• FFA
Youtube kanál nachytano.cz Nachytano.cz na Facebooku TSS kanál nachytano.cz

Ze zasedání Republikové rady ČRS (červen)

Ze zasedání Republikové rady ČRS (červen)

Sdílet na Facebooku
12. 06. 2018

Republiková rada ČRS se sešla na šesté letošní schůzi 7. června 2018.

Při kontrole usnesení vyslechla Rada informaci o zajištění společného zasedání poslanců Zemědělského výboru a podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství a chovatelství s představiteli Českého rybářského svazu (Rada a územní svazy), které proběhne 21.6.2018. Tématy k jednání budou zejména problematika negativních vlivů působících na ryby v rybářských revírech (predátoři, úpravy toků, atd.), otázky dotací ze státního rozpočtu na obnovu, rekonstrukce a odbahnění rybníků a v neposlední řadě takéčinnost rybářské stráže a modely jejího financování.

V druhém bodu programu vzala Rada na vědomí Zprávu o činnosti ČRS za rok 2017, která je obsáhlým souborem komentovaných statistických údajů za uplynulý rok. V úvodu zprávy je akcentován opětovný meziroční nárůst počtu členů o 2300 rybářů, z toho zhruba polovinu tvoří děti do 15 let. Příznivý  je také údaj o prodeji  mimopstruhových povolenek, kterých se v součtu všech druhů vydalo o 5300 více, což přineslo nárůst příjmů o téměř 8,7 mil. Kč. U prodeje povolenek na pstruhové revíry byl naopak zaznamenán mírný pokles. Poměr prodeje mimopstruhových a pstruhových povolenek činí  93,5 : 6,5%.

Pozitivem (který však bere řada rybářů jako samozřejmost) je dlouhodobě stabilní plocha rybářských revírů  – v loňském roce se dokonce zvýšila o 58 hektarů (na celkových 35.171 ha). Jejich zarybnění sice zůstalo s finančním objemem 205 mil. Kč za rekordním rokem 2016 (212 mil. Kč), nicméně jde o historicky druhou nejvyšší hodnotu. Přestože úlovky v dlouhodobé časové řadě klesají (mimo jiné i díky stále se zvyšujícímu počtu rybářů preferujících metodu Chyť a pusť), byl v loňském roce zaznamenán u mimopstruhových revírů mírný nárůst v kusech i ve hmotnosti. U pstruhových revírů však pokračuje sestupný trend úlovků až na loňskou nejnižší úroveň. Zpráva o činnosti zmiňuje, mimo jiné, i práci s mládeží,  pro níž získává ČRS státní finanční podporu. Získání prestižního titulu  MŠMT „Nestátní  nezisková organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží“, umožnilo uzavření  smlouvy o dlouhodobé spolupráci  ČRS a MŠMT garantující, že až do roku 2020 nemůže dotace MŠMT (cca 1,2 mil. Kč) poklesnout o více jak 10%.

V dalším bodu jednání schválila Rada návrh změn rybářského řádu pro rok 2019. Konkrétně se jedná o stanovení nejmenší lovné míry okouna obecného na 15 cm, schválení povinnosti mít při lovu ryb podběrák, dále zákaz používání dvoj a trojháčků a omezení lovu na umělou mušku a muškařením na mimopstruhových revírech v období 1.1 až 15.6., dále zákaz lovu na srkačku a zákaz používání vylovovacího háku (gafu). Pokud některá z uvedených opatření konkrétní uživatel revíru nepřevezme do svých bližších podmínek výkonu rybářského práva (Rada ČRS nemá kompetenci direktivně vstupovat do výlučné pravomoci uživatele revíru), musí o tom být rybáři informováni.

Pro držitele povolenek k rybolovu je také důležité zakotvení povinnosti vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb odd. I a II povolenky organizaci, která povolenku vydala, do bližších podmínek výkonu rybářského práva. Jedná se o již rok staré usnesení Rady ČRS, které se však až nyní dostává do dodatku k rybářskému řádu. Nesplněním této povinnosti se rybář vystavuje stejnému postihu, jako při nerespektování jiných ustanovení BPVRP.

V následujícím bodu stanovila Rada ceny celosvazových povolenek pro rok 2019 (od roku 2013, resp. 2015 se neměnily). Zejména s ohledem na očekávaný růst cen ryb došlo ke zvýšení ceny mimopstruhové celosvazové povolenky pro dospělé o 100 Kč (na 2200 Kč) a pstruhové o 150 Kč (na 2300 Kč). Pro děti a mládež byly zachovány stávající ceny, pouze u pstruhových povolenek došlo ke zvýšení o 50 Kč.

Rada byla také informována o výsledcích jednání územních konferencí, které se zatím konaly v Územním svazu města Prahy, Západočeském ÚS ČRS a Územním svazu pro Severní Moravu a Slezsko. S ohledem na volební rok proběhly všude volby předsedy, výborů, zástupců do Republikové rady ČRS, Republikové dozorčí rady a delegátů na Republikový sněm. Předsedou pražských rybářů byl zvolen Ing. Karel Anders, západočeských Ing. Jan Štípek a na severní Moravě se předsedou stal Ing. Pavel Kocián. Pro úplnost: po termínu zasedání Rady proběhla ještě konference Jihočeského územního svazu, na níž byl zvolen předsedou Ing. Karel Koranda.

V různém Rada rozhodla poskytnout, tak jako v minulých letech, místní organizaci ČRS Přelouč finanční příspěvek 10 tis. Kč na uspořádání 11. ročníku závodů Handicap Fish Cup pro obyvatele osmi domů sociální péče.

Rada rovněž schválila realizaci možnosti zřídit jednotné e-mailové adresy pro místní organizace ČRS, včetně úhrady nákladů spojených se založením a provozem domény. Organizace by  mohly tuto adresu využít dobrovolně  a zdarma jako „veřejný“ e-mail pro komunikaci s rybáři i úřady. Cílem není nahradit současné (většinou soukromé) e-mailové adresy funkcionářů, které MO využívá, ale vytvořit pro MO ČRS unifikovaný (jmenoorganizace@mocrs.cz), trvalý  a na změnách funkcionářů nezávislý kontakt. Pošta pak může být jednoduše přesměrována na konkrétní osoby v MO. Při jejich změně je však stále zajištěna stejná elektronická adresa MO a hlavně archivace obsahu schránky. Bližší informace najdete ve Zpravodaji ČRS č. 2, který bude zveřejněn a zaslán na místní organizace v průběhu tohoto týdne.

Další řádné zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 6. září 2018.

Jan Štípek, jednatel ČRS
Zdroj:https://www.rybsvaz.cz/?page=aktuality%2Faktuality&page_menu=&lang=cz&fromIDS=&test=&menu_id=&aktuality_tabulka=aktuality&aktuality_id=643&aktuality_zac=0&aktuality=rozbalit

Diskuze ke aktualitě

 

Nahrávejte prosím obrázky o maximální velikosti 3 MB (každá)
Vkládejte odkaz z adresové řádky prohlížeče

 
 
Zatím nebyl vložen žádný příspěvek.

Na výpis aktualit

 
 

  • Sumčák malý
 
 
 

Osobní účet

 Zůstat přihlášen(a) Zapomenuté heslo?
Nemáte ještě svůj účet? Zaregistrujte se