• sumčák mega bánner
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Faktory úspěšného lovu

  • Hobby G 3
08. 02. 2010


Smysly ryb


Sluch ryb
Ryba vlastně neslyší tóny,ale registruje vibrace, které procházejí vodou, díky kvalitním sensitivním sensorům. Díky tomuto smyslu může specifikovat místo zdroje vibrací rozpoznáním frekvence a intenzity. To znamená, že rozezná velmi účinný zdroj informací, týkající se potravy, ale stejně i týkající se jejího lovce.

Vyvarovat se
- vibracím na břehu
- těžkým otřesům (krokům, padání předmětů -zvláště, když rybaříte v blízkosti břehu)
- zatloukání rybářských tyček do země kladivem
Výjimkou jsou pouze ty prostory, kde převládají přírodní vzruchy, např. Silnice, pláže, přistávací prostory atd.

Výhody
Těchto vjemů lze využít, protože v některých případech mírný rozruch na povrchu vody, vyvolává zvědavost ryby.
Mnoho rybářů využívá této „hry” , mírným ťukáním splávku na povrch hladiny. Například plod, který spadne ze stromu je většinou okamžitě rybou atakován. Jestliže určité zvuky jsou frekvenčně opakovány, ryby se jich nelekají. Kontinuální krmení slouží jako příklad. Ryby můžou být přitahovány s jedním mini boliiem, které je opakovaně házeno do vody. Opakování a vibrací na stejném místě provokuje například dravce. Frekvence vibrací na kterých je založen např. princip třpytky či vábničky není však jednoduché odhadnout.Vše je otázka praxe.

Zorné pole ryb
Ryby mají rovněž velmi dobré zrakové ústrojí. Oči ryby jsou adaptovány k vnímání pod vodou. Oční čočka je sférická a dovoluje panence vypoulit se, čímž se pole visuálního vjemu rozšíří. Duhovka je velmi zbarvena světlými barvami a má rozsah od žluté do fialové. Poloha očí každé ryby závisí na druhu potravy.

Vyvarovat se
- u čisté vody: vybrat neutrální barvy přizpůsobené prostředí
- předcházet stání blízko břehu.Pokud stojíte na slunci, sedněte si, protože tím, snížíte úhel reflexe ve vodě
- rychlým pohybům
- dopadání vašich stínů na hladinu

Doporučení
- vylepšit si vaše zrakové vnímání použitím polarizačních brýlí. Ty redukují reflexe světla ve vodě a umožní vám vidět překážky ve vodě.
- ve velmi čisté vodě používejte např. jemné šňůrky či fluorcarbon.

Chuť a čich ryb

Ryba na rozdíl od lidí vnímá vůni a chuť současně.To je jedna z věcí, na kterou rybář často zapomíná. Proč? Otázka obtížnosti s rozlišením vůně pod vodou patří mezi věci záhadné.Nicméně každý rybář může potvrdit, že se ryba bez obtíží pohybuje v noci a rovněž v zakalené nebo hodně hluboké vodě. Není to pouze zorné pole, které přichází v úvahu při hledání potravy. Podařilo se vám již určitě ulovit rybu na červa v zakalené vodě. To zní banálně, nicméně pokud bychom zanalyzovali podmínky tohoto lovu, zjistíme , že to může být velmi poučné. Zakalená řeka je voda, která proudí rychleji než normální, která nese kamínky, písek, část břehů a zvláště všechny vůně kuchyní a výroben ( hnojiva, oleje, jsou cítit ze všech našich četných odpadů).
Můžete si představit rybu, v tomto okamžiku a při krmení? Na rozdíl od všech částeček a těch tisíců vůní, ryba detekuje červa a připluje blíže bez znalosti přesných detailů odpovídajících této situaci. Ryba detekovala potenciální potravu mezi velkým množstvím ostatních vibrací. Vibrace produkované tělem oběti jsou odlišné. Tím, že se přiblíží k červovi, obdrží další nezbytné informace a podle nich se rozhodne zda potravu přijme. Zorné pole nepomohlo v tomto případě vůbec.Vnímání vibrací vedlo rybu během první fáze přibližování, ale nejdůležitější fází bylo posouzení chuti a vůně. Nikdy nezapomeňte na skutečnost, že ryba může vnímat chuť a vůni současně!

