• KING of the LAKE
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Jak přelstít amura

  • Hobby G 3
26. 12. 2009


Amur bílý je ryba, jejíž domovem je Dálný východ zejména střední a dolní tok řeky Amuru. V 60. letech minulého století byl u nás vysazen do stojatých vod , odkud později unikl i do řek. Po roce 1990 se stal pro svoji bojovnost velice oblíbenou rybou mezi rybáři. Proto se na některých revírech, kde se v minulosti hojně vyskytoval, a kde není soustavně dosazován, jeho stav prudce snížil, a v ojedinělých případech se přestal vyskytovat vůbec.

Amur bílý se zdržuje v hejnech, vyhovují mu teplejší stojaté a mírně tekoucí vody. Dožívá se stáří 15 let . V zahraničí jeho lovená hmotnost přesahuje hranici i 25kg. U nás je to až na vyjímky zcela nemožné, zejména díky stále se zvyšujícímu se počtu tzv. „rybářů“, kteří této rybě nedávají šanci vyrůst.

Ačkoliv se většinu času věnuji lovu kaprů, dovolte mi, abych Vám zejména sportovním rybářům, kteří dokáží vrátit rybu vodě, poskytl několik svých rad a zkušeností k jeho ulovení. I v našich podmínkách existuje období, kdy je lov amurů nejefektivnější. Tento fakt je přímo ovlivněn teplotou, která má výrazný vliv na aktivitu této sportovní ryby.
 
Lokalizace amura a způsoby lovu

 Amura bílého hledejme spíše v mělčích místech poblíž vodních rostlin nebo přímo v nich. Stejně jako kapr se amur bílý cítí bezpečně v blízkosti potopených stromů, členitého reliéfu dna, pod převislými větvemi atd. Nejlépe lze amura vypozorovat za slunného dne přímo pod hladinou. Optimální úhel pozorování zajistí vyšší strom. Použijete–li ještě polarizační brýle, které dokáží pohltit až 90% slunečních paprsků, Váš náhled pod hladinu bude dokonalý. Pokud nemáte ve své blízkosti stromy a ani nemáte polarizační brýle, nezbývá Vám nic jiného než velmi pozorně sledovat vodní hladinu. Můžete velice často vidět jemné čeření vody, které je pro pohyb amura bílého typické. Nutno upozornit, že podobným způsobem prozrazuje svoji přítomnost tolstolobik pestrý nebo též tolstolobik bílý. Postupem času jsem je dokázal od sebe rozpoznat, aniž bych viděl pod hladinu. Amur čeří hladinu většinou zadní ploutví, kterou často ukazuje tzv. „delfínkem“, naopak tolstolobik a tolstolobec promíchává vodní hladinu většinou ploutví hřbetní. Tohoto projevu ryb, jsem si všimnul i na jiných revírech, ale připouštím, že to nemusí platit v každém případě. Na každé vodě se totiž každá ryba projevuje odlišně.

Lokalizovat amura bílého lze mnoha jinými způsoby. Sledujte např. letící ptáky a jejich stín. Vodní rostliny, které svým pohybem naznačí přítomnost ryby atd. Prostě, buďte ve střehu! K lovu amurů používám stejných nebo shodných náčiní jako při lovu kaprů. Stejně tak je i mnoho podobných způsobů, jak je ulovit. Nejčastěji je lovím na položenou. Amur stejně jako většina jiných ryb má své určité podvodní cesty, stanoviště a místa, kde potravu tráví i přijímá. Dokonalá znalost místní lokality Vám napomůže odhalit denní zvyklosti těchto ryb a pomůže blíže ke kýženému úlovku.

Vzpomínám si na jednu svou týdenní výpravu, kde dokonalá znalost místních amurů byla nevyhnutelná. Časem plného lovu a pozorování se mé šance na úlovek výrazně zvyšovaly.

Chytal jsem na 50ha jezeru a přítomnost amurů jsem zaznamenal pouze na jedné třetině této plochy. Obsádku amurů jsem přibližně odhadl na 40 kusů. Jejich denní způsob života po dobu mého pozorování byl následující.

