• sumčák mega bánner
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz
Seznam témat »

Dálkové studium oboru Rybářství ve Střední rybářské škole Vodńany

  • Hobby G 2
03. 04. 2018

Střední rybářská škola Vodňany otevírá od září letošního roku dálkovou formu studia oboru Rybářství. Jedná se o tříleté studium určené pro uchazeče,
kteří již získali maturitní vzdělání. Studentům jsou proto již „započítány“ všeobecné vzdělávací předměty a studium je zameřeno pouze na odborné
předměty související s rybářstvím a produkcí ryb.

Studium je organizováno formou třídenních konzultačních soustředění vždy v režimu čtvrtek až sobota, a to jednou v měsíci. Účast není přitom
striktně vyžadována. Vždy na konci pololetí jsou pak skládány zkoušky písemnou nebo ústní formou. Výuka probíhá ve Vodńanech, škola poskytuje nejen
učebny a laboratoře, ale nabízí i možnost stravování a ubytování v areálu školy a domova mládeže. Vlastní studium je bezplatné.

Zájemci o studium se mohou těšit na tyto odborné předměty: obecné rybářství (anatomie, fyziologie ryb a přehled druhu ryb a jejich biologie), hydrobiologie, vodní hospodářství (vodní stavby a nakládání s vodami), rybníkářství, chov ryb v řízeném prostředí (tj. jednak pstruhařství, ale také
moderní faremní chovy ryb v řízeném prostředí), chov vodní drůbeže, nemoci ryb, ekonomiku v rybářství, zpracování ryb a obchodní činnost a rybářství
ve volných vodách (hospodaření v rybářských revírech a sportovní rybolov).

Přípravu na zkoušky usnadńují odborné učebnice, které škola vydává vlastním nákladem. Z uvedeného výčtu je patrné, že studium pokrývá plnohodnotně
celé spektrum technologií chovu ryb.

Přestože výuka je oproti denní formě značne zkrácena, o to více vyžaduje také domácí přípravu, zahrnuje i vybraná témata z rybářské praxe, která si
studenti osvojují v laboratořích, odborných učebnách a na školním pokusnictví v rámci praktických cvičení, popřípadě na exkurzích do rybářských firem
a rybochovných zařízení. Absolvent získává také osvědčení pro výkon funkce rybářského hospodáře a pro obsluhu elektrolovných zařízení pro lov ryb.

Uvedená forma studia je určena hlavně zájemcům z řad profesních rybářů, kteří si chtějí prohloubit svou odbornost. Dále také všem, kteří mají zájem o oblast ochrany vod a hydrobiologie v širším slova smyslu. Rovnež nabízí široké možnosti pro uplatnění v oblasti vodního hospodářství.

Zájemci o toto studium mohou podat škole přihlášku. V případe zájmu škola nabízí možnost prohlídky školy nebo konzultací formou telefonických nebo mailových dotazů.

více na www.srs-vodnany.cz


Hodnocení článku:

       Počet hlasů: 0

Mohlo by vás také zajímat:

Diskuze ke článku


   

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.


 
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se