Vyvarovat se
- všem vůním, které by mohly odpuzovat rybu, zvláště lidské vůně, železo, hliník, kosmetické produkty, prostředky na odpuzování hmyzu…

Doporučení
- přidávání vůní, které přitahují ryby
- zesilovat pachovou stopu návnad dipováním

Cit pro vodu
Říká se, že nejlepší rybář chytne více ryb než ostatní, protože má „cit“ pro vodu.Pokud jste tomuto termínu neporozuměli, snažte se vnímat vše, co se okolo vás u vody odehrává.Pochopíte!

Potrava

Obecná představa: kde, kdy, jak a s čím se ryby udržují při životě? Vyhledávání potravy. Již stovky let rybáři pozorují, že existují příznivé momenty pro rybaření, jako jsou např.: za rozbřesku, v poledne, za soumraku. Stejně existují také dny, které jsou méně příznivé třeba jako jsou dny když je úplněk. Proč? Jeden z důvodů je velmi jednoduchý. Ryba se stává aktivní, pokud se objeví přirozená potrava. Rozbřesk odpovídá stoupající aktivitě larev a jiným organismům a to jednu hodinu před a jednu hodinu po východu slunce. Soumrak aktivizuje stejné larvy jednu hodinu před a jednu hodinu po západu slunce. Polední slunce uvádí do pohybu hmyz v provizorním stadiu larev a ve změnách forem ( například komáři v květnu).
    Čím zdůvodňujeme špatné dny během úplňku..? Především vzhledem k světelnosti měsíce přesouvá aktivitu larev od 2 do 3 hodin. Není pravdou, že ryba při úplňku nepřijímá potravu, je to pouze otázka jiného „potravního rytmu“. Podstata úspěchu je vždy stejná: přizpůsobujte se sami!! Nezávisle na tento fakt upozorňuji na další zajímavou věc při chytání kaprů. Zkuste chytat kapry při fázi jasného čistého úplňku blízko břehu ve stínu stromů. Tam jsem získal mé největší zkušenosti...!!! Znalost potravy, kterou jedí ryby, kde se nachází a v kterém čase jsou larvy aktivní z vás udělá dobré rybáře. Musíte se stát dobrým „průzkumníkem potravy“ (rak, škeble, lastury, bahenní červy, ...) . Všechny tyto malí tvorové žijí v určitém prostoru, kde je pro jejich život zajištěna optimální teplota. Musíte nalézt ryby, kde se vyskytuje jejich přirozená potrava. Ryby obvykle budou tam, kde najdou potravu a budete je velmi obtížně nutit k jinému místu. Potřebovali byste na to několik krmných akcí... Takže, radši zůstaňte u jednoduchosti a šetřete vaši energii.

Vyvarovat se
- rybaření během “mrtvých” hodin. Dvě až tři hodiny jsou často tak akorát dost pro rybaření v ten pravý čas.
- rybaření v místech, kde není podvodní fauna Doporučujeme
- hledejte místa s výskytem přirozené potravy a snažte se co nejvíce rozkoumat dno, abyste přesně věděli, kde jste rybařili.