Kolem páté hodiny ranní hejno amurů vyplavalo ze zátočiny  hluboké 5m. Během půl hodiny připlavali do 80m vzdáleného místa, kde dopadají na hladinu první ranní paprsky slunce. Zde se dobře daří vodním rostlinám. Ryby se na nich „pásly“ přibližně 3 hodiny s krátkými přestávkami. Po nakrmení jejich cesta pokračovala do mělčích partií, kde se slunce již vydatněji opíralo do vody. Amuři zde vyhledávali zejména výhonky z pobřežních rostlin. Příjem potravy střídali s pobytem u hladiny, kde nabírali energii.V pravé poledne se hejno rozdělilo. Část zůstala na mělčinách a užívala si odpolední „siesty“ (alespoň se mi to tak zdálo). Zbývající část se vydala na „procházku“ podél ostrova. V tuto dobu ryba potravu nehledala. Po třetí hodině odpoledne se výletníci vrátili k odpočívajícímu hejnu. Svou cestu nadále absolvovali společně. O hodinu později doplavali k mému stanovišti, do mé těsné blízkosti. Bohužel zde potravu nikdy nesháněli. Prostě volně proplouvali. Zanedlouho se obrátili směrem k zátočině, odkud ráno vyplavali. Směřovali pomalinku k ní. Poslední část cesty jim trvala téměř 3 hodiny. Z této doby hodně času trávili v hustém porostu - stolístku klasnatém, kde se jím naposledy živily. To už se, ale stmívalo a amuři se odebrali do zátočiny, ve které setrvali až do ranního rozbřesku.

Rozhodl jsem se řídit podle nich. Montáže jsem stražil tam, kde jsem čekal jejich přítomnost a jejich potravní aktivitu. Časový harmonogram pohybu amurů v jednotlivých místech byl dosti pravidelný. Pro názornost uvedu, že odchylka od návštěvy místa z minulého dne nepřesáhla 10 minut.

Zkoušel jsem je ulovit na všech místech jejich denní trasy a především na všech stanovištích. Jejich záběry přicházely pouze z míst vodních rostlin, tam kam kolem šesté ranní amuři najížděli z hlubokých partií místní zátočiny. Další úlovky jsem zaznamenal v místě, kde se hejno rozdělovalo a poslední nadějné místo s šancí na záběr bylo poblíž trsů stolístku klasnatého. Jak jsem již uvedl, tyto chomáče rostlin vyrůstají na zpáteční cestě amurů do zátočiny.

Všude jinde jsem nebyl úspěšný i přesto, že se mi amuři doslova otírali břichem o mé montáže. Nebyl jsem schopný rybu vydráždit k tomu, aby sebrala jediné sousto. Zkoušel jsem rybu také přimět k záběru po celou noc v hluboké zátočině, ale bez výsledků. Orientoval jsem se tedy jen na tři nadějná místa a v noci jsem se raději věnoval lovu kaprů. Sečetl jsem si dobu výskytu amurů na „horkých“ místech, kde se krmili a odkud přicházeli pravidelné záběry. K mému zklamání jsem měl šanci na úlovek pouze asi dvě a půl hodiny denně. Času bylo opravdu málo.

Vše jsem si musel dokonale načasovat. Návnadu s nástrahou jsem musel mít umístěnu na dně jezera15 minut před tím, co jsem očekával návštěvu amuří populace. Ne nikdy dříve, ani ne později. Pokud bych byl moc rychlý, hrozil by záběr od nežádoucích ryb a neměl bych už dostatek času dopravit montáž na správné místo, aniž bych nepoplašil připlouvající hejno.

Správné načasování bylo jedním z rozhodujících faktorů ovlivňující úspěšnost záběru. Ne vždy se však povedlo. Ale pokud ano, záběrem jsem si byl jist. Jestliže jsem úspěšný nebyl a amuři proplavali okamžitě jsem stáhnul udice a „kladl“ je do dalších atraktivních míst.

