnosti uložené členům ČRS v § 4 odst. 2 písm. a/ Stanov ČRS a přestupek projednat v kárném řízení. Řešení je ovšem jednoduché, napravit lze zjevnou chybu zákona tím, že zákaz lovu podsekáváním ryb stanovíme v bližších podmínkách výkonu rybářského práva na revírech ČRS; tím se totiž porušení tohoto zákazu stane přestupkem podle § 30 odst. 1 písm. f/ zákona o rybářství, za což může být správním orgánem uložena pokuta do výše 30.000 Kč.

Odpovídal:     JUDr. Alexander Šíma
Zdroj: črs
Foto ilustrační - zdroj Mrk

Pokud se Vám článek líbil, podpořte ho prosím svým laikem, sdílením, případně ohodnoťte hvězdičkou. Uvítáme především komentáře k rozvinutí diskuzí s vašimi názory a zkušenostmi k danému tématu. Registrace k psaní komentářů není nutná.
Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 6

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se