Chytání kaprů

Jeden ze způsobů chytání ryb, jež zaznamenal největší poznatky a zkušenosti v průběhu posledních 50-ti let a stal se zvláště v posledních 20-ti letech korektním sportem. Rychlost vývoje zapříčinila nerozhodnost mezi rybáři specializujícími se na kapry. Je velmi obtížné nalézt správný a účinný produkt ve světě obchodu. Takže, nejefektivnější je pamatovat si základní princip rybaření a znalost ryb. Ve zvláštních případech kapr mění své chování, ale ne životní styl. Má určité teritorium, které proplouvá každý den stejným způsobem. Aktivita kapra se však mění v závislosti na životních podmínkách ve vodě. Malí tvorové jako jsou vodní plži, larvy atd. se zdržují ve stejné teplotní zóně (nikdy ne v příliš teplé a nikdy ne v příliš chladné!) V případě velmi vysokých teplot vody byste měli hledat zóny nejvíce obohacené kyslíkem. Na řekách byste například měli chytat většinou za hrází, případně jezem.

Pozorování
Nejprve je třeba vytipovat a určit místo k rybolovu. Představte si problém kapra, který musí zjistit, jak se nakrmit s co nejmenším výdejem energie. Kapr samozřejmě takový problém přímo neřeší – chová se tak instinktivně.

Určení hloubky vody
Je třeba být dobře obeznámen s rozsahem plochy výlovu, podobně jako s překážkami s tím souvisejícími. Stejně důležité je znát také místo. Následně můžete začít s chytáním. Jestliže máte krmit v oblasti v blízkosti “migrační cesty“ kapra, je nutné počítat s delším časovým obdobím,než se kapr rozhodne změnit svou cestu. Navíc je dobré si uvědomit, že kapr nezmění svou cestu pro nedostatek potravy ani tehdy, když je kvalita vaší návnady o hodně lepší než jeho normální jídelníček. Ryby obecně nežerou více, než nutně potřebují. Potřeba návnady závisí na:
a) maximální době, kdy kapr může pobývat v určitém místě
b) přizpůsobení naší návnady (složení návnady)
c) přirozené schopnosti naší návnady přilákat

Kde krmit?
Tato otázka velmi závisí na vodě, na které chytáte, tlaku rybářů v dané lokalitě, ročním období a dalším faktorům, které je nutno posuzovat z vlastních zkušeností, případně z rad jiných rybářů. Jednoduchá rada: na malých vodách např.:
- rybaření během dne: Oblasti chráněné před přímým sluncem (také při úplňku)
- rybaření v noci: Vzdálenosti se liší a vy jste blíže kaprům při břehu, kde kapři v klidu sbírají potravu - vodní plže, raky, patentky či jiné noční larvy.

Kde krmit a čím?
Pokud je to možné, vždy ve stejnou dobu a před rybařením . Čím? Základní vlastností návnady je přizpůsobit se vodě. Vlhká vnadící směs by měla být pojivá, tak, abyste mohl krmit v přesných částech vnadícími koulemi. Podobně je možné krmit prostřednictvím zmrzlé krmné směsi. V tom případě je ale nutné přidat písek, neboť takové krmení by mohlo plavat. Směs vlhké krmné směsi a pevných částic tvoří základ rybí návnady. Často přidávám do krmné směsi boilies mix ze kterého je vyrobeno boilie na které chytám. Toto je má oblíbená strategie a v mnoha ohledech vedla také k výrazným úspěchům. Hlavním cílem samozřejmě zůstává, aby se kapr přizpůsobil novému, “umělému” zdroji potravy.Jaké množství
Objem krmiva závisí na odhadu množství kaprů v dané lokalitě.Nelze zaměňovat krmné množství například na jezeře Lac du Der s řekou nebo některou malou vodou. Uvažujme, že se jedná o boilie, které je dostatečně veliké a může sloužit jako potrava především pro kapra. Jezero Lac du Der skýtá hodně kaprů o váze mezi 15ti až 20ti kilogramy, v mnoha případech i více, a tak krmit - například po období tření 10 až 15 kg potravy nepředstavuje pro ryby více než předkrm. V řece, kde je velké množství ryb a kaprů, kteří dosahují váhy mezi 4- 8kg, byste měli rovněž přizpůsobit množství krmiva. V každém případě bystě měli kapra odvést od původního zdroje krmení k vámi předloženému krmnému místu. Poměr mezi boilies a pevnými částicemi s vlhkou krmnou směsí by měl představovat přibližně 1/3 až 2/3 celkového objemu krmení.