Podobně tomu bylo i po zdolání ryby. Hejno se většinou poplašilo a mně nezbývalo nic jiného, než se taktéž orientovat na další stanoviště při jejich cestě.

Pozorováním hejna jsem trávil celé dny a jsem si jist, že jeho porozumění mně přineslo mnoho zážitků. Povedlo se mi přelstít několik amurů od 15 – 21,5 kg a to s minimálním množstvím návnad! 

Po celou dobu mého lovu, byla amuří cesta neměnná, avšak změnu jejich denního způsobu života mohlo ovlivnit několik faktorů, na které jsem byl připraven reagovat.

 Mezi nejdůležitější patří změna počasí. Určitě nemohu také zapomenout na množství přirozené potravy (čím více jí je, tím menší šance na záběr). Amuři také nebudou najíždět do míst, kde na vyhledání potravy spotřebují mnoho energie. Raději změní trasu, která bude potravně hojnější. Stejně tak je to i s tlakem rybářů. Kdybych byl se věnoval amurům na daném jezeře o něco déle, časem změní svou trasu. Přizpůsobí se podmínkám jen proto, aby „přežili“ a já bych musel okamžitě změnit taktiku.

Amura bílého lze ulovit i jinými způsobem než na položenou. Existuje mnoho nadějných způsobů mezi , které určitě patří lov se splávkem.

Tato metoda je o mnoho jemnější. Dokážeme svou nástrahu nepozorovaně předhodit, až do těsné blízkosti nic netušící ryby. Amur rád sbírá potravu i z hladiny. Kulaté plovátko nebo plovoucí tmel napomůže k dokonalému předložení nástrahy, mezi které může patřit kůrka chleba, psí granule nebo vrbový lístek. Možností je mnoho. Tyto jsou, ale nejpoužívanější a nejúčinnější.

Něco málo ze základní výbavy

 K lovu amurů je vhodné použít měkčí pruty od 2 lb do 2,75 lb s velice rychlou akcí. Jejich délku volím podle způsobu lovu a to v rozmezí od 3 do 3,90m. Pokud nemůžete vyvážet je někdy nutné použít pruty o něco tvrdší. Vše však záleží na vzdálenosti náhozu. Navijáky používám stejné jako při lovu kaprů. Potrpím si na citlivé přední brzdě! Citlivá přední brzda je velice důležitá při poslední fázi zdolávání. Amur je urputný bojovník a Vaše práce s brzdou někdy musí být opravdu blesková. Viděl jsem mnoho rybářů, kteří díky svému nekvalitnímu navijáku ztratili amura.

Další neméně důležitou součástí výbavy je vlasec. Zde zase vybírám podle prostředí v jakém chytám a vzdálenosti, které musím dosáhnout hodem. S menším průměrem vlasce dokážete prodloužit svůj hod až o několik desítek metrů, avšak minimální nosnost 5,4kg v uzlu je nutností! Lepší je vlasec se střední a větší průtažností, kvůli již zmiňovaným silným výpadům. Jeden čas jsem si dokonce navazoval mezi kmenové vlasce gumu. Zážitky ze zdolávání byly neobvyklé, ale šance ztráty amura byla mizivá. Guma mi byla schopná vypružit z 5metrů další 4m. Výsledky byly výborné, ale i přesto jsem se vrátil k vlasci, který má o mnoho vyšší životnost. Dnes se na našem rybářském trhu dají koupit opravdu kvalitní vlasce. Většinou však chytám na Sufix XL strong. V žádném případě nebudu tento vlasec vychvalovat do nebes. Neměl jsem tu možnost srovnat jej s takovým množstvím jiných vlasců, abych tak učinil. Radím zde těm, kteří opravdu nemají takový přehled v oblasti vlasců a nechtějí špatnou koupí přijít o trofejní úlovky.

Montáže

 Montáže k lovu amurů používám odlišné, než k lovu kaprů. Amur potravu sbírá jiným způsobem a pod úplně jiným úhlem. Má také tvrdší ústa s odlišným tvarem. Těmto všem vlastnostem musíme přizpůsobit háček, obrtlík, návazcovou šňůrku – prostě celou konečnou část udice.
Obrtlík používám vždy pevnostní na 34kg. Druh návazce volím podle podkladu. Lovím- li v travinách, používám 25lb potápivou šňůrku se zeleným kamuflováním. Tyto vlastnosti nejlépe splňují Magican od Sufixu a Super-Nova od Krystonu. Na čisté dno jsou nejvhodnější šňůrky Silky Soft a Super Mantis. Zkoušel jsem chytat taktéž na tuhé montáže vyrobené z Amnesie nebo tuhého vlasce. Množství úlovků se snížilo, a tak zatím zůstávám věrný výše zmíněným šňůrkám.

K lovu amurů používám vždy průběžnou montáž s dostatečně dlouhým návazcem. Chci, aby amur měl dostatek prostoru, ale aby měl i čas pro nasátí nástrahy. To platí dvojnásob při lovu v porostu. Ryba je zvyklá uchopit část rostliny za okraj svých úst. Poté pomalu couvá a snaží se rostlinu oddělit (utrhnout). Teprve nyní nasává potravu hlouběji do úst. Podobně sebere i naši nástrahu. Pokud bychom neměli průběžnou montáž a dlouhý návazec, způsobíme okamžitý úprk, způsobený pohybem olova a kmenového vlasce.

Při lovu kaprů jsem měl mnoho záběrů, kdy mi swinger popadl o několik cm. Nikdy jsem se, ale do ryby netrefil (chytal jsem na pevnou montáž). Experimentoval jsem s návazci. Také bez úspěchu. Nakonec jsem navázal průběžné olůvko a z kaprů „mazáků“ se vyklubali metrový amuři.

S průběžnou montáží má amur dostatek času, aby náš háček byl dále než na kraji úst. Délku návazce volím od 25 do 45cm a na břehu nechávám větší swingerovou volnost. S dlouhými návazci je problém nahazovat. Většinou se zamotávají nebo mění směr hodu. Jedinou záchranou je použít ztužovací gel od Krystonu a nebo návazec zafixovat PVA šňůrkou (několikrát po sobě skládejte záhyby návazce a tuto skladbu zafixujte PVA šňůrkami, PVA páskami) PVA se ve vodě rozpustí a šňůrka nám zůstane „nahromadě“. Amur si může nezištně odebírat z „hromádky“ návazcový materiál. Má tak dostatek času na hlubší nasátí našeho háčku a my můžeme provést úspěšný zásek. Zásek musí být svižný a rychlý.
Amuří ústa jsou tvrdá. Proto volíme ty nejostřejší háčky jaké máme. Nikdy nezapomeňte hrot svého háčku před náhozem zkontrolovat i třebaže jste na něj nikdy nechytali. Mnoho háčků je tupá již od výrobce! Háček je dobré volit z odlehčeného drátu s vysokou pevností (vždy si přezkoušejte pevnost svých háčku doma).

Nejraději používám háček Ashima Sportcarp vel. 2. Má vynikající ostrost a variabilitu pro nástrahy. Ještě pevnější je Ashima Sharp vel. 4. a 6. Tento typ háčku je vhodnější chytáte- li v blízkosti vodních překážek. Tyto háčky byly dle našich požadavků vyrobeny pro lov kaprů. Jejich vlastnosti si získaly oblibu i pro lov amurů.

Na rybářském trhu je mnoho kvalitních háčků, vlasců a všeho možného k lovu ryb. Pro někoho, kdo nemá s lovem amurů tolik zkušeností nebo právě začíná, je opravdu těžké správně vybrat. I já jsem začínal jako každý jiný a hltal všechny informace. Teď už jsem myslím v jiné pozici a tak doufám, že trochu pomohu svými zkušenostmi nejen Těm, od kterých jsem se sám kdysi učil, ale budu i velice rád, pokud mé rady pomohou při lovu amura bílého všem skutečným sportovním rybářům.