Jaká kvalita?
Kvalita krmné směsi se často podceňuje. Často slýcháváme: "Používám svou starou směs". Krmná směs by měla být chutná a snadno stravitelná, jinak riskujete, že promarníte den rybaření. Velmi dobré je přidávat do krmné směsi rybí moučky případně i další přísady do boilie., které představují velmi důležitou ingredienci. Atraktivní jsou také návnady založené na vysokém objemu bílkovin, které svou výživnou hodnotou představují ekvivalent čokolády. Posledně jmenované příměsi byste ale neměli používat příliš často a používat je pouze v obtížných situacích. Například ve vodách s velkým tlakem rybářů.

Jak připravit krmnou směs?
Základem krmení by mělo být více druhů partiklu. Všechen partikl by měly být namočen nejméně 24 hodin a potom uvařen. Pozor:většina obilovin velmi často a snadno kvasí. Po 24 hodinách namáčení a po krátkém vaření, zůstává partikl ještě dostatečně tvrdý a je lákadlem pro bílou rybu. Jestliže chcete zvýšit kvalitu partiklu, můžete přidat během vaření cukr a sůl. Potom, co jste odstavili partikl z vařiče, můžete jej velmi snadno dochutit. V tomto stádiu ponecháme krmení vychladnout. Partikl pohltí všechnu chuť a mnohdy až zdvojnásobit svůj objem.
  
Boilie
Mělo by být dobré kvality a mělo by být lehce stravitelné. Používáte-li více aromat doporučujeme Vám dávkovat je v menších poměrech (například 2 až 3 ml místo 5ml/kg). Zvýšení přitažlivosti: Zmrazte vaše boilie a rozmrazte. Podle mých zkušeností je toto možné i několikrát opakovat. Vůně je tak mnohem intenzivněji uvolňována z vnitřku ven…! Například: Čerstvá a nařezaná návnada bude schopná uvolňovat více vůně. Novinkou v oblasti “působení vůně”, je Carptrack Osmotic Spice Boilie od firmy Imperial baits. Tento malý zázrak vysvětlím později…

Jak si připravit dip?
Smícháte 2 ml esence, 2 ml sladidla NHDC a 2 ml aminokyseliny (např. Ambio, Maximino, Carptrack Liquid AMINO) v uzavíratelné nádobě nebo plastickém sáčku s boilies. Promíchejte tak, aby došlo k impregnaci celého povrchu. Nechte odležet jeden den, aby došlo k absorpci příchutě – čím déle necháte odležet, tím lépe- snížíte tím také možnost růstu plísní. Podle mých zkušeností vám i starší, tvrdé a takto nadipované boilie umožní ulovit pěkné kapry!

Lokalizace místa pro rybolov
Po té, co si určíte vaše místo pro chytání, můžete přesně změřit vzdálenost za pomocí tyčové bóje, H bóje a nebo označením vlasce (např. zarážkou z bavlnky…). Určete si stejné orientační body na druhém břehu, aby jste vždy nahazovali a krmili do stejného bodu. Noční rybaření je pokaždé podstatně obtížnější , z toho důvodu si zapamatujte kontury reliéfu protilehlé strany. Pokud si nejste jisti, zaznamenejte je na papír. Vaše rybaření a vaše krmení bude tak preciznější.

Příchutě
První kontakt kapra s návnadou se týká především její vůně-chuti. To znamená, že je schopen cítit a rozlišit chuť návnady ve vodě, aniž by ji celou přijal. Měli byste vědět, jakou má esence a její chuť úlohu. Příchutě jsou často podceňovány. Dobrá esence má velký význam pro dobrou účinnost ve spojení s vysokou kvalitou směsi.