Návnady a jejich aplikace
.

 Mezi nejznámější a nejpoužívanější návnady patří jednoznačně kukuřice. Amuři ji doslova milují. Kukuřici před použitím nikdy nevařím. Příprava spočívá pouze v namočení. Nepřidávám žádná aroma-přísady ani sladidla. Kukuřici většinou kombinuji s pšenicí. Nechávám je bobtnat minimálně jeden den, aby návnady pojala veškerou vodu. Výhodou je, že kukuřici můžete nechat ve vodě libovolnou dobu, aniž by došlo k jejímu znehodnocení. Je sice pravda, že pro náš nos trochu zapáchá, ale důležité je, že rybám voní. Proto mám kukuřici neustále namočenou a připravenou. Někdy mi připadá, že čím déle setrvává v lázni, tím je pro ryby přitažlivější.

Velice dobrým a opovrhovaným krmením je chlebová střídka. To samé platí o šrotu ze zrnin. Tyto návnady zanechávají ve vodním sloupci přitažlivou pachovou stopu. Velice rád s nimi vnadím.

Množství aplikovaného krmení volím podle teploty vody a velikosti amuří obsádky. Někdy je velmi těžké, zvláště na velikých jezerech, odhadnout populaci amurů. To samé platí i na řekách. Proto musíme začít krmit střídměji a podle získaných poznatků krmení přidat, nebo ještě ubrat. Vše je otázkou zkušeností. Také záleží na tom, jestli se Vám podaří aplikovat krmení do míst, která ryby pravidelně navštěvují. V tom případě mohou dávky být minimální, na rozdíl od případu, kdy budete chtít amury krmením přilákat k sobě. Pokud ovšem nemáte čas na sledování amurů nebo nemáte ještě dostatečnou zkušenost v jejich sledování, počítejte s tím, že Vás lov bude stát sice méně času, ale za to mnohem více peněz. Uvedu Vám jeden názorný příklad:

Vzpomínám si, že jednou jsem měl obrovský problém amury vypátrat. Bylo to na velkém jezeře a já musel tedy použít způsob rozkrmení místa kukuřicí s pšenicí. Čekal jsem dlouhé tři dny bez sebemenšího náznaku jejich přítomnosti. a čekal jejich návštěvu. Musel jsem změnit místo a přestěhoval jsem se na druhou stranu jezera. Tam jsem se amurů dočkal již druhý den. Jejich návštěva však netrvala dlouho. Koberec z návnady dokonale „vyluxovaly“ a zmizely. Dokrmil jsem tedy 50kg partiklu. Znovu připlavali. Vytáhl jsem jednoho okolo 18kg, znovu nahodil a čekal na další záběr. Nekrmil jsem v domnění, že jsou poplašení a na místo se v nejbližší době vrátí. Po dvou hodinách čekání jsem nevydržel a jel se přesvědčit o přítomnosti návnady. Ze člunu jsem ponořil hlavu s potápěčskými brýlemi do vody. Nikde jsem nenašel ani zrnko. Navezl jsem tedy metrák! Znovu zavezl své pruty a čekal. Netrvalo dlouho a v podběráku byl další velký kus. Prut jsem znovu opatrně nahodil, abych hejno nepoplašil. Za hodinu jsem chytil tři a pak, zase konec. Naprosté ticho! Mé hlásiče byly němé. Začal jsem mít pochybnosti, zda není již veškerá návnada sežrána. Tuto možnost jsem si však nepřipouštěl. Vždyť jsem tam hodil celý metrák návnady. Po hodině jsem to však již nevydržel a jel jsem znovu se podívat na místo. Neuvěřitelné – dokonale sežráno…Za jednu hodinu zmizel metrák krmení! Musel jsem tedy čekat až do rána, protože jsem již neměl ani jediné zrnko partiklu. Mezi tím než mi dovezli další krmení a dřív, než kukuřice nabobtnala, jsem se věnoval kaprům. Chytil jsem několik málo šupináčů a zpříjemnil jsem si tak noc. Další ráno bylo už krmení připraveno. Rozřízl jsem namočený pytel a zrniny sypal do člunu. V zápětí jsem seděl na hromadě partiklu a pádloval k bóji. Rozházel jsem 1,5 metráku, opět vyvezl pruty a čekal co se bude dít. Amuři se dokonale naučili najíždět na mé místo a po necelé hodině se válel na mé podložce amur kolem 60cm a o chvíli později další 19kg a 107cm. Ještě jednoho jsem bohužel ztratil těsně před podběrákem. Poté opět klid. Zkouším znovu přehodit, ale také nic. Myslím na to, na co ani pomyslet nechci. Bohužel bylo tomu tak. Návnada byla opět dokonale sežrána za necelé dvě hodiny! Přemýšlel jsem kolik amurů dokáže, za tak krátkou dobu přijmout, takové množství krmení. Odpověď jsem dostal až o rok později na malém jezeře s dosti průhlednou vodou, kde jsem amury mohl dobře pozorovat. Obsádka amura zde byla okolo 25 kusů s přibližným hmotnostním průměrem 18kg. Teplota vody činila 26 °C a průměrný obsah rozpuštěného kyslíku 6-8 mg/l. Tedy optimální podmínky pro trávení (množství přirozené potravy je na minimu). Nakrmil jsem 1,5 metráku partiklu ráno a 1,5 metráku večer (kukuřice, pšenice,řepka). Ráno krmení zmizelo za hodinu a večer za dvě hodiny! Dovolil jsem si procenty odhadnout druhový výskyt ryb na krmišti: 85 % amur, 10 % kapr a 5 % bílá ryba. V odborné literatuře se uvádí, že amur bílý za optimálních podmínek dokáže denně sežrat to co váží! Spočítal jsem si tedy přibližně celkovou hmotnost amuří obsádky a dostal jsem se k číslu 450 kg. Srovnal jsem to ještě s procentuelním zastoupením krmících se ryb a vyšlo mi, že denně dokáží pozřít 382,5 kg. Zdá se to neuvěřitelné, ale je to tak. Pokud bych chtěl tímto způsobem lovit, musel bych na ryby jezdit náklaďákem a mít pracující manželku v ZZN. Manželku ještě nemám a náklaďák už vůbec ne. Raději jsem se naučil amury lovit způsobem, který je co do počtu úlovků srovnatelný a ekonomicky výhodnější. Jde o to, dobře sledovat revír a zjistit, kterými místy amuři proplouvají (psal jsem o tom v minulém čísle). Pokud dobře vysledujete jejich cestu a jejich zvyky, k jejich ulovení Vám bude stačit minimální množství návnady!

V poslední době se také spoustu amurů loví na boilies. Boilies je vynikající návnadou i nástrahou. I já jsem ulovil několik kusů na boilies. Dlouho jsem přemýšlel nad jeho speciálním složením, které by bylo k lovu amurů optimální. Složitě jsem si vyráběl své „zázračné“ kuličky. Došel jsem, ale k názoru, že nejlepší boilies je partikl (kukuřice s pšenicí). Proč bych také měl lovil na něco tzv. modernějšího, co je několikanásobně dražší a troufám si říct, že možná méně účinnější? Oči mám raději stále otevřené a čas od času boilies vyzkouším. Zjistím- li větší úspěšnost, budu na něj lovit. Do této doby nemám jediný důvod něco měnit. A pokud se Vám, některým rybářům, při lovu amurů s boiliesem rapidně zvýšil objem úlovků, upřímně gratuluji. Povedl se Vám totiž vyrobit boilies, na který jsem já doposud nepřišel.

Amuři se také výborně loví na plody ovocných stromů, na luštěniny a na těsto z trávy V minulosti rybáři amury krmili průmyslovým způsobem vojtěškou. Nyní z ní někteří výrobci vyrábějí různé granule, pelety i boilies. Já jsem se však o žádné vyjímečnosti při použití této rostliny v návnadě dosud nepřesvědčil.