Esence
Je velmi důležité, abyste příchuť přizpůsobili sami svému nosu tak, aby vám voněla. Ale pozor! Toto šíření vůně je ve vzduchu a ne ve vodě. Příklad: ryby, které vytáhnete z vody, výrazně necítíte. Ovšem po pár minutách, až se voda, která zůstala na vašich rukách, odpaří, umožní vám cítit charakteristickou vůni každé ryby. Podle rozličnosti ryb, poznáte kapry, štiky nebo pstruhy. To naznačuje, že jsme schopni rozeznat vůně pouze pokud se začínají rozptylovat na vzduchu. Takže, nevěřte pouze vlastnímu čichu. Příchuť, která voní a je velmi silná, nemusí být nezbytně účinná. Její síla poukazuje pouze na to, že se vypařuje rychleji než ostatní. Pokusíme se nyní porozumět funkci esence ve vodě, jak se šíří, který druh fyzikální kvality by měla mít, nebo lépe řečeno, co bychom měli dělat, aby se naše boilie stalo přitažlivějším a efektivnějším a aby bylo pro kapry atraktivnější.

1) Kvalita esence

Umělé esence: Jsou vyráběny chemickou cestou s aromatickým nádechem přibližujícím se lidské potravě ( jako 95% příchutí na trhu).
Přírodě identické esence: tyto jsou jako chemické příchutě, které ovšem odpovídají přesnému složení přírodních látek. FNTS příchutě – pod názvem SOURCE . Tyto příchutě obsahují vitaminy a aminokyseliny, které ryby přitahují.

2)Jak esence pracují?
Největší část příchutí zaujímají chemické nosiče (alkohol, propylen, glykol, olej).
Nestálá rozpouštědla
Ty jsou známy především jako silně vonící. Dejte příchuť do průhledné plastické láhve, která obsahuje vodu. Okamžitě budete schopni rozpoznat rozpuštění. Mohli byste jednoduše říci, že alkoholové molekuly jsou přitahovány vodními molekulami. Když chutnáte tyto příchutě, musíte být připraven na to, že na jazyku budete mít pálivý pocit.
Rozpouštědlo propylen- glykolové
Příchuť se rozpouští velmi rychle, ale vytváří v lahvi s vodou kal u dna. To je výhoda, protože příchuť, kterou nese propylen-glykol zůstává blízko boilie.

Esenciální oleje
Zjistíte, že kapka zůstává na povrchu vody a nerozpustila se. Vždy má tendenci vrátit se k povrchu.
Co by mělo být správnou funkcí příchutě aby byla účinnější?
Aby se porozumělo dobře systému šíření příchutí ve vodě, provedeme srovnání s něčím, co je známé našemu nosu: rozšiřování pachů ve vzduchu. Pokus je snadný. Pokud vás umístím na velké prostranství a budete mít zavřené oči, a zeptám se vás, abyste mi ukázali místo, kde smažíme hranolky, použijete k indikaci svůj nos jako senzor a bez nějakých velkých problémů určíte místo, kde se hranolky smaží. Co jste udělali k nalezení místa? Je to jednoduché. Největší koncentrace pachových molekul, které registrujete vašim nosem, vám pomohly najít místo. Rozšiřování pachu, v této formě a ve vzduchu je velmi silné. Jiný pokus by měl být asi tak to: stejné hranolky, stejné místo a stále zavřené oči. Pouze použijeme silného ventilátoru ve stejném prostoru. Po několika minutách, se vás zeptám na stejnou otázku. Ukažte mi místo, kde se smaží hranolky! Nebudete schopni mi ho ukázat, protože váš nos-senzor nezaznamenal rozdílnou koncentraci pachových molekul v rozdílných místech. Ventilátor distribuuje molekuly v celém prostoru.

Závěr
Abyste našli původ pachového zdroje, musí tam být koncentrace molekul taková, aby vám pomohla hledat a směrovat. Ve vodě funguje stejný systém. Ventilátor by mohl být srovnáván s úkazem rozpouštění alkoholu ve vodě, o kterém jsem se zmínil výše. Nyní můžete lépe porozumět jak esence funguje. Návnada musí šířit svoji příchuť, kterou jste vybrali, co nejdelší čas, jak jen je možné. Pokud vaše boilie nekoná úlohu regulátoru, vaše příchuť, která je založena na alkoholu nebo propylene-glykolu, bude buď šířena kompletně do celého vodního prostoru, nebo pokud vaše směs je příliš tučná a blokována částicemi uvnitř, boilie zamezí jejímu úniku. Jestliže vyjmeme boilie po 24 hodinách z vody a budeme cítit uvnitř přesně to samé jako na začátku, tak směs neplní svou funkci! Kapři nezaznamenají vaši příchuť, nicméně nebude možné určit původ pachových molekul a z toho důvodu nenajdou boilie.

Co musíme udělat?
Kterou příchuť použít?
Použijete- li příchutě založené na alkoholech:V tomto případě musíte použít velmi jemnozrnné směsi. Velmi důležitou součástí jsou obilniny, které jsou nezbytné ke snížení šíření na povrchu. Tento typ příchutě může být úspěšný při kratší době lovu, pokud návnada nezůstává dlouhou dobu ve vodě nebo je užívána v kombinaci s příchutí, která se šíří velmi pomalu.
Použijete-li příchutě založené na propylen-glykolu:
Jsou již méně silné-výrazné, než ty, které jsou založeny na alkoholu. Nicméně toto je pro boilie spíše kompilace. Úlohu šíření příchuti totiž přejímá směs. Ať je to jak chce, nesmíte očekávat, že boilie udrží volné šíření příchuti déle než 10 hodin.
Přírodní příchutě (olejové):
Šíření těchto příchutí ve vodě velmi pomalé (uvolňování boilie nastupuje až po více jak 12 hodinách. Už jsem slyšel (dost často), že tyto příchutě jsou méně žádané, protože voní méně intenzivně než předešlé dva typy! Přirozeně, protože nejsou vyrobeny pro nos ale pro vodu.Ve většině případů se rybáři mýlí při výběru příchuti protože posuzují její odpařovací schopnost ve vzduchu a ne schopnost k rozpouštění ve vodě (kde jsou ryby).
Co je osmoza?
Je to difuse (rozptyl,šíření) polopropustnou membránou. Co to znamená? Koncentrace příchuti se snaží vždycky uvést sama do rovnováhy s okolním prostředím, za daných podmínek. Toto platí pro obě strany, takže též u prostoru, kde je menší koncentrace. Osmotický tlak se vyvíjí s polopropustnou membránou– tím může dosáhnout značné síly. Příchuť se postupně z boilie uvolňuje z narůstající intenzitou do okolní vody. Toto je ideální koncepce pro úspěšnost boilie: intenzivní a dlouhé šíření příchutě.

Kontinuálního (spojitého) šíření obsahu materiálu dosahujeme:
- zvýšením osmotického tlaku využíváním správné směsi a příchutě,
- hrubých směsí s ptačími zoby, přináší největší možný povrch, který je v daných podmínkách schopný změnit příchuť s okolní vodou. Obilniny by zmenšily povrch.

Dlouhá léta bylo špatně chápáno, že boilies z ptačího zobu lépe uvolňují příchuť do okolní vody. Současně by směs neměla být jak příliš tučná, tak příliš bez tuku. Směs by měla obsahovat takové ve vodě rozpustné látky, které jsou schopny zajistit, že osmotický tlak může prostupovat dokonce mnohem hlouběji do boilie aby změnil příchuť. Příchuť by měla vycházet z kombinace příchutě na propylen- glykolové bázi, alkoholu a oleje.