  Nástrahy a jejich předložení

 Kukuřici navlékám do obloučku háčku nebo vlasovou metodou. Zrníček můžete na vlasový přívěs navléknout  libovolné množství. Je dobré mezi kukuřici vložit pěnu nebo korek. Vyrobíte si tak nástrahu lehce nadlehčenou, neutrální a nebo plovoucí. Nadlehčené nástrahy, neutrální nástrahy se budou na dně chovat podobně jako okolní návnady, a tím nebudou zbytečně znepokojovat ostražité amury. Pšenici a jiné partikly lze taktéž stražit podobným způsobem. Zde k provlékání vlasu pšenicí použijte jehlu na šití látky. Účinnou metodou je také, nastražit více vlasů pod háček a vytvořit tzv. pšeničné řetízky.

Další mojí úspěšnou nástrahou je korek nebo boilies oblepený zrníčky pšenice a jiného partiklu. Jako „nosič“ použiji korek nebo boilies (opět záleží jak chcete mít nástrahu vzestupnou). Potřu jej speciální fixační pastou na slepování drobných zrnek a začnu nalepovat zrníčka. Druhým způsobem je, že z pasty vyrobíme potřebný tvar a na něj pak přilepujeme částečky. Vždy je nutné pracovat s čistýma rukama a používat pouze suché nevařené zrní. Nepoužívejte mokré suroviny, protože k pastě nepřilnou. Pasta se nazývá Bogey – Particle Fixer a lze sehnat ve většině rybářských prodejen specializujících se na lov kaprů. Na našem trhu je nepřeberné množství nástrah od švestek až po boilies, ale výše uvedené se mi osvědčily nejvíce.

Péče o amura

Opravdový rybář vyznává nejen lásku ke svému sportu, ale také chová i náležitou úctu k rybě. Snažím se proto ulovenou rybu vrátit vodě, vždy co nejdříve a bez úhony na zdraví. U amura bílého to platí dvojnásob.

Amur se po záseku většinou ihned objeví na hladině. Začátek zdolávání probíhá hladce. Teprve až poté, v pobřežních partiích, začíná urputný boj. Kolikrát máte amura na dosah podebrání. Otáčí se a vymotává znovu dalších 30m. To se může opakovat ještě několikrát. Amur je ohromně plachý, a tak by zdolávání mělo probíhat bez jakéhokoliv povyku na břehu. Podběrák vložte do vody, ještě před tím, než máte amura v pobřežních partiích. Ve vhodnou dobu naveďte rybu nad podběrák a rychle zvedejte. Zvedněte tak, aby obruče podběráku byly nad vodou a síť zůstala ještě ve vodě. Amur se sebou začne „mlít“. Pokud byste podběrák zvedli nad vodu, amura poškodíte. Podběrák musí být velký, pevný se širokými rameny a hlavně musí mít hlubokou a kvalitní síťku! Mrazí mě vždy v zádech, když vidím rybáře jak zvedají amura podběrákem na motýly vysoko nad hladinu. To není, ale ještě všechno. „Podběráky“ mají většinou ručně pletenou síť – uzlovanou. Amur se dvakrát se sebou zamele a jak si myslíte, že dopadne? Tato ryba je velice plachá a náročná na mechanické poškození. Lehce jí vypadávají šupiny a lámou se jí ploutve, a tak Vám doporučuji koupit si kvalitní síť – bez uzlů s filetem, alespoň na dně podběráku.

Až bude amur v podběráku, tak ho pokud možno nezvedejte a ještě ve vodě pod něj podsuňte odháčkovací matraci. Přeneste jej na břeh, odháčkujte a ošetřete ránu. Vždy je lepší, když jste na tak velkou rybu dva. Pokud ne, neriskujte její život a rybu raději ihned odháčkujte ve vodě. Pokud si ryby fotografujete buďte opatrní a focení nijak dlouho neprodlužujte. S amurem se raději fotografujte ve vodě. Pokud, ale už fotíte na břehu, vždy mějte pod sebou připravenu podložku a belík s vodou (nikdy snímky nepořizujte ve stoje!) Udělejte rychlé záběry a rybu se snažte co nejdříve pustit. Vím, že takovouto rybu se někomu podaří chytit jedenkrát za život, a jistě by rád využil celý film. I já jsem měl stejné pocity u prvního, mnou chyceného amura. Přiznávám se, že mé fotky s amurem zatím nikdy nebyly tak kvalitní, jak bych si představoval. Snažím se raději amura vrátit co nejdříve zpět, a tak na pózování není moc času ani klidu. Nemrzí mě to. Pocit z toho, že jsem dokázal obelstít, zdolat a pustit takového obra mě opravdu hřeje na srdci, více než sto pěkných fotek.

Pamatuji si jak jsem lovil amury v tropických teplotách. Zde nebyl čas na jedinou fotku. Navracel jsem je do vody okamžitě po zdolání a odplavali jen tak, tak. Kdybych byl se s amury ještě fotil nebo nedej bože je uložil do vezírku (saku), riskoval bych jejich život. Amur dává do boje opravdu všechnu sílu a ta mu někdy chybí na návrat do vodního živlu. Proto než amura pustíte ze své ruky, vždy jej přidržte v jeho přirozené poloze a nepouštějte do té doby než sám neodplave! Dá se říci, že tato zásada by měla platit obecně u všech ryb.

Amur je velice zvláštní ryba a svým způsobem i nádherná. Jeho lov je velice vzrušující zejména v případě skutečně trofejních kusů. Poslední dobou si ale všímám jejich výrazného úbytku stejně jako i u jiných druhů ryb. Trofejní ryby, bohužel i amuři mizí z našich vod neuvěřitelně rychle. Lokality, které jsem tak rád v minulosti navštěvoval, jsou z velké části vychytané. Měli bychom si uvědomit, že pokud se budeme takto nadále chovat, ryby z našich vod zmizí a za několik let, to co jsme mohli zažít na našich revírech, zažijeme už jen v zahraničí.

Přeji všem mnoho úlovků a bezpečně navrácených amurů zpět do vody.

Lukáš Krása

Navštivte stránky a e-shop Lukáše Krásy s velice širokým sortimentem rybářských potřeb zaměřených na lov kaprovitých ryb.

  


Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 18

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
28. 06. 2011, 16:24

Bodák

, HonzaStarec@seznam.cz

 Ahoj Klobouk dolu pred timto clankem na amury chodim strasne rad.A v tomto clanku je oravdu vse.Dofam ze az budu mit dovolenou tak si nejakeho krasneho amura chytim. Mjte se a preji ostre hacky:::::

>> Reagovat
09. 08. 2010, 16:56

Tonda

, tonda@seznam.cz

 Špičkovej článek, sice jsem ho už četl asi před pěti lety ale Lukáše chválím fakt špičkové informace. Musel jsem si ho přečíst znovu. Tehdy jsem viděl i ty fotky amurů které chytil, pěkné lejty...To na Labi sem tam nějakého lapnu na kukuřici či boilie

>> Reagovat
20. 07. 2010, 22:57

jirka

, jirka.z.rajculy@seznam cz

 s tímhle vším musím jen souhlasit ,ale jen do doby kdy si amur zvykne jak na položenou kukuřici tak na partikl i na plavanou. Mám revír ,který je velmi dobře osazen jak amury tak ale i rybáři a po letech kdy se dařilo vcelku dobře lovit tuhle rybu přišel půst.Amuří osádka přehrady se vysmívá z hladiny všem dokola a až na 2 , 3 exempláře ulovené za rok nedá šanci.Skus mě prosím poradit jak na tu hladinu umístit nástrahu a jakou aby k ní nebyli neteční.Nejsem masař a rybu pustím to jen tak závěrem .zatím zdraví Jirka Adámek Znojemsko

>> Reagovat


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se