Paměťový efekt
Je to schopnost aplikovat šíření příchutě jakožto potravy pro kapry.Znamená to, že ryba se ráda vrátí na místo krmení a bude si ho pamatovat. Praxe ukázuje,že je daleko snadnější vyvolat tento efekt pomocí prezentace 3 až 5 kuliček boilie po 10 až 15 minutách. Hluk, který vytvoří 3 až 4 kuličky boilie je mnohem přitažlivější, než kontinuální zakrmování boilie. Toto neplatí samozřejmě na řekách, kde je množství boilie nutné přizpůsobit místním podmínkám.

Dipování
Velmi důležitý faktor je dosažení pomalého uvolňování příchuti. Používáním dipů na bázi olejů jste schopni vyrobit neutrální boilie a v závislosti na situaci přizpůsobit příchuť podmínkám v dané lokalitě.Jak dlouho musíte nechat “natáhnout” příchuť do boilie? To je závislé na strukturální sestavě vaší směsi. Je dostatečné, pokud se příchuť dostane do dvou milimetrů povrchu boilie v průběhu kolem 6 až 8 hodin pro pomalé uvolňování. Mimo toto namáčení (dipování), byl vyvinut speciální lepkavý recept pro tekutý DIP, který vám umožňuje namáčet boilie pouze na několik vteřin.Je to velká výhoda pokud jste omezeni časem. V tomto případě příchuť přilne(přilepí se) k boilie a začne svoji práci okamžitě na několik hodin.

Preventivní opatření a některé rady:
- většina příchutí je dost stabilní, ale je lepší je chránit před světlem a vysokými teplotami, - přidávejte příchutě rovněž do partiklu : kukuřice, obilniny, tygří ořech...

Kapří chutě
Kapr cítí vonící elementy na velké vzdálenosti. Proto by jste měli používat všechna lákadla nebo chuťové aktivátory, které máte k dispozici, aby jste byli schopni kapry přilákat.

Chuťový stimulátor
Stimulátor obsahuje tekuté nebo práškové sladidlo a glutaman sodný. Musí být dodrženo doporučené dávkování, jinak bude velmi silný. Lze ho kombinovat s příchutěmi nebo dalšími produkty. Glutaman je používán pro masové příchutě nebo pro základy z ryb a korýšů. Spojením sladidla a glutamanu se dosáhne velmi dobrý výsledek.

Chuťový aktivátor
Většina aktivátorů, které jsou k dispozici na trhu vycházejí z játrového základu. Tato surovina obsahuje určitou dávku proteinů a aminokyseliny, jež by neměly v produktech pro kapry určitě chybět.

Chuťový atraktor
Jsou vyvíjeny většinou na bázi rostlinných extraktů, které přirozenou cestou stimulují chuť. Mohou být používány velmi účinně ve všech návnadách. Poskytují vitamíny a obsahují některé aminokyseliny, které jsou pro kapry základem.
Základní poznatky které by jste měli vzít v úvahu:
- předávkování určité aminokyseliny a rovněž nevhodné propojení aminokyselinové posloupnosti má negativní účinky,
- některé výrobky jsou velmi citlivé na teplo a proto je lepší využívat je pro dipování již hotového boilies,
- obsah semolinové mouky (hrubá pšeničná mouka-krupice) by měl být kolem 25% z celkové hmotnosti směsi, aby se zajistila dobrá difůze (Rada: jemnější kukuřičná mouka má vyšší schopnost pojit jednotlivé složky směsi,hrubá kukuřičná mouka poskytne vyšší tvrdost – toto zajistí také vaječný albumin,
-že kapři potřebují cca 30% proteinů.

S ohledem na všechny vědecké poznatky je však nejdůležitější faktor „schopnost rybáře- vnímat vodu a život okolo ní. Dnešní rozvoj rybolovu zaznamenal obrovský skok v technice a vývoji produktů.
Zdroj: poznatky ze zahraničních překladů

Pokud se Vám článek líbil, podpořte ho prosím svým laikem, případně ohodnoťte hvězdičkou. Uvítáme i komentáře s vašemi názory a zkušenostmi.Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 15